vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg
mobile_header.jpgOtrdiena 04.08.2020
Romāns, Romualds, Romualda

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Par aktualitātēm uzņēmumā “Kandavas komunālie pakalpojumi”16.09.2017

Piedāvājam sarunu ar Jāni Zandbergu par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem un situāciju uzņēmumā.

Iepriekš tika solīts vairākās Kandavas izglītības iestādēs atstāt lokālo apkuri un iespēju vasaras periodā nodrošināt siltā ūdens padevi. Sporta hallē un internātvidusskolā vasarās notiek nometnes, arī bērnudārzā “Zīļuks” tas dotu iespēju nodrošināt siltuma padevi pēc vajadzības. Šobrīd šādas iespējas nav, jo iepriekšējā uzņēmuma vadība kopā ar bijušo domes vadību, uzskatīja, ka tas nav nepieciešams. Kā šie jautājumi tiks risināti, vai solījumi tiks pildīti? Vai tomēr nevajadzēja atstāt rezerves variantus, jo nav zināms, cik ekonomiska būs jaunā katlu māja?

- Uzņēmuma Kandavas komunālie pakalpojumi darbībā ir notikušas ļoti lielas pārmaiņas, attīstot vai centralizējot elektroapgādes tīklus un modernizējot energo ražošanas sistēmu, kas kādā mirklī noteikti liedza uzņēmuma vadībai iespēju pamatoti plānot nākotnes darbības, vai nu nebija pieredzes, vai bija iestājusies rutīna, kā dēļ netika atrasts laiks, lai pabraukātu pa citiem novadiem, paskatītos, kas notiek tur, kādas ir tendences un saprastu virzību, kādā mēs ejam. Jā, es arī esmu informēts, ka ir izveidojusies situācija, ka no siltumapgādes mezgliem vasaras periodos nebūs iespējams saņemt siltumu. Patiesībā problēma ir tāda, ka tā īsti nav taisnība, siltumu varēs saņemt, taču katlu mājas jaudas ir tādas, ka tik mazu siltuma daudzumu, kā patērē patērētāji, uzņēmums nav ieinteresēts piegādāt. Vienīgais risinājums ir turpināt attīstīt šo siltumapgādes sistēmu Kandavas novadā, meklējot jaunus klientus, pieslēdzot jaunas mājas, jaunus patērētājus, kuri patērētu arī silto ūdeni, lai nodrošinātu vasaras periodā vismaz minimālu noslodzi katliem, kā noteikts tehniskajā specifikācijā, vismaz 20% apmērā, saņemot silto ūdeni. Tas ir teorētiski. Ja runājam par praktiskiem momentiem, tad pieskaramies pie tādas tēmas, kā novada energopārvaldība. Runāju par to tādēļ, ka Kandavas komunālie pakalpojumi ir kļuvis par lielo energoenerģijas patērētāju un no 2018.gada uzņēmumā ir jāievieš energoefektivitātes pārvaldības sistēma. Tas nozīmē to, ka katrs saražotais megavats ir jāuzskaita, katra megavata patēriņa vieta ir jāidentificē, tas jādara diennakts griezumā, lai būtu pārliecība, ka mūsu saražotais siltums tiek nogādāts pie patērētāja. Sarunu laikā ar domes vadību, esam nonākuši pie secinājuma, ka mums visā novadā jādomā par to, kā ieviest šo energopārvaldības sistēmu, kas ļautu plānot resursus, kurus mēs tērējam ikdienas vajadzību nodrošināšanai.
Runājot par silto ūdeni, nav svarīgi, no kurienes šis ūdens nāk, bet ir svarīgi, lai šīs funkcijas tiek nodrošinātas. Ir jāatrod katrai šai situācijai savs risinājums, vai tās būtu vasaras nometnes, vai iedzīvotāju grupas, kurām nepieciešams piegādāt siltumu.
Runājot par bērnudārza lokālās apkures saglabāšanu, man nav skaidrs kāpēc tā tika izdarīts, tagad kaut ko panākt ir gandrīz neiespējami, jo sistēma jau izbūvēta un bijušie pievadi noņemti.

