pavasara-foto-majas-lapai9.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
mobile_header2.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Jaunākais regulējumā Covid-19 pandēmijas laikā19.01.2022

covid-no-25-janvara.jpgSvarīgākais:

- Krīzes situācijā kritiski svarīgajās nozarēs nodarbinātie pēc kontakta ar Covid-19 inficēto mājas karantīnu varēs aizstāt ar testa veikšanu; Izņēmumi attieksies uz veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu darbinieki, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, telekomunikāciju un enerģētikas uzņēmumu kritiski svarīgiem darbiniekiem, plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem, kuri nodrošina mediju darbības nepārtrauktību klātienē, aizsardzības nozarē nodarbinātām personām, kritisko tirgus uzraudzības iestāžu darbiniekiem, darbiniekiem, kas nodrošina kritisko publisko pakalpojumu sniegšanu un avāriju novēršanu, pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu kritiski svarīgiem darbiniekiem, kritisku ārpolitisko vai drošības interešu aizsardzībai, transporta un autoceļu uzturēšanas uzņēmumu kritiski svarīgiem darbiniekiem.

- Jaunais regulējums paredz iespēju izolāciju pārtraukt septītajā dienā dienā pēc inficēšanās apstiprināšanas, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijušas tādas akūtas slimības pazīmes kā drudzis, sāpes, klepus.

- Bērniem un skolēniem uz ārkārtējās situācijas laiku tiek mazināts mājas karantīnas un izolācijas laiks, kā arī tiek paredzēta iespēja bērniem atgriezties izglītības iestādē bez testa veikšanas vai ārsta izziņas. Grozījumi paredz arī izņēmuma iespējas bērniem inficēšanās gadījumā - septītajā dienā bez testa un ārsta izziņas varēs apmeklēt izglītības iestādi, ja vecāki apliecina, ka bērnam pēdējo 24 stundu laikā nav bijušas slimības pazīmes.

- No 25.janvāra publiskās vietās varēs lietot tikai medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus bez vārsta, tādējādi būs aizliegta auduma masku valkāšanu publiskās vietās; Vienlaikus tiek pieļauts, ka izglītojamie no septiņu līdz 12 gadu vecumam var nelietot minētos sejas aizsegus, ja viņi lieto nemedicīnisku jeb auduma aizsegu. Arī sabiedriskajā transportā bērni drīkstēs turpināt lietot nemedicīnisku aizsegu.

- Uz laiku darba devējam ļaus nodarbināt darbinieku bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas.

- Aizsardzības ministrija tikai pēc tehnisko specifikāciju saņemšanas no VM varētu sākt iegādāties iedzīvotājiem paredzētos respiratorus.

- Pēc ministru ieteikumiem apņemas risināt jautājumu par Covid-19 pārslimošanu tikai ar antigēnu testiem pārbaudītajām personām.

Likumdošanas apskats:
    
Krīzes situācijā kritiski svarīgajās nozarēs nodarbinātie pēc kontakta ar Covid-19 inficēto mājas karantīnu varēs aizstāt ar testa veikšanu

