kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg
mobile_header.jpgOtrdiena 04.08.2020
Romāns, Romualds, Romualda

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Kandavas novadā30.08.2017

Lai klientiem Kandavas, Engures un Jaunpils novadā paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, AS “Sadales tīkls” šogad šajos novados atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 42 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 21 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 23 transformatoru apakšstacijas. Kopumā šo novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad plāno ieguldīt 2 miljonus eiro, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 7 000 klientu.

AS “Sadales tīkls” pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus, lai paaugstinātu klientu apmierinātību ar elektroapgādes kvalitāti un tās pieejamību visā Latvijā. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski un, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, svarīgi to savlaicīgi atjaunot, un šo darbu AS “Sadales tīkls” veic pakāpeniski, ņemot vērā gan elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā, kā arī uzņēmējdarbības attīstību. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Kandavas novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs vairāk nekā 1,2 miljonus eiro. Novada teritorijā šogad plānots realizēt 7 projektus un kopumā atjaunot vidējā sprieguma 20kV elektrolīnijas 30 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 15 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 13 transformatoru apakšstacijas.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroapgādi mājsaimniecībām un uzņēmumiem Kandavā, nozīmīgs projekts elektroapgādes drošuma paaugstināšanai tiek realizēts teritorijā, kas stiepjas no apakšstacijas “Kandava”, Abavas ielā, līdz Līgas dzirnavām. Šī projekta ietvaros AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20kV elektrotīklu 8,4 km garumā.  5,4 km garu elektrolīnijas posmu plānots pārbūvēt par kabeļu līniju un vidējā sprieguma elektrotīklā uzstādīt attālināti vadāmus jaudas slēdžus. Elektrotīklā uzstādītie jaudas slēdži nodrošinās AS “Sadales tīkls” personālam iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos, tādējādi samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Papildus tiks veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,6 km garumā un divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas Kandavas pilsētas elektrotīkls tiks atdalīts no lauku elektrotīkla, paaugstinot elektroapgādes drošumu vairāk nekā 1 300 klientiem, tajā skaitā 388 klientiem Pūrē. Turklāt pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektrolīniju apjoms, kas nepārtraukti jāuztur un jāatjauno AS “Sadales tīkls”, samazināsies par 3,5 km.

Apjomīga elektrotīkla pārbūve turpinās Valtermuižas apvidū, kur no Valtermuižas līdz Valdeķiem un no Valtermuižas līdz Vēveru dīķim tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija 16 km garumā. Elektrolīnijas posms 6 km garumā tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, bet 10 km garumā gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā. Elektrolīnijas pārbūve paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan iedzīvotāju, īpaši mežistrādes un lauksaimniecības darbu veicēju drošību, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Rekonstrukcijas darbu laikā papildus tiks veikta arī zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 5 km garumā un tiks rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 5 transformatoru apakšstacijas. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 000 klientu Kandavā, jo pilsētas elektrotīkls tiks nodalīts no lauku elektrotīkla, un Kandavas novadā, kuru īpašumu elektroapgādi nodrošina sadales punkti “Sabile” un “Zemīte”.

Tikpat nozīmīgi projekti klientu elektroapgādes drošuma paaugstināšanai šogad tiek realizēti Zemītes pagastā, kur tiek veikta 1986.gadā izbūvētā sadales punkta “Zemīte” rekonstrukcija un atjaunotas gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīnijas. Elektrotīkla rekonstrukcija norisinās pagasta centra apkaimē, kur tiek veikta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 3,8 km garumā un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,8 km garumā. Šo darbu laikā tiks rekonstruēta un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri nodrošinās AS “Sadales tīkls” personālam iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos, samazinot elektroapgādes pārtraukumu laiku klientiem.

Elektrotīkla rekonstrukciju AS “Sadales tīkls” šogad veic arī Vānē, kur tiek rekonstruēta transformatoru apakšstacija un  zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,8 km garumā, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 19 klientiem. Savukārt Matkules pagastā elektrotīkla rekonstrukcija šogad ir noslēgusies un, realizējot divus projektus, no Matkules pagasta centra līdz īpašumam “Atmatas” veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve 4,7 km garumā, vidējā sprieguma 20kV elektrotīkls atjaunots 1,1 km garumā un veikta trīs jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve, uzlabojot elektroapgādes kvalitāti un drošumu 26 AS “Sadales tīkls” klientiem.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top