vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg
mobile_header.jpgSvētdiena 09.08.2020
Madara, Genoveva

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 5. kārtu30.08.2017

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 02.10.2017. – 02.11.2017.

Kopējais izsludinātais finansējums 5. kārtā:  77209,41 EUR. Projektu īstenošanas vietaKandavas Partnerības teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma novadā. Izsludinātās Rīcības un finansējums: 1.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai” – 22474,01 EUR; 2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā” – 22817,79 EUR; 3.Rīcība “Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai” – 22928,37 EUR; 4.Rīcība “Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai” – 8989,24 EUR.

      Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11,  Kandavā,  un tīmekļa vietnēs http://www.kandavaspartneriba.lv/  un   http://www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11,  Kandavā, 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta  Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Kontaktinformācija – Inta Haferberga, tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese intaha@inbox.lv.

Vairāk informācijas par projektu konkursa 5.kārtu šeit: http://www.kandavaspartneriba.lv/lv/open-news:460983

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top