Ņemot vērā, ka, strauji pieaugot dažādu nozaru darbinieku darba nespējai, var tikt kavēta sabiedrībai nozīmīgu funkciju izpilde, kā arī var būt traucējumi tautsaimniecībai un uzņēmumu darbībā, valdība otrdien lēmusi atļaut krīzes situācijā kritiski svarīgo nozaru darbiniekiem pēc kontakta ar Covid-19 inficēto mājas karantīnu aizstāt ar testa veikšanu.
Ministru kabineta apstiprinātie grozījumi rīkojumā par ārkārtējo situāciju paredz, ka kontaktpersonai ir vai nu jāveic RNS tests laboratorijā vai jebkurā ārstniecības iestādē, vai aptiekā profesionāļa veikts antigēna tests un jāsagaida negatīva testa rezultāts. Pēc negatīva testa rezultāta saņemšanas darbinieks var veikt savus darba pienākumus un pēc trim līdz piecām dienām veic atkārtotu kontroles RNS testu laboratorijā vai antigēna testu ārstniecības iestādē vai aptiekā.
Ņemot vērā to, ka persona šajā laika periodā jebkurā dienā var kļūt infekcioza, inkubācijas perioda laikā desmit dienas pēc pēdējā kontakta ar inficēto cilvēku personai ir jālieto FFP2 respirators, kā arī tai ir jāizvairās no sabiedrisku vietu apmeklēšanas un tā nedrīkst lietot sabiedrisko transportu, lai nepakļautu inficēšanās riskam citus cilvēkus.
Vienlaikus joprojām darba devējam ir iespēja šādiem darbiniekiem aizstāt mājas karantīnu ar paštestu veikšanu darba vietā pirms darba pienākumu veikšanas septiņu dienu ietvarā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu.
Tāpat, ja cilvēks ir inficēts, tad jaunais regulējums paredz iespēju izolāciju pārtraukt septītajā dienā dienā pēc inficēšanās apstiprināšanas, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijušas tādas akūtas slimības pazīmes kā drudzis, sāpes, klepus.
Grozījumus iesniegusī Veselības ministrija (VM) norāda, ka atbilstoši Lielbritānijā veiktajam riska novērtējumam, pastāv vairāk nekā 15% risks, ka cilvēks pēc septiņām dienām vēl būs inficēts, kas radīs papildu riskus uzņēmumā izplatīties Covid-19 infekcijai, tādēļ ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi - FFP2 respiratoru bez vārsta lietošana un izvairīšanās no sabiedriskām vietām.
Rīkojuma grozījumi arī paredz izņēmuma situācijas darbiniekiem, kas iesaistītas svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanā, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanā un kuru darba pienākumu pārtraukšana būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu.
Izņēmumi attieksies uz veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu darbinieki, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, telekomunikāciju un enerģētikas uzņēmumu kritiski svarīgiem darbiniekiem, plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem, kuri nodrošina mediju darbības nepārtrauktību klātienē, aizsardzības nozarē nodarbinātām personām, kritisko tirgus uzraudzības iestāžu darbiniekiem, darbiniekiem, kas nodrošina kritisko publisko pakalpojumu sniegšanu un avāriju novēršanu, pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu kritiski svarīgiem darbiniekiem, kritisku ārpolitisko vai drošības interešu aizsardzībai, transporta un autoceļu uzturēšanas uzņēmumu kritiski svarīgiem darbiniekiem.
Šādas personas pēc kontakta ar inficēto personu vai par kuru ir pamatotas aizdomas, ka persona ir inficēta, mājas karantīnu var aizstāt ar FFP2 respiratora bez vārsta lietošanu visu inkubācijas perioda laiku, kā arī kontroles testa veikšanu piektajā dienā pēc kontakta ar inficēto.
Savukārt inficēšanās gadījumā konkrētajām personām jāievēro trīs dienu izolācija. Ja šo trīs dienu laikā nav slimības pazīmju, personas var doties veikt darba pienākumus, ja ir veikts Covid-19 RNS tests laboratorijā vai antigēna tests kādā no antigēna testa veikšanas punktiem, tai skaitā aptiekā, un testa rezultāts ir negatīvs.
Vienlaikus ir jāņem vērā, ka šādās situācijās risks, ka persona joprojām ir inficēta, ir ļoti augsts - tas pārsniedz 30%, tādēļ ir jāievēro arī papildu aizsardzības pasākumi kā FFP2 respiratora lietošana un jāizvairās no sabiedrisku vietu, tai skaitā sabiedriskā transporta lietošanas.
Situācijās, kad sabiedrībai kritiski svarīgā iestādē ir darba nespējīgi visi darbinieki un arī izņēmuma risinājums nenodrošina iespēju funkciju nepārtrauktībai, var tikt ieviesti individuāli risinājumi, organizējot darbu pēc burbuļa principa, nodalot inficēto darbinieku plūsmu no neinficētajiem un novēršot inficēto darbinieku saskari ar klientiem, par kuriem nav informācijas, ka viņi ir vai nav inficēti, vai kuri nav inficēti. Šādi var organizēt darbu ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, ārstniecības iestādēs.
VM norāda, ka vienlaikus darba devējam ir jāņem vērā, ka, saīsinot izolācijas vai mājas karantīnas laiku, tiek palielināta iespēja, ka persona, kas ierodas darba vietā klātienē, ir infekcioza un tādejādi riskam tiek pakļauti pārējie darbinieki vai pakalpojuma saņēmēji. Tādēļ darba devējam ir jāsabalansē riski starp paaugstinātu risku infekcijas izplatībai darba kolektīvā un citu cilvēku pakļaušanai inficēšanās riskam un uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, un izolācijas vai karantīnas saīsināšana ir jāizmanto situācijās, kad tas ir reāli nepieciešams uzņēmuma darbībai.
Tāpat ir svarīgi šādās situācijās inficēšanās risku mazināšanai izmantot pietiekami efektīvus drošības pasākumus, kā ne zemākas klases kā FFP2 respiratora bez vārsta lietošana, iespēju robežās potenciāli inficēto darbinieku nodalīšana no pārējiem, kā arī šādi darbinieki neapmeklē sabiedriskās vietas un neizmanto sabiedrisko transportu. Ņemot vērā minēto, darba devējam darbiniekam ir jānodrošina transports nokļūšanai uz darba vietu un FFP2 respiratoru pieejamība, ja tiek piemērots saīsinātais izolācijas vai mājas karantīnas režīms.
Gadījumos, ja darba devējs darbiniekam mājas karantīnu aizvieto ar paštestu veikšanu katru dienu pirms darba pienākumu veikšanas septiņu dienu ciklā, tad nosacījumi epidemioloģiskās drošības pasākumiem netiek mainīti, proti, nav prasības lietot FFP2 respiratoru bez vārsta un netiek piemērots nosacījums, ka netiek lietots sabiedriskais transports.
Lai novērstu to, ka, ļoti strauji izplatoties Covid-19, tiek ierobežotas iespējas nodrošināt bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu izolācijas vai mājas karantīnas nosacījumu dēļ, kas var ietekmēt iespējas bērnu vecākiem veikt savus darba pienākumus, kā arī lai novērstu to, ka bērniem tiek ierobežotas iespējas saņemt klātienes izglītības pakalpojumus izolācijas vai karantīnas nosacījumu dēļ un novērstu pastiprināto pieprasījumu pēc laboratoriskās testēšanas bērnam pēc izolācijas vai mājas karantīnas atgriežoties izglītības iestādē, uz ārkārtējās situācijas laiku tiek mazināts mājas karantīnas un izolācijas laiks, kā arī tiek paredzēta iespēja bērniem atgriezties izglītības iestādē bez testa veikšanas vai ārsta izziņas.
Grozījumi paredz arī izņēmuma iespējas bērniem inficēšanās gadījumā - septītajā dienā bez testa un ārsta izziņas varēs apmeklēt izglītības iestādi, ja vecāki apliecina, ka bērnam pēdējo 24 stundu laikā nav bijušas slimības pazīmes, kā arī pēc kontakta ar inficēto desmitajā dienā bez testa apmeklēt izglītības iestādi.

