ziemas-foto-majaslapai2.jpg
dzīvo ar garšu!
 • Latviski
 • English
mobile_header.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Trešdiena 10.08.2022
Inuta, Brencis, Audris

Kandavas novada vēstnesis

Par BJSS trenažieru zāles apmeklējumu ārkārtējās situācijas laikā11.01.2022

20210922165320s.jpgKandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenažieru zāle, kas atrodas Kandavas sporta hallē ir pieejama apmeklētājiem. Apmeklējot trenažieru zāli, aicinām iepazīties ar ierobežojumiem, kas saistīti ar COVID - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu.

Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi.

 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

 • Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk– noteikumi) nosaka kārtību, kas jāievēro apmeklējot Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk– Kandavas BJSS) trenažieru zāli.
 • Trenažieru zāli var apmeklēt iegādājoties biļeti vai abonementu. Biļete ir paredzēta vienam apmeklējumam, lietošanai vienai personai, nodot to citām personām aizliegts. Abonements ir paredzēts lietošanai 5 reizēm tekošā gada laikā, par katru reizi, izdarot atzīmi uz iegādātā POST termināla kases čeka kopijas. Čeka nozaudēšanas gadījumā abonements netiek atjaunots.
 • Norēķinu kārtība: tikai bezskaidras naudas norēķini POST terminālī, ar maksājumu kartēm atbilstoši Tukuma novada domes apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim:

