pavasara-foto-majas-lapai4mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Saistošie noteikumi

Saistošos noteikumus un grozījumus par budžetu skatīt sadaļā Budžets


Nr. Saistošie noteikumi Apstiprinātie grozījumi Konsolidēti saistošie noteikumi
5. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 “Kandavas novada domes nolikums” (apst. 30.07.2009.).
Skatīt šeit. Pielikumi: Nr. 1., Nr. 1.1., Nr. 1.2., Nr. 2.
1) 24.09.2009. (prot. Nr. 15. 5.§). Šeit.
2) 28.01.2010. (prot. Nr. 1. 6.§). Šeit. Pielikumi Nr.1., Nr. 2.
3) 30.06.2010. (prot. Nr. 6. 5.§). Šeit.
4) 29.07.2010. (prot. Nr. 7. 10.§). Šeit.
5) 28.10.2010. (prot. Nr. 10. 8.§). Šeit. Pielikums Nr. 1.
6) 30.06.2011. (prot. Nr. 6. 1.§). Šeit. Pielikums Nr. 1.
7) 28.06.2012. (prot. Nr.6 1.§) Šeit. Pielikums Nr. 1.
8)29.11.2012.(prot.Nr.11; 3.§)šeit
Pielikums Nr.1
9) 25.04.2013. (prot. Nr.4;1.§) šeit
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
10)27.06.2013. (prot. Nr. 8. 3.§) šeit.
11) 25.09.2013. ( prot. Nr. 13 8 § ) šeit
12) 27.12.2013.( prot. Nr.18 2§ ) šeit
13) 27.02.2014.( Nr.4 3 §) šeit
Pielikums Nr. 1
14) 29.12.2014. ( Nr.17; 4.§)
šeit
Pielikums šeit
15) 27.08.2015. (Nr.14; 30.§) šeit
16) 29.10.2015. (Nr.17; 5.§) šeit
Pielikums šeit
17) 22.12.2015. (Nr.19; 7.§) šeit
Pielikums šeit
18) 30.06.2016 (Nr.9;  3.§) šeit 
19) 26.01.2017.( Nr.1; 6 §) šeit
stājas spēkā 14.02.2017.
20) 19.06.2017 (Nr.8;
1.§) šeit
21) 28.12.2017. (Nr.20; 2.§) šeit
22) 26.04.2018.
(Nr.6 4 §) šeit
23) 31.10.2019. (prot. Nr.12, 3.§) šeit
24) 26.03.2020.( prot.Nr.5; 3.§) šeit 
25) 27.05.2021. (prot. Nr.7; 4.§) šeit
.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 5
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2.
Pielikums Nr. 3.
3. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2012. gadā" (apst. 26.01.2012., prot. Nr. 1. 6§). Skatīt šeit.  1) 29.03.2012. (prot. Nr. 3. § 7.). Šeit. Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 3.
NAV SPĒKĀ
18. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 "Par ielu un ēku nosaukumu, ēku un dzīvokļu numuru izvietošanas kārtību Kandavas novadā". (apst. 30.11.2011., prot. 13. 3.§). Skatīt šeit. Pielikumi: Nr. 1., Nr. 2.

17. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17. "Par administratīvo atbildību Kandavas novadā" (apst. 30.11.2011. prot. Nr. 13. 2§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2013. ( prot.Nr. 13 13.§) šeit
2) 30.06.2015. (prot.Nr.13 4.§) šeit
3) 31.05.2018. (prot. Nr.7  1.§) šeit (Stājas spēkā 05.06.2018.)
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 17
NAV SPĒKĀ!
16. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16. "Par teritorijas ēku un būvju uzturēšanu Kandavas novadā" (apst. 30.11.2011. prot. Nr 13. 1.§). Skatīt šeit.

15. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15. "Par autoceļu uzturēšanas klasēm Kandavas novadā" (apst. 27.10.2011. prot. Nr. 12. 2.§). Skatīt šeit. Pielikums šeit.

14. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14. "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Kandavas novadā" (apst. 27.10.2011. prot. Nr. 12. 1.§). Skatīt šeit. Pielikumi: Nr.1., Nr.2., Nr.3. 1) 25.09.2013. ( prot. Nr. 13 16 § ) šeit
2) 30.06.2020. (prot. Nr.10 14.§) šeit

Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 14

Stājas spēkā 05.09.2020.
13. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13. "Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem" (apst. 27.09.2011. prot. Nr11. 2.§). Skatīt šeit.

25. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 25. "Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā" (apst. 30.12.2010. prot. Nr. 12. 2.§). Skatīt šeit. 1) 28.06.2012. (prot. Nr. 6. 3.§) Šeit.
2) 25.09.2013. ( prot. Nr. 13 15 §) šeit
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 25

NAV SPĒKĀ
11. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā”. Skatīt šeit Stājas spēkā 22.12.2016 1) 26.10.2017.(prot. Nr.16   6.§) šeit
Stājas spēkā 12.12.2017.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.11
22. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22. "Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā" (apst. 30.09.2010. prot. Nr.9. 1.§). Skatīt šeit. 1) 30.11.2010. (prot. Nr. 9. 1.§). Šeit.
2) 26.05.2011. (prot. Nr.11. 5.§). Šeit.
3) 30.05.2013. (prot. Nr. 5. 6. 3§) šeit
4) 25.09.2013. ( prot. Nr. 13 11 §) šeit
5) 27.12. 2013.( prot. Nr. 18; 6 § ) šeit
Konsolidēti saistošie
noteikumi Nr. 22

NAV SPĒKĀ
7. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7. "Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju un aizsardzību". (apst. 26.04.2010. prot. Nr. 4. 8.§). Skatīt šeit. 1) 29.07.2010. (prot. Nr.7. 1.§). Šeit.
2) 28.02.2013.( prot.Nr.2 1§)
šeit
3) 27.02.2014.( prot.Nr. 4, 1§) šeit
4) 29.05.2014.( prot.Nr.8, 1§)
šeit
5) 31.07.2014.( prot.Nr. 10, 94§) šeit
NAV SPĒKĀ

Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 7
16. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16. "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu". (apst. 23.12.2009. prot. Nr.18. 16.§). Skatīt šeit. 1) 26.05.2011. (prot. Nr.5. 2.§). Šeit.
2) 30.06.2020. (prot. Nr. 10. 15.§) šeit

Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.16.

Stājas spēkā 05.09.2020.
3. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3. "Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam". (apst. 28.04.2011. prot. Nr.4 2.§). Skatīt šeit. 1) 29.11.2012. (prot. Nr.11. 1.§). Šeit.
2) 28.02.2013.( prot.Nr.2 3.§) šeit
3) 25.09.2013. ( prot.Nr. 13 9 §) šeit
4) 26.03.2015.( prot.Nr.5 3 §);šeit
5) 31.08.2017 (prot. Nr.14  1.§).  Šeit
Konsolidēti saistošie
noteikumi Nr.3

NAV SPĒKĀ ar 05.03.2021.

2. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2. "Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi, ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu Kandavas novadā". (apst. 31.03.2011. prot. Nr. 3. 1.§). Skatīt šeit. Pielikums Nr. 1., Nr.2. 1) 30.06.2020.( prot. Nr.10 10§) šeit
stājas spēkā 5.08.2020.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 2; skatīt šeit
10. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10. "Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai [..]". (apst. 30.06.2011. prot. Nr. 6. 2.§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2013. ( prot. Nr. 13 10 §) šeit
2) 23.02.2017. (prot. Nr.2.; 2.§) šeit
Pielikums Nr.1.
Pielikums Nr.2.
Stājas spēkā ar 13.04.2017
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.10
Pielikums Nr1.
Pielikums Nr.2.
18. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18. "Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Kandavas novada teritorijā". (apst. 30.10.2008. prot. Nr. 11. 6.§). Skatīt šeit. 1) 26.03.2009. (prot. Nr.4. 9.§). Šeit.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 18., pielikums
NAV SPĒKĀ
12. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12. "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kandavas novadā". (apst. 30.06.2010. prot. Nr. 6. 1.§). Skatīt šeit.

29. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 29. "Detālplānojums teritorijai, kas ietver zemes gabalsus "Senči" un "Mazcuntes" Kandavas pagastā, Kandavas novadā". (apst. 28.10.2010. prot. 10. 5.§). Skatīt šeit. Apbūves noteikumi; Esošā situācija; Plānotā izmantošana; Ceļa šķērsprofils; Meliorācijas plāns; Topogrāfiskais plāns.

26. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26. "Par pabalsta apmēru audžuģimenēm Kandavas novadā". (apst. 30.09.2010. prot. Nr. 9. 5§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2013. (prot. Nr. 13 7 .§) šeit
2) 28.01.2016. (prot. Nr.2 16.§) šeit 
3) 22.02.2018 (prot. Nr.3  3.§) šeit
Stājas spēkā ar 05.04.2018.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.26 
NAV SPĒKĀ
24. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24. "Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem". (apst. 30.09.2010. prot. Nr. 9. 3.§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2013. (prot.Nr. 13 12 §) šeit
2) 30.03.2017. (prot. Nr.3.; 2.§) šeit
Stājas spēkā ar 13.04.2017
3) 27.04.2017 (prot. Nr.4;  6.§) šeit
Stājas spēkā ar 16.05.2017
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 24
23. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 23. "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kandavas novadā". (apst. 30.09.2010. prot. Nr. 9. 2.§). Skatīt šeit. Pielikums. 1) 30.11.2010. (prot. Nr.11. 4.§). Šeit. Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 23.
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19. "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai". (apst. 29.07.2010. prot. Nr.7. 2.§). Skatīt šeit. Pielikums

11. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11. "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā". (apst. 27.05.2010. prot. Nr.5. 49.§). Skatīt šeit.

NAV SPĒKĀ!
3. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3. "Par Kandavas novada kapsētu darbību un apsaimniekošanu" (apst. 28.01.2010. prot. Nr. 1. 12.§) Skatīt šeit. 1) 25.09.2013.( prot. Nr. 13 14 §) šeit
2) 30.06.2020.(prot. Nr.10 11§) šeit
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 3
6. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6. "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība". (apst. 31.03.2010. prot. Nr.3. 2.§). Skatīt šeit. 1) 30.06.2010. (prot. Nr.6. 4.§). Šeit.


Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 6

NAV SPĒKĀ!
10. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 " Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" (30.10.2014. prot. Nr. 15; 3.§)
Skatīt šeit ; pielikumi skatīt šeit
1) 29.09.2016 (prot. Nr.13. 4.§) šeit; Stājās spēkā 15.11.2016
2) Precizēts 27.10.2016 (prot. Nr.14. 20.§) šeit
3) Apstiprināts 30.08.2018. (prot. Nr. 13. 1.§) Skatīt šeit Stājas spēkā 05.09.2018.
4) Apst. 31.10.2019.; protokols Nr.12  6.§). Skatīt šeit .

Konsoldēti saistošie noteikumi Nr.10
8. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8. "Par pašvaldības funkciju sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jomā nodošanu Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" kompetencē". (apst. 27.05.2010. prot. Nr.5. 1.§). Skatīt šeit.


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 „Par Kandavas novada domes 2010. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr.8 “Par pašvaldības funkciju sociālo pakalpojumu un  sociālās palīdzības sniegšanas jomā nodošanu Kandavas novada domes  pašvaldības aģentūras “Kandavas novada Sociālais dienests” kompetencē” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. (apst.2019.gada 31.oktobrī protokols Nr.12  4.§). Skatīt šeit
1) 26.02.2015. (prot. Nr.3; 3.§) Konsoldēti saistošie noteikumi Nr.8

NAV SPĒKĀ!
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9. "Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi". (apst. 27.05.2010. prot. Nr.5. 2.§). Skatīt šeit. Pielikums.


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26 “Par Kandavas novada domes 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.9 “Par Kandavas novada domes  pašvaldības aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests” sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. (apst. 2019. gada 31.oktobrī, protokols Nr.12  11.§). Skatīt šeit
1) 26.05.2011. (prot. Nr.5. 3.§). Šeit
2) 25.09.2013. ( prot. Nr.13, 5.§) šeit
3)27.12.2013.( prot.Nr. 18; 3 .§ ) šeit
4) 27.02.2014.( prot.Nr. 4, 2 §) šeit
5) 29.12.2014.( prot.Nr.17 3 §) šeit
6) 26.03.2015.( prot.Nr.5; §2); šeit
7) 28.04.2016. (prot. Nr.6; 26.§); šeit
8) 31.05.2018. (prot. Nr.7  2.§); šeit (Stājas spēkā 05.06.2018.) 
9)27.06.2019.( prot.Nr.7 1§); šeit ( stājas spēkā ar 5.)8.2019.)
.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 9