 
No 25.janvāra publiskās vietās derīgas būs tikai medicīniskās maskas un respiratori

No 25.janvāra publiskās vietās varēs lietot tikai medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus bez vārsta, tādējādi būs aizliegta auduma masku valkāšanu publiskās vietās, paredz Ministru kabineta pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Vienlaikus tiek pieļauts, ka izglītojamie no septiņu līdz 12 gadu vecumam var nelietot minētos sejas aizsegus, ja viņi lieto nemedicīnisku jeb auduma aizsegu. Arī sabiedriskajā transportā bērni drīkstēs turpināt lietot nemedicīnisku aizsegu.
Ar grozījumiem no noteikumiem tiek svītrots izņēmums, ka pirmās līdz trešās klases izglītojamie izglītības procesā mācību telpā var vispār nelietot sejas masku, un ir svītrots izņēmums, ka pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas kontrolētā kolektīvā, piemēram, darba vietā, izglītības iestādē, amatieru kolektīvā, izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības procesā mācību telpā, drīkst vispār nelietot sejas masku, jo omikrona straujās izplatības un infekciozitātes dēļ vairs nav pieļaujams, ka vietās, kur pulcējas cilvēki, vispār netiktu lietotas sejas maskas.
Valdības sēdes laikā Valsts kancelejas direktors un Operatīvās vadības grupas vadītājs Jānis Citskovskis pauda, ka maznodrošinātām personām tiks nodrošinātas 50 maskas, kas aprēķināts kā pietiekams apjoms divu mēnešu periodam.
Veselības ministrija (VM) grozījumu anotācijā skaidro, ka pētījumi liecina, ka medicīnisko sejas masku efektivitāte, salīdzinot ar citu materiālu sejas aizsegiem, ir visaugstākā un sasniedz vismaz 90%, bet sejas maskas nav pietiekams aizsardzības līdzeklis pret ļoti sīku daļiņu, tai skaitā vīrusu, ieelpošanu. Savukārt respiratori bez vārsta aizsargā ne tikai pret izelpoto daļiņu nonākšanu apkārtnē, bet arī pret daļiņu ieelpošanu no apkārtējās vides.
VM aicina ņemt vērā, ka medicīniskās sejas maskas un respiratori ir standartizēti un to efektivitātei ir starptautiski noteiktas konkrētas prasības. Tādēļ, pareizi lietojot medicīnisko sejas masku vai respiratoru, var garantēt to efektivitāti. Savukārt nemedicīniskajiem sejas aizsegiem nav nekādu konkrētu prasību vai standartu, un tās var būt kā ļoti kvalitatīvas ar augstu aizsardzības pakāpi, tā ļoti nekvalitatīvas ar ļoti zemu aizsardzības pakāpi, tādēļ nemedicīnisko sejas aizsegu pareiza lietošana negarantē pietiekamu aizsardzību.
Nemedicīnisko sejas aizsegu lietošana ir pamatota tad, kad ir ierobežota medicīnisko sejas masku un respiratoru pieejamība un ir nepieciešams tos saglabāt ārstniecības personām.

