kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg
mobile_header.jpgOtrdiena 04.08.2020
Romāns, Romualds, Romualda

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Par tiešajiem norēķiniem un rēķinu sagatavošanas un piegādes maksu07.09.2017

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, ūdens piegādes, kanalizācijas novadīšanas un siltumenerģijas piegādes pakalpojumu sniedzējs, informē Kandavas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par rēķinu sagatavošanas un piegādes maksas ieviešanu, kas skars tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas izvēlēsies tiešo norēķinu metodi ar pakalpojuma sniedzēju. Izcenojums neattiecas uz SIA  “Kandavas komunālie pakalpojumi”  apsaimniekojamajām mājām, jo šī maksa jau tiek ietverta  apsaimniekošanas administratīvajos izdevumos.

Saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”  un 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” uzņēmums pakalpojumu tarifu aprēķina, iekļaujot konkrētus izmaksu posteņus. Taču SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (komersants) tarifa aprēķinā nedrīkst iekļaut izmaksas, kas ir saistītas ar tiešajiem norēķiniem. Tarifa projektā neietver izmaksas, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanu, izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju iekšējā ūdensvadā, kā arī izmaksas, kas rodas, veicot tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās.

Tiešie norēķini ir norēķini  ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās, kas  ietver katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas par pakalpojumu aprēķināšanu, individuālo rēķinu sagatavošanu, piegādi un maksājumu iekasēšanu.

Katram objektam - ēkai pakalpojumu sniedzējs uzstāda vienu komercuzskaites mēraparātu, pēc kura tiek veikti norēķini par saņemto pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējam objektam jāizraksta viens rēķins, ko pēc pastāvošās prakses un spēkā esošajām normām būtu jāpiestāda daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam. Pie tādas norēķinu kārtības papildus maksa par rēķina sagatavošanu netiek piestādīta. Taču ne visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kandavas novadā ir pārvaldnieki, bet ir vairāki dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir jāvienojas par kārtību, kādā tiks veikti norēķini, un sadalīts kopējais pakalpojuma apjoms starp visiem īpašniekiem. Šīs darbības ietilpst pašu īpašnieku kompetencē, ko viņi var uzdot veikt pilnvarotajai personai, pārvaldniekam vai apsaimniekotājam, vai nolemt par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzēju.

Normatīvie akti tarifā  ļauj iekļaut izmaksas, kas sniedzas līdz īpašnieka atbildības robežai un paredz daudzdzīvokļu mājam norēķināties pēc kopēja komercuzskaites mēraparāta. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izvēle par labu tiešajiem norēķiniem, komersantam veido izmaksas, ko nesedz tarifs.

            Lai segtu tarifā neiekļautās izmaksas un nodrošinātu pakalpojumu rēķinu sagatavi, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir izstrādājusi sekojošu cenrādi:

Pakalpojums

Cena 1 rēķinam bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

Katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un piegādei līdz katra dzīvokļa pasta kastītei

1,06

0,22

1,28

Katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un piegādei, nosūtot katram dzīvokļa īpašniekam uz e-pastu (šajā gadījumā slēdzot līgumu, visiem dzīvokļu īpašniekiem jānorāda savs e-pasts)

0,91

0,19

1,10

Katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un nosūtīšana pa pastu

1,61

0,34

1,95

katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamo pakalpojumu aprēķināšana, rēķina sagatavošana un piegāde, nosūtot pilnvarotajai personai uz e-pastu (šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka rēķins dzīvokļu īpašniekiem ir piegādāts dienā, kad tas ir nosūtīts pilnvarotajai personai un pilnvarotā persona nodrošina tālāku nodošanu dzīvokļu īpašniekiem)

0,91

0,19

1,10

Rēķinu sagatavošanas un piegādes pakalpojuma izmaksās ietilps: papīrs, tinte, piegāde (transports un darbinieka alga), kasieris, administrācija (darbinieka alga, kurš pieņem skaitītāju rādījumus pa telefonu un e-pastā, rādījumu ievadīšana uzskaites sistēmā un rēķina sagatavošana, interneta pieslēguma izmaksas, telefonsakaru pieslēgumu izmaksas un atkarībā no tā, kā tiek rēķini piegādāti arī pasta izdevumi, vai transporta izdevumi), kā arī darbs ar debitoriem-parādu atgūšana no dzīvokļa īpašniekiem.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vēlreiz aicina Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus būt atsaucīgiem, ņemot vērā rēķina sagatavošanas izmaksas, pieņemt un iesniegt mums kopības lēmumu pakalpojuma līguma sagatavošanai, lai pārslēgtu atbilstoši normatīvajiem aktiem paklpojuma līgumu gan par ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu, gan par siltumenerģijas piegādes pakalpojumu. Kā arī vēlamies pateikt paldies