Kad noslēgsies iepirkums par šķeldas iegādi, vai būs iespējams līdz apkures sezonas sākumam noslēgt līgumu par piegādi, un kad reāli ir plānots uzsākt apkures sezonu? Vai ir domāts par to, kur šķeldu uzglabāt lielākos daudzumos neparedzētiem gadījumiem?

- Augusta mēnesī bija noslēdzies iepirkums par šķeldas iegādi katlu mājas vajadzībām. Cena, par kuru līgumu gatavojās slēgt iepriekšējais uzņēmuma vadītājs, bija 18,99 eiro par vienu megavatstundu. Tas ir prātam netverami, jo pēc biomasas cenām biržā, t.i., tirgū, par šādu cenu nav neviens darījums. Šī bija absolūti augstākā iespējamā cena, par kuru slēgt līgumu, virzīt šāda līguma noslēgšanu bija noziegums! Es apbrīnoju vadītāja motivāciju virzīt šādu līgumu uz slēgšanu, ņemot vērā, ka citas katlu mājas maksā 12, 13, vai pat 11 eiro par megavatstundu. Kandava bija ieplānojusi maksāt 18,99 eiro. Runājot ar ekspertiem, šāda cena plānota 4-5 gadu tālā nākotnē. Tā bija vai nu izcila nemākulība, vai bija paredzētas kādas citas lietas šajā cenā, par ko neņemos spriest. Šādu cenu nedrīkstēja apstiprināt, to vajadzēja apturēt, un to mēs arī izdarījām. Balstoties uz situācijas izpēti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, es grozīju iepirkumu komisijas lēmumu, pārtraucot iepirkumu un lēmu, ka ir jāizsludina jauns iepirkums. Izsludinājām to Kandavas mājas lapā, Tukuma avīzē, nosūtījām informatīvus uzaicinājumus apmēram sešiem piegādātājiem, tajā skaitā arī Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ar lūgumu atsaukties uz mūsu iepirkumu. Šobrīd ir darīts viss, lai iedzīvotājiem, kuri saņems siltumu no jaunās katlu mājas, nodrošinātu solīto apkures tarifu 59,33 eiro par megavatstundu. Pieņemtais tarifs ir tālredzīgs un varētu saglabāties ilgāku laiku. Jāpiebilst, ka sākot ar nākamo gadu arī apkures tarifs vairs netiks apstiprināts domē, bet gan sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijā saskaņā ar visiem normatīvajiem aktiem. Iepirkums noslēgsies 20.septembrī. Apkures sezonas uzsākšana nav cieši saistīta ar iepirkuma procedūru, jo šķelda, tāpat kā jebkurš kurināmais, ir nopērkama jebkurā mirklī. Lai darbinātu katlu māju šādos klimatiskos apstākļos teiksim- nedēļu, mums pietiek ar pusotru kravu. Esam gatavi jau šajā nedēļā pieslēgt apkuri testa režīmā. Domāju, ka līdz laikam, kad termometra stabiņš noslīdēs zem nulles, mēs būsim visus jautājumus sakārtojuši.
Runājot par glabāšanu, ekonomiski pamatoti ir saplānot laicīgu loģistiku. Maksimālajā jaudā šī katlu māja darbojas ar pilnu uzpildi aptuveni trīs dienas, līdz ar to reizi trīs dienās ir jānodrošina šķeldas atvešana. Noslēdzot līgumu ar šķeldas piegādātāju, ir noteikta konkrēta kurināmā kvalitāte, un mēs nemaksājam par berkubu, bet maksājam par faktisko enerģijas apjomu, ko saražojuši mūsu katli, līdz ar to piegādātajam nav intereses šmaukties. Jo labākas kvalitātes šķeldu viņš atved, jo ir mazākas transporta izmaksas, jo vairāk viņš nopelna par saražoto siltumenerģiju.