 
Skolēni iekštelpās joprojām varēs lietot valsts iepirktās nemedicīniskās maskas

Turpmāk skolēni iekštelpās joprojām varēs lietot valsts iepirktās nemedicīniskās maskas, par otrdien valdībā pieņemto lēmumu aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).
Valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredz, ka turpmāk kā sejas maskas būs atļauts lietot medicīniskās sejas maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus bez vārsta. Tomēr attiecībā uz izglītības procesu pastāv izņēmums - pamatskolēni un vidusskolēni varēs mācību, interešu izglītības un profesionālās izglītības programmu laikā izmantot nemedicīniskās auduma maskas, kas iepirktas skolēnu vajadzībām.
Vienlaikus skolēni iepirktās auduma maskas varēs izmantot arī sabiedriskajā transportā.
Kā aģentūrai LETA skaidroja IZM, izņēmums par masku lietošanu attiecas arī uz nodarbinātajiem pirmsskolas, pamata un vidējā izglītības pakāpē, tostarp interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās. Izņēmums neattiecas uz profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenotājiem un dalībniekiem.
Tāpat bērni no septiņu līdz 12 gadu vecumam varēs lietot auduma maskas arī, apmeklējot citas sabiedriskās vietas. Savukārt skolēniem vecumā no 12 gadiem, apmeklējot citas sabiedriskās vietas, bet neskaitot sabiedrisko transportu, būs jālieto medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratori. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši starptautisko veselības organizāciju rekomendācijām mutes un deguna aizsegus pieaugušajiem sāk lietot no 12 gadu vecuma.
IZM norādīja, ka skolēnu rīcībā ir izglītības iestādēs izsniegtie, valsts centralizētā iepirkumā iegādātās auduma maskas, kas atbilst noteiktiem kvalitātes standartiem un garantē pietiekamu izelpojamā un ieelpojamā gaisa filtrāciju.

 
Uz laiku darba devējam ļaus nodarbināt darbinieku bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas

Ārkārtējās situācijas laikā un divus mēnešus pēc tās beigām darba devējam būs ļauts nodarbināt darbinieku bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas, ja persona nav veikusi periodisko veselības pārbaudi darba devēja noteiktajā laikā saistībā ar Covid-19 infekcijas riskiem, paredz Ministru kabineta pieņemtie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.
Veselības ministrija (VM) grozījumu anotācijā norāda, ka šādi grozījumi būtu lietderīgi laikā, kad strauji izplatās jaunais Covid-19 infekcijas omikrona paveids un būtiski pieaug arī jaunu Covid-19 inficēto personu skaits. Šāds regulējums, VM ieskatā, samazinās kontaktu skaitu personām, apmeklējot ārstniecības iestādes, lai veiktu obligāto veselības pārbaudi.
Satura ziņā līdzīgi risinājumi tika īstenoti jau iepriekš un ir noteikti arī pašlaik spēkā esošajā regulējumā attiecībā uz ārstniecības personām.
Vienlaikus, lai nodrošinātu nodarbināto drošības un veselības aizsardzību, kā arī, lai nepieļautu iespējamus riskus citām personām, minētais izņēmums nodarbināšanai bez obligātās veselības pārbaudes, nebūtu attiecināms uz jebkuru pirmreizējo un ārpuskārtas veselības pārbaudi, kā arī uz periodisko veselības pārbaudi personām, kuras nodarbinātas darbā īpašos apstākļos atbilstoši noteikumiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude.