cenradis.jpg

 • Iegādājoties trenažieru zāles apmeklējuma biļeti vai abonementu, apmeklētājs uzrāda sadarbspējīgu COVID – 19 sertifikātu un piekrīt trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem.
 • Kandavas BJSS nenodrošina trenažieru zāles apmeklētājus ar trenera pakalpojumiem un treniņu programmām. Treniņu programmas un nodarbību plānus katrs apmeklētājs izstrādā pats, vadoties no savām spējām, vēlmēm, fiziskās sagatavotības, veselības stāvokļa un piedāvātā trenažieru zāles aprīkojuma.
 • Trenažieru zāles apmeklētājam ir tiesības izmantot trenažieru zāles pakalpojumus kā pirmajā, tā otrajā stāvā, ģērbtuves, dušas, dezinfekcijas līdzekļus.
 • Viens trenažieru zāles apmeklējums ir līdz 1,5 stundām dienā (līdz 2 stundām 15 min kopā ar ierašanos un došanos projām no sporta halles).
 • Trenažieru zālē, patstāvīgi atļauts nodarboties apmeklētājiem no 18 gadu vecuma, izņemot: treniņus sporta skolas grupām, sporta stundas K.Mīlenbaha vidusskolas klasēm, trenera vai skolotāja tiešajā vadībā, kā arī vecākiem ar bērniem, bet ne jaunākiem par 14 gadiem. Ja trenažieru zāli apmeklē vecāki ar bērniem, tad tiek iegādātas pieaugušo un skolnieku biļete (uzrādot skolnieka apliecību un COVID–19 sadarbspējīgu vai pārslimošanas sertifikātu).
 • Kandavas BJSS trenažieru zālē:
  • aizliegts smēķēt, nodarboties un atrasties sporta skolas telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī;
  • aizliegts izplatīt un/vai veikt jebkāda veida produktu vai pakalpojumu tirdzniecību;
  • aizliegts fotografēt, filmēt, veikt audioierakstus;
  • aizliegts veikt aptaujas un aģitāciju (tai skaitā politisko), uzmākties citiem klientiem vai kluba personālam ar pakalpojumiem, precēm vai lūgumiem;
  • aizliegts lauzt, demolēt un citādi bojāt trenažieru zāles inventāru, iekārtas un telpas;
  • aizliegts jebkādā veidā patvaļīgi ieslēgt, izslēgt, regulēt un citādi mainīt audio un video tehnikas, kondicionieru un cita tehniskā aprīkojuma iestatījumus. Ja tiek konstatēti jebkādi bojājumi vai traucējumi tehniskā aprīkojuma darbībā, apmeklētājam ir jāvēršas Kandavas BJSS administrācijā;
  • aizliegts ievest Kandavas BJSS jebkādus dzīvniekus.
 • Ja apmeklētājs atrodas reibuma stāvoklī, Kandavas BJSS darbinieki ir tiesīgi neielaist viņu Kandavas BJSS telpās.
 • Apmeklētājam ir jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas. Ir aizliegts trokšņot vai kā citādi traucēt citiem apmeklētājiem vai sporta halles personālam. Nav pieļaujama uzvedība, kas aizskar var pazemo citus apmeklētājus vai sporta halles personālu, lamu vārdu izmantošana, kā arī vulgāra un nepiedienīga uzvedība.
 • Apmeklētājam ir jāizmanto telpas, sporta inventārs vai aprīkojums, kas atrodas trenažieru zālēs, atbilstoši to izmantošanas mērķim un atbilstoši noteikumiem, kā arī no sporta halles personāla saņemtajiem norādījumiem. Ir aizliegts izmantot kluba aprīkojumu un inventāru jebkādā citā veidā, kāds nav norādīts lietošanas instrukcijās un noteikumos. Apmeklētājam ir saudzīgi un piesardzīgi jālieto trenažieru zāles inventārs un aprīkojums, kā arī saudzīgi jāizturas pret jebkādu citu sporta halles mantu. Konstatējot jebkādus sporta inventāra vai aprīkojuma bojājumus, lūdzam griezties pie trenera vai Kandavas BJSS administrācijā.
 • Pabeidzot treniņu trenažieru zālē, jānoliek atpakaļ sporta inventārs vai aprīkojums speciāli tam paredzētajā vietā. Trenažieru zāles inventārs vai aprīkojums pēc tā lietošanas ir jāatstāj sākuma stāvoklī (tai skaitā ir jānoņem svars no stieņa), kā arī pēc treniņa trenažieru zālē vai grupu nodarbības ir jānotīra visas aprīkojuma virsmas ar salvetēm un ar speciālu tam paredzēto līdzekli, kas ir pieejams trenažieru zālē.
 • Trenažieru zāles apmeklētājam patstāvīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim un laicīgi jāinformē personāls, ja pasliktinās pašsajūta. Rekomendējam pirms nodarbību uzsākšanas konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja ir bijušas sirds, asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas, citas nopietnas saslimšanas, vai jūs neesat pārliecināts par savu veselības stāvokli. Ja treniņa gaitā parādās nepatīkamas sāpes vai “galvas reiboņi”, diskomforta sajūta, nekavējoties pārtrauciet nodarbību un vēršaties pēc palīdzības pie Kandavas BJSS personāla, kurš izsauks kvalificētu medicīnisko palīdzību.
 • Kandavas BJSS neatbild par apmeklētāja veselības stāvokli.
 • Uzturoties sporta halles telpās, jāvalkā piemēroti apģērbi un maiņas apavi – slēgti sporta apavi nodarbību un trenažieru zālēs, maiņas apavi dušas telpās.
 • Nav atļauts veikt personīgās higiēnas procedūras sporta halles ģērbtuvēs, dušās, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, piemēram, kafijas biezumus, skūšanās piederumus u.c.
 • Lūdzam ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos apmeklētājus, tādēļ trenažieru zālēs aizliegts trenēties bez sporta apaviem, kāpt uz trenažieriem tam neparedzētās vietās, atrasties sporta zālēs bez krekla, skūties ģērbtuvēs.
 • Sporta halles koplietošanas telpās darbojas videonovērošana (paredzēta Kandavas BJSS, apmeklētāju un personāla drošībai).
 • Apmeklētājs ir personīgi atbildīgs par personiskajām mantām, Kandavas BJSS neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām, un autostāvvietā atstāto automašīnu.
 • Kandavas BJSS vadībai ir tiesības veikt izmaiņas nodarbību sarakstā, iekšējās kārtības noteikumos, trenažieru zāles darba laikā, par to savlaicīgi brīdinot informējot klientus.
 • Apmeklētājs var iekļūt trenažieru zālē tikai treniņu grafikā paredzētajos treniņu laikos, kas norādīti Kandavas BJSS mājas lapā http://www.kandavassportaskola.lv/, vai zvanot sporta halles dežurantam pa telefonu: 63107360  un noskaidrojot trenažieru zāles pieejamību konkrētajā dienā.
 • Ja tiek pārkāpti Kandavas BJSS iekšējās kārtības noteikumi, personālam ir tiesības likt apmeklētājam pamest sporta halles un trenažieru zāles telpas un Kandavas BJSS teritoriju.
 • Noteikumi ir saistoši visiem trenažieru zāles apmeklētājiem, kuru izpildi un ievērošanu, apmeklētājs apstiprina ar savu parakstu, trenažieru zāles apmeklējuma žurnālā.
 • Apmeklētājs ir tiesīgs rakstiski (e-pasts: kandavasbjss@inbox.lv ) vērsties pie Kandavas BJSS vadības ieteikumu vai pretenziju gadījumā.