Dibinātāju sapulcē, toreizējais valdes loceklis P.Krampītis deputātiem sacīja, ka līgums par siltumtrases izbūvi ar būvnieku netiks pagarināts, tomēr, kā izrādījās, pagarinājums ir noslēgts, kā arī samazināts naudas sodu apmērs par kavēšanos. Kāds darbu apjoms vēl jāpaveic līdz projekta pabeigšanai?

- Stājoties amatā, bija informācija, ka projekts jāpabeidz līdz 29.augustam, un ka šī ir viena no manām veicamo darbu prioritātēm. Taču dienu vēlāk izrādījās, ka par spīti tam, ka 16.augusta dibinātāju sapulcē, domes deputātiem klātesot, valdes loceklis Pēteris Krampītis bija ziņojis, ka pagarinājuma līgums nav un netiks noslēgts, tie bija klaji meli, jo 14.augustā Pēteris Krampītis šo līgumu bija parakstījis. Viņš bija ne tikai sniedzis pagarinājumu, bet arī apstiprinājis izmaiņas darbos, kas tagad apgrūtina tālāko darbu procesu. Šī vienošanās ļoti sarežģī projekta uzraudzību, piemēram, ir desmitkārtīgi samazināti līgumsodi, ko es nekādi nevaru izskaidrot, ar kādu pamatojumu tas darīts, jo tas nav ne uzņēmuma interesēs, ne domes interesēs, ne cilvēku interesēs. Man nav atbildes uz šiem jautājumiem... Rodas secinājums, ka iepriekšējais vadītājs ir rīkojies strikti savās interesēs vai kādās koruptīvās motivācijās.
Šobrīd faktiskie darbi ir šādi: jāsakārto vēl atlikušais nelielais posms atraktās trases, jāpieslēdz apkure tiem atlikušajiem klientiem, kam tas vēl nav izdarīts. Šos darbus plānojam pabeigt līdz oktobra mēnesim, pie nosacījuma, ka ir piemēroti laika apstākļi, ko mēs gan nevaram prognozēt.

Kādēļ tik ilgi stāvēja vaļā trase pie Kandavas vidusskolas, traucējot skolai sagatavoties 1.septembrim? Vai tā bija ļaunprātība vai cits iemesls?

- Godīgi sakot, mani pārsteidza tas, ka būvnieki nerēķinās ar vispārzināmiem notikumiem, kāds ir arī 1.septembris, ka viņiem liekas, ir normāli, atrakt un atstāt vaļā bedri skolas priekšā, norobežojot to ar apšaubāmas konstrukcijas restēm. Šo problēmu mēs, protams, sakārtojām. Uzstādījām ultimātu, ja būvnieks to nesakārtos, tad sakārtosim mēs ar saviem spēkiem, bet būvniekam par šiem darbiem būs mums jāsamaksā. Šajā mirklī sākās dialogs, viņi paskaidroja, ka konstatēts trases drošības signalizācijas bojājums, kura dēļ ilgu laiku nevarēja noteikt vietu, kur tas atrodas, izrādījās pie vainas bija ražotāja brāķis, bet formalitāšu kārtošana aizņēma vairāk kā nedēļu. Gribu ticēt, ka tas tiešām bija neveikls darba organizācijas piemērs, kurā nebija nodoma izbojāt Zinību dienas svētkus Kandavas iedzīvotājiem.

Iepriekšējais valdes loceklis Pēteris Krampītis bija iesniedzis regulatoram jaunos ūdens tarifus, kam būtu jāstājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, un kas par 45% paaugstinātu maksu par ūdeni un kanalizāciju. Vai izdevies atsaukt šos tarifus?