NAV SPĒKĀ!
8. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8. "Par pašvaldības pabalstu Kandavas novada iedzīvotājiem". (apst. 29.05.2008. prot. Nr. 5. 6.§). Skatīt šeit. 1) 27.08.2009. (prot. Nr.14. 18.§). Šeit
2) 30.06.2010. (prot. Nr.6.
3.§). Šeit
3) 25.09.2013.( prot. Nr. 13 4 §) šeit
4) 30.10.2013. ( prot. Nr. 15 3 §) šeit
5) 25.06.2015.(prot. Nr.11, 18 §)
šeit
NAV SPĒKĀ
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 8
11. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11. "Par vienreizējās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru". (apst. 28.08.2008. prot. Nr.9. 8.§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2013. ( prot. Nr.13 6 §) šeit Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 11
7. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7. "Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā". (apst. 29.05.2008. prot. Nr.5. 5.§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2008. (prot. Nr.10; 4.§) Šeit.
2) 30.10.2008. (prot. Nr.11; 4.§) Šeit.
3) 30.06.2010. (prot. Nr.6; 2.§) Šeit.
4) 25.09.2013.(prot. Nr.13; 3.§) šeit
5) 30.10. 2013.(prot. Nr. 15; 2.§) šeit
6) 29.12.2014.(prot. Nr. 17; 2.§) šeit
7) 29.01.2015.(prot. Nr.2; 31.§ ) šeit
8) 26.03.2015.(prot. Nr.5; 3.§); šeit
9) 30.04.2015. (prot. Nr.8; 6.§); šeit
10) 28.05.2015. (prot. Nr.9; 26.§); šeit
11) 30.07.2015.(prot.Nr. 13; 2.§)
šeit
12) 22.12.2015. (prot. Nr.19; 4.§) šeit
NAV SPĒKĀ
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.7
17. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.17. "Par Vānes pagasta padomes un Zantes pagasta padomes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem" (apst. 30.06.2010. prot. Nr.6. 6.§). Skatīt šeit.

14. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.14. "Par detālplānojumu nekustamā īpašuma "Mālkalni" teritorijas daļai Kandavas pagastā, Kandavas novadā". (apst. 26.11.2009. prot. Nr.17. 30.§). Skatīt šeit. 1) 25.10.2012.( prot.Nr.10; 13.§) šeit Nav spēkā
13. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13. "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Kandavas novada domes pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu pirmsskolu grupās". (apst. 26.11.2009. prot. Nr.17. 4.§). Skatīt šeit.

9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9. "Par Kandavas novada pašvaldības nodevām suņu turēšanai". (apst. 31.05.2007. prot. Nr.5. 5.§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2013.( prot. Nr. 13 17 §) šeit NAV SPĒKĀ
5. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5. "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu Kandavas novadā". (apst. 31.03.2010. prot. Nr.3. 1.§). Skatīt šeit. 1) 26.01.2012. (prot. Nr. 1. 5.§). Šeit.
2) 25.09.2013.( prot.Nr.13 2.§) šeit
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 5
NAV SPĒKĀ
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (apst. 29.12.2011. prot. Nr.14. 1.§). Skatīt šeit.
1) 27.12.2013.( prot. Nr. 18;
5 §) šeit 
2) 26.01.2017.( prot. Nr.1; 5§); šeit
stājas spēkā 14.02.2017.
Spēkā līdz 31.12.2018.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 19
6. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6. "Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (apst. 28.06.2012. prot. Nr. 6. 2.§) Šeit.
NAV SPĒKĀ ar 12.10.2016
10. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10. "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Kandavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem." (apst. 27.09.2012. prot. Nr. 9. 42. §) Šeit.

17. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2013. gadā” (apst. 27.12.2012. prot. Nr. 12. 6. §). Šeit.
NAV SPĒKĀ
(ar 01.01.2014.)
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9. "Par koku ciršanu ārpus meža Kandavas novada teritorijā." (apst. 27.09.2012. prot. Nr. 9. 1.§). Šeit, pielikums šeit. 1) 28.02.2013.( prot. Nr.2 2.§ ) šeit Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.9
šeit
30. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 30 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2014. gadā." (apst. 27.11.2013. prot. Nr. 17. 2.§). Skatīt šeit.
Spēkā līdz 31.12.2014.
29. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 29 "Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu ( 30.10. 2013. prot. Nr.15.; 54.§)
Skatīt šeit
1) 27.10.2013.(prot.Nr.18 1§) šeit
2) 26.01.2017. (prot. Nr.1   26.§) šeit
3) 25.10.2018.( prot.Nr.16 4§) Šeit
Stājas spēkā ar 05.12.2018; 
4) 30.06.2020 ( prot.Nr. 10 17 §) šeit
stājas spēkā 5.08.2020.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.29 šeit
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2015.gadā" ( 30.10.2014. prot. Nr.15.; 2.§)
Skatīt šeit


2. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas"
( 29.01.2015.; prot. Nr.2.; 5.§) Skatīt šeit
1) 26.02.2015..( prot.Nr.3.; 2.§) šeit 
2) 29.03.2018 (prot. Nr.5.; 4.§) šeit
Stājas spēkā 05.04.2018.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 2
šeit
Veidlapa šeit
4. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4 "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Kandavas novadā" (26.02.2015.; prot. Nr. 3.; 4.§) Skatīt šeit 1) 30.04.2015.( prot.Nr.8; 7.§); šeit Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.4; skatīt šeit
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kandavas novada teritorijā”(28.05.2015.; prot.Nr.9 1§) skatīt šeit

NAV SPĒKĀ!
(spēkā līdz 30.06.2020.)
13. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 " Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kandavas novadā" (25.06.2015.; prot. Nr. 11; 19 §) skatīt šeit 1) 25.07.2019.( prot.Nr.8, 3§); šeit
2) 31.10.2019. (prot. Nr.12  8.§); skatīt šeit
3) 29.12.2020. (prot. Nr.21 2.§); skatīt šeit

4) 25.02.2021.; prot.Nr.2 10 §, skatīt šeit
.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.13; skatīt šeit

(Stājas spēkā 05.02.2021.)
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 13; skatīt šeit
( stājas spēkā 05.04.2021.) 
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas novadā" (24.09.2015.; prot. Nr.15; 2.§) skatīt šeit 1) 29.10.2015 (prot. Nr.17; 2.§) šeit Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.19; skatīt šeit
21. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.21 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā" (22.12.2015.; prot. Nr.19 2.§) skatīt šeit 1) 26.05.2016 (prot. Nr.8  7.§) šeit
2) 27.07.2017 (prot. Nr.11; 13.§) šeit ;Spēkā līdz 31.12.2018.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.21; skatīt šeit
24. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24 „Par Kandavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (26.11.2015.; prot. Nr.18 3.§) skatīt šeit

25. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.25 "Par licencēšanas noteikumiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Kandavas novadā" (28.01.2016.; prot. Nr.2 15.§) skatīt šeit1) 28.06.2017.(prot.Nr.9; 7§) šeit
Stājas spēkā 14.07.2017.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.25; skatīt šeit
2. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem" (28.01.2016; prot.Nr. 2 14§) skatīt šeit NAV SPĒKĀ (ar 16.01.2017)NAV SPĒKĀ
(ar 16.01.2017)
8. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8 “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (Kandavas novada domes sēdē 2016.gada 25.augustā (protokols Nr.12  2.§) ar precizējumiem domes sēdē 2016.gada 29.septembrī (protokols Nr.13  2.§) skatīt šeit
Stājas spēkā 12.10.2016
1) 24.11.2016 (prot. Nr.16  2.§) šeit
Stājas spēkā 22.12.2016 
2) 22.02.2018.( Nr.3, 5§) šeit. Stājās spēkā 02.05.2018.
3) 27.08.2020. (Prot. Nr.15,  2.§) šeit
 Stājas spēkā 05.10.2020.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.8; skatīt šeit
14. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 “Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem” (protokols Nr.20  4.§) skatīt šeit
Stājas spēkā 16.01.2017


Atzīt par spēku zaudējušiem Kandavas novada domes 2016. gada 24. novembra (protokols Nr.16, 3.§) saistošos noteikumus Nr.14 “Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem” ar 2019.gada 5.oktobri;
Skatīt šeit
1) 26.10.2017.( prot. Nr. 16; 3 §) šeit 
2) 29.03.2018 (prot. Nr.5   5.§) šeit 
3) 25.10.2018.( Prot.Nr.16 5 §) šeit
Stājas spēkā ar 05.12.2018.
4) 31.01.2019.( Prot.Nr.1.1§) šeit 
5) 28.02.2018. (Prot. Nr.2.; 3.§) šeit
.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 14; skatīt
  šeit
7. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Kandavas novadā” (protokols Nr.4  4.§) skatīt šeit
Stājas spēkā 16.05.2017
1) 30.06.2020.( prot. Nr. 10 12§) šeit
stājas spēkā 5.08.2020.
Konsolidēti saistošie noteikumu Nr. 7; skatīt šeit
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā". Skatīt šeit
Stājas spēkā 12.12.2017.
1) 30.06.2020.( prot.Nr. 10 16§ ) šeit
stājas spēkā 5.08.2020.
NAV SPĒKĀ!
23. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.23.  „Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem” (protokols Nr.20  3.§). Skatīt šeit Pieteikums šeit1) 31.01.2019.( Prot. Nr.1 2§)
   šeit .