Saistībā ar COVID - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu (pielikums iekšējās kārtības noteikumiem):

Saistībā ar valstī pieņemtajiem ierobežojumiem un Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720, "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", Kandavas BJSS ir izstrādājusi pielikumu "Iekšējās kārtības noteikumiem" Kandavas BJSS trenažieru zālē (turpmāk tekstā– trenažieru zāle), kas ir saistoši visiem trenažieru zāles apmeklētājiem. Pielikums “Saistībā ar COVID - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu” stājās spēkā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Saistībā ar COVID - 19 vīrusa izplatības ierobežošanu, un ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tiek noteikts:

1.Atrodoties Kandavas BJSS trenažieru zālē, apmeklētāja pienākums ir: 

1.1. ievērot 2 metru distanci;

1.2. dezinficēt sporta kluba inventāru, tai skaitā, trenažierus, izmantojot tam paredzētās, klubā izvietotās dezinfekcijas stacijas un papīra dvieļus; 

 1.3. stingri ievērot roku higiēnas prasības;

 1.4. ienākot sporta hallē, atrodoties sporta halles priekštelpā, koridoros un ģērbtuvēs obligāti lietot sejas masku;

 1.5 treniņa laikā izmantot dvieli, apsedzot lietojamo trenažieru virsmas, kas saskaras ar ķermeni;

 1.6. kluba iekštelpu inventāru, nodarbību zāles, ģērbtuves un dušas atļauts izmantot personām ar sadarbspējīgu sertifikātu (vakcinētiem vai pārslimojušiem), kas atbilst „drošas” vides „zaļā koridora” nosacījumiem;

 1.7. ierodoties sporta skolas telpās un iegādājoties biļetes, sertifikāta turētājam ir pienākums to, pēc pieprasījuma, uzrādīt administrācijas darbiniekam, sporta halles dežurantam vai biļetes pārdevējam; 

1.8. ja klientam nav derīgs sertifikāts, ieeja Kandavas BJSS telpās un treniņš trenažieru zālē ir aizliegts.

2.Citi noteikumi:

2.1. Sakarā ar noteikto ārkārtējo situāciju valstī, tiek noteikti konkrēti treniņu laiku sākumi un beigas, jo uz vienu apmeklētāju ir jānodrošina 15 kv/m brīvas telpas un trenažieru zāles kapacitāte ir ierobežota.

2.2. Vienlaicīgi abās trenažieru zālēs drīkst nodarboties ne vairāk, kā 8 apmeklētāji.

2.3. Trenažieru zāles darba laiks, publiskiem apmeklējumiem, tiek noteikts saskaņā ar sporta skolas mācību treniņu nodarbību, K.Mīlenbaha vidusskolas fiziskās kultūras stundu grafiku, kā arī, vadoties, no Latvijas Basketbola savienības sacensību kalendāra.

 2.4. Visas nepieciešamas formalitātes vēlams risināt attālināti, sazinoties ar Kandavas BJSS telefoniski vai rakstot uz  e-pastu:  kandavasbjss@inbox.lv

2.5.Sporta halles telpās un trenažieru zālē ir atļauts izmantot tikai nodrošinātos dezinfekcijas līdzekļus rokām un virsmām.

2.6. Ārkārtējās situācijas laikā uz visiem treniņiem ir jāpiesakās savlaicīgi pa telefonu: 63107360, vai pie sporta halles dežuranta, pierakstoties treniņa nodarbību grafika tabulās.

2.7. Treniņa sākuma laikus var uzzināt Kandavas BJSS mājas lapā, vai zvanot, pa norādīto telefona numuru zāles dežurantam.


facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijāPumpurs
back to top