8-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
mobile_header2.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Ceturtdiena 01.12.2022
Emanuels, Arnolds

Kandavas novada vēstnesis

Aicinām nevalstiskās organizācijas pieteikties iniciatīvu konkursam03.10.2022

30954789655871719313371427558295865247408720n.jpgTukuma novada pašvaldība (turpmāk-Pašvaldība) ar š.g. 3. oktobri aicina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās biedrības vai nodibinājumus (turpmāk – NVO), kuras  īsteno iniciatīvu pašvaldības administratīvajā teritorijā un/vai, kuru sasniedzamie rezultāti ir ieguvums Tukuma novada iedzīvotājiem,  pieteikties nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursam, lai saņemtu pašvaldības atbalstu iniciatīvu īstenošanai 2023. gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir  2022. gada 31. oktobris (pasta zīmogs).

Pieteikumu NVO iesniedz Pašvaldībai papīra vai elektroniskā formātā. Pieteikumu papīra formātā iesniedz personīgi Pašvaldības klientu apkalpošanas centros (Tukumā, Kandavā, Jaunpilī, Smārdē) vai nosūta pa pastu uz adresi Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. Pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz Pašvaldības e-pastu: pasts@tukums.lv

 Noteikumi un Pieteikuma veidlapas pieejamas Pašvaldības mājas lapā – Aktualitātes - Sabiedrības līdzdalība – Biedrības - Dokumenti. Saite: https://www.tukums.lv/lv/dokumenti

Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā saskaņā ar Pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā “Tukuma novada attīstības programma 2022. – 2028.  gadam” noteiktajiem mērķiem. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts ar mērķi atbalstīt NVO aktivitātes sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanā Tukuma novada teritorijā, veicināt NVO savstarpējo sadarbību un sadarbību ar Pašvaldību, sekmēt iedzīvotāju aktivitātes attīstību novadā, stiprināt iedzīvotājos vēlmi darboties sabiedrības labā un caur NVO iniciatīvām apliecināt piederību Tukuma novadam, kā arī veicināt Tukuma novada atpazīstamību ārpus Tukuma novada administratīvās teritorijas. NVO konkursam iesniegtos pieteikumus atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai izvērtēs Tukuma novada domes Komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām. Savukārt sporta klubu vai sporta federāciju, ja tām ir biedrības vai nodibinājuma statuss, pieteikumus izskatīs Tukuma novada domes Sporta komisija. NVO, kuras vēlas realizēt iniciatīvu sporta pasākumiem, aizpilda sporta iniciatīvu pieteikumus . Vēršam uzmanību, ka ar 2022. gada 30. septembri spēkā stājas jaunie Tukuma novada domes 2022. gada 28. septembra noteikumi Nr. 68 “Kārtība, kādā piešķir Tukuma novada pašvaldības finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām” (prot. Nr. 16, 21. §.). Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada dome organizē nevalstisko organizāciju iniciatīvu konkursu, izvērtē un finansiāli atbalsta Konkursā iesniegtos iniciatīvu pieteikumus. Vienlaikus spēku zaudē  Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembrī apstiprinātie noteikumi Nr. 59 „ Kārtība, kādā piešķir Tukuma novada pašvaldības finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām” (prot. Nr. 19, 30. §.).

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijāPumpurs
back to top