2) 30.07.2020. (Prot. Nr.13  7.§) šeit.
Stājas spēkā 05.10.2020.

3) 25.03.2021. (Prot. Nr. Nr.4  5.§) šeit
Stājas spēkā 05.05.2021.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 23; skatīt šeit


12. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „Par mājas dzīvnieku labturību Kandavas novadā” (apst. 26.06.2018.; prot. Nr. 12. 1.§). Skatīt šeit  Stājas spēkā 05.09.2018.1) 30.06.2020. ( prot. Nr.10 13§) ; šeit
stājas spēkā 5.08.2020.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 12; skatīt šeit
15. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas novadā". Skatīt šeit. Iesnieguma veidlapa šeit. Stājas spēkā ar 01.01.2019

9.  Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Kandavas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.  Skatīt šeit  Apstiprināti 27.06.2019.( prot.Nr.7 1 §). Stājas spēkā ar 5.08.2019.

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
1) 31.10.2019. (protokols Nr.12  5.§). Skatīt šeit .
2) 27.02.2020. (protokols Nr.3  2.§). Skatīt šeit .
3) 21.06.2021. (protokols Nr.8  7.§). Skatīt šeit .
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.9; skatīt šeit
12. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu”; stājas spēkā ar 05.10.2019.; skatīt šeit1) 31.10.2019.; (protokols Nr. 12  7.§). Skatīt šeit .
2) 30.04.2020.; (protokols Nr.8   5.§). Skatīt šeit.
3) 28.01.2021.; (protokols Nr.1  40.§). Skatīt šeit
4) 29.04.2021,; (protokols Nr.5  9.§). Skatīt šeit
.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.12; skatīt šeit
Stājas spēkā 07.06.2021.
13. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā”; stājas spēkā ar 05.10.2019; skatīt šeit1) 31.10.2019.; (protokols Nr.12  9.§). Skatīt šeit .
2) 28.01.2021.; protokols Nr.1 39§, skatīt šeit
3) 21.06.2021.; (protokols Nr.8   6.§), skatīt šeit
Stājas spēkā 20.07.2021.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 13; skatīt šeit .
14. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”; stājas spēkā ar 05.10.2019; skatīt šeit1) 31.10.2019.; (protokols Nr.12  10.§). Skatīt šeit
2) 24.09.2020.; (protokols Nr.16  1.§). Skatīt šeit
Stājas spēkā ar 06.11.2020.
3)28.01.2021.; protokols Nr.1 38 §; skatīt šeit
Stājas spēkā 05.04.2021.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.14; skatīt šeit
15. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.15 “Par transporta nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Kandavas novada pašvaldībā”; stājas spēkā ar 06.11.2019; skatīt šeit Iesnieguma veidlapa ŠEIT1) 29.10.2020.; (protokols Nr.17  3.§). Skatīt šeit
Stājas spēkā ar 05.12.2020.
.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.15; skatīt šeit
.
27. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”; skatīt šeit1) 24.09.2020. (Prot. Nr.16  3.§) skatīt šeit
Stājas spēkā 05.10.2020.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 27
šeit
.
5. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5  „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kandavas novada  administratīvajā teritorijā”. Skatīt šeit
Stājas spēkā 01.07.2020.


5. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5 "“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kandavas novadā". Skatīt šeit1) 30.06.2020 (Prot. Nr.10 18§) skatīt šeit
stājas spēkā 5.08.2020.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.5 šeit
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 "Par Kandavas novada pašvaldības piedalīšanos pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā". (Prot. Nr. 15, 1.§) Skatīt šeit
Stājas spēkā 05.10.2020.


2. Kandavas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
(apst. domes sēdē 28.01.2021., protokols Nr. 1  37.§). Skatīt šeit
Stājas spēkā 05.03.2021.


9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā”. (Prot. Nr. 5, 8.§) Skatīt šeit
Stājas spēkā 03.06.2021.
facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top