 
Aizsardzības ministrija tikai pēc tehnisko specifikāciju saņemšanas no VM varētu sākt iegādāties iedzīvotājiem paredzētos respiratorus

Aizsardzības ministrija (AM) tikai pēc tehnisko specifikāciju saņemšanas no Veselības ministrijas (VM) varētu sākt iegādāties iedzīvotājiem paredzētos respiratorus, aģentūrai LETA apliecināja AM pārstāvis Kaspars Galkins.
Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkuma centrā (VALIC) patlaban atrodas gandrīz seši miljoni dažāda tipa ķirurģiskās maskas, aptuveni 800 000 higiēnas sejas maskas, aptuveni 200 000 bērnu higiēnas sejas maskas. Savukārt divu veidu FFP2 respiratori ir aptuveni 60 000, bet FFP3 līmeņa respiratori ir aptuveni 70 000.
Saskaņā ar pērn pieņemtajiem noteikumiem valstī ir jānodrošina masku un citu individuālās aizsardzības līdzekļu (IAL) uzkrājums. Attiecībā uz visām tām pozīcijām, kas noteiktas šajos noteikumos, VALIC ir veicis iepirkumus un noslēgtas vispārējās vienošanās ar vairākiem komersantiem, lai nodrošinātu, ka šie IAL ir pieejami.
Rezultātā nepieciešamības gadījumā krājumus iespējams ļoti ātri papildināt, uzsver AM. Attiecībā uz FFP2 respiratoriem šādu vienošanos nav, jo tie nav iekļauti šajos noteikumos un uzkrājumu veidošana nav bijusi paredzēta.
Lai veiktu FFP2 respiratoru iepirkumu, tas ir jāparedz minētajos noteikumos. Savukārt VALIC, pamatojoties uz šiem noteikumiem, būs jāveic jauns iepirkums, kas aizņems laiku.
Patlaban VM ir uzdots sagatavot tehniskās specifikācijas šim respiratoru iepirkumam, kā arī noteikt iegādājamo preču apjomu.
Tikai pēc tam, kad šo informāciju saņems aizsardzības sektors un būs veikti grozījumi valdības noteikumos, VALIC varēs sākt organizēt iepirkumu.
Patlaban ministrijā neprognozēja, cik daudz laika un līdzekļu būs nepieciešams, lai minētās preces tiktu piegādātas.

 
Pēc ministru ieteikumiem apņemas risināt jautājumu par Covid-19 pārslimošanu tikai ar antigēnu testiem pārbaudītajām personām

Pēc ministru ieteikumiem ekspertu līmenī risinās jautājumu par Covid-19 pārslimošanu tikai ar antigēnu testiem pārbaudītajām personām, otrdien valdības sēdes laikā pauda Veselības ministrijas (VM) pārstāvji.
Otrdien pēc VM prezentācijas par jauno pašizolācijas kārtību izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) uzdeva jautājumu VM pārstāvjiem par to, vai tikai ar antigēnu testu pārbaudīta persona varēs saņemt pārslimošanas sertifikātu, kas ir īpaši svarīgs balstvakcinācijas gadījumā.
Par ļoti loģisku šo jautājumu sēdes laikā nosauca arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), kurš minēja piemēru, kad kādam Ārlietu ministrijas darbiniekam pēc līdzīga scenārija nav ticis ļauts saņemt balstvakcināciju.
Pēc ministru uzklausīšanas VM pārstāvji norādīja, ka par pārslimojušu personu oficiāli tiek uzskatīta tikai persona, kura pozitīvu rezultātu par Covid-19 saslimšanu saņēmusi pēc PĶR testa veikšanas, vienlaikus atzīstot, ka ir jāturpina darbs pie šī jautājuma.
Kā ziņots, pirmdien Latvijā konstatēti 3706 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir vienā dienā jaunatklāto gadījumu skaita rekords, un reģistrēti astoņi ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā
back to top