- Tarifi ir atsaukti, šobrīd tie tiek pārrēķināti. Īstenībā, tarifi lielā mērā atspoguļo to, kā uzņēmuma vadītājs skatās uz uzņēmumu, uz saviem darbiniekiem uz resursiem. Ja vadītāja skatījums ir šaurs, skatoties uz ūdens saimniecību, nākas konstatēt, ka jā, ļoti daudz resursu tiek patērēts, lai sagatavotu un padotu ūdeni sistēmā, kas fiksējas grāmatvedībā, ļoti viegli uzskaitās, bet ļoti maz tiek darīts, lai saprastu, no kurienes rodas milzīgie ūdens zudumi, kas sastāda gandrīz trešo daļu no padotā ūdens daudzuma. Šī daļa ir visdarbietilpīgākā, bet tajā bija darīts vismazāk. Pārrēķinot tarifus, vienlaicīgi tiek strādāts pie tā, lai atrastu, kur pazūd ūdens. Mums ir jāizmanto telemetrijas skaitītāju priekšrocības, lai atrastu un lokalizētu vietas, pēc kāda principa un kur notiek ūdens zudumi sistēmā. Pacelt tarifus ir visvienkāršāk, bet ir jādomā citi uzņēmuma ekonomiskās attīstības ceļi, un mums jāstrādā iedzīvotāju interesēs, tāds ir jaunās domes vadības uzstādījums.

Dome ir noslēgusi līgumu ar KKP par pilsētas afišu stabu un informācijas dēļu uzturēšanu kārtībā. Pirms mēneša domes priekšsēdētāja uzdeva sakārtot tos, īpaši informatīvo mājiņu pie pasta ēkas, atjaunojot krāsojumu, veicot elementāru kosmētisko remontu. Vai un kad darbi tiks veikti?

- Darbi šobrīd tiek plānoti, konkrēti- materiāli un izpildījums. Īsi sakot iespējami īsākā termiņā centīsimies tos izdarīt. Darbinieki šādu darba uzdevumu no iepriekšējā valdes priekšsēdētāja nebija saņēmuši.

Daudziem iedzīvotājiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, kas ir mūsu vismazāk aizsargātā cilvēku grupa, no komunālo pakalpojumu puses tika apsolīta dažāda veida palīdzība, kā piemēram, ievilkt centrālo apkuri, iztīrīt radiatorus, ievilkt ūdensvadu, kā ir ar šo solījumu pildīšanu?

- Mums ir cieša sadarbība ar domi šajos jautājumos, tādēļ gribu teikt, ka cik ir mūsu spēkos un cik ir pieejami uzņēmuma resursi, tai skaitā, naudas resursi, mēs to darām un darīsim. Tādēļ aicinām iedzīvotājus griezties domē, ja nepieciešama šāda veida palīdzība, rakstiet iesniegumus, ja vien būs iespējams, palīdzēsim. Ir tā, ka mums trūkst remontstrādnieku. Mēs esam ierobežoti savos resursos, uzņēmumam ir daudz parādnieku. Ja šie cilvēki samaksātu savus parādus par siltumu un ūdeni, mēs varētu novada iedzīvotājiem, kuriem ir īpašas vajadzības vai kritiskas situācijas, daudz ātrāk un vairāk palīdzēt. Šobrīd mums jānodrošina šajos apstākļos iedzīvotājiem primārās funkcijas.

Kā risinās darbi ar Zemītes pagasta “Ezerkrastu” un “Vālodzes” katlu māju nodošanu apsaimniekošanā iedzīvotājiem?

- Šobrīd domē pieņemts lēmums, ka minētās katlu mājas tiek nodotas iedzīvotāju lietošanā. Par katlu māju darbības nodrošināšanu turpmāk rūpēsies paši iedzīvotāji. Jāiegādājas malka, jāplāno dežūras katlu mājā. Esam ļoti priecīgi, ka cilvēki ir aktīvi, iesaistās, meklē risinājumus, kā ietaupīt pašiem savu naudu. Ja viņi ir aprēķinājuši, ka šis modelis ir visefektīvākais, mēs vēlam viņiem veiksmi un izdošanos.
Nobeigumā gribu pateikt lielu paldies domes priekšsēdētājai un domei, par man izrādīto uzticību un godu pildīt valdes locekļa pienākumus. Man tas bija izaicinājums. Šī mēneša laikā esmu iepazinis ļoti daudzus interesantus un gudrus kandavniekus, kas strādā šajā jomā un zinu, ka ja dome pievērsīs viņiem vairāk uzmanības, stāstot un runājot par mērķiem, tad komunālie pakalpojumi var atgriezties pie pelnoša uzņēmuma statusa. Jaunajam uzņēmuma vadītājam gribu novēlēt, nenoslīkt tajā purvā, bet koncentrēties uz būtiskiem uzņēmuma darbības aspektiem, un nebaidīties uzticēties saviem kolēģiem. Uzticēt darbus, uzticēt atbildību, jo uzņēmumā ir cilvēki, kas spējīgi strādāt patstāvīgi un dara to labāk tad, ja viņus netur īsā pavadā.

19.septembrī plkst.16:00 notiks jaunās katlu mājas atklāšana – atvērto durvju diena visiem Kandavas iedzīvotājiem. Iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties pasākumā un apskatīt jauno katlu māju!

 Kā iepriekš jau informējām, 16.augustā Kandavas novada domes priekšsēdētāja un daļa deputātu izteica neuzticību SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklim Pēterim Krampītim. P.Krampītis tika atbrīvots no valdes locekļa pienākumu pildīšanas par pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu nepienācīgu izpildi, kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm un uzticības zaudēšanu, kā tas paredzēts kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 81.panta pirmajā daļā. Kā viens no pārkāpumiem tika minēts fakts par masu medijos izskanējušo informāciju par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu paaugstināšanu Kandavas novadā ar 2018. gada 1. janvāri par 45%, pēc kura pašvaldība saņēma neapmierinātu iedzīvotāju zvanus, prasot šī fakta skaidrojumu.

Domes vadība par notiekošo nebija informēta, jo KKP valdes loceklis Pēteris Krampītis, neinformējot Kandavas novada domi, bija iesniedzis tarifa izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā par vienota tarifa noteikšanu novadā, un ūdens un kanalizācijas cenu paaugstināšanu. Tāpat KKP valdes loceklis Pēteris Krampītis vairāk kā piecu mēnešu garumā neko nebija darījis, lai veicinātu uzņēmuma attīstību un piesaistītu publisko finansējumu. Tikai pēc deputātu pieprasījuma, lielā steigā, pieaicinot uzņēmumu, kas specializējas projektu sagatavošanā, tika iesniegts projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavā II kārta” pieteikums, radot bažas par pieteikuma kvalitāti. Tāpat smagi pārkāpumi tika konstatēti valdes locekļa citās rīcībās. Pārkāpjot KKP statūtus, kuros noteikts, ka valdes loceklis ir tiesīgs bez kapitāla daļu turētāja saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu līdz 5000,00 EUR, Pēteris Krampītis vienpersoniski noslēdzis divus līgumus par summām 5880,60 EUR un 36300,00 EUR, tādejādi pārkāpjot statūtos noteiktās valdes locekļa pilnvaras. Tika norādīts arī uz nepietiekamu interesi, līdzdalību un kontroli projektā par siltumtrašu izbūvi Kandavā. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības nepārtrauktu darbību, steidzamības kārtā tika domāts par KKP valdes locekļa pienākumu izpildītāju. Kā atzina domes priekšsēdētāja, atrast cilvēku, kuram būtu atbilstoša augstākā izglītība, kā to paredz likumdošana, nav viegls uzdevums. No uzņēmuma esošajiem darbiniekiem diemžēl neviena atbilstoša kandidāta nebija. 25. augustā tika izsludināts konkurss uz vakanto valdes locekļa amatu, bet līdz konkursa noslēgumam SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa pienākumi tika uzticēti Jānim Zandbergam. J. Zandbergs ieguvis maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā, viņam ir ievērojama pieredze projektu vadīšanā un īstenošanā, šobrīd viņš studē finanšu vadību Banku augstskolā, ir deklarēts Vānes pagastā.

 

 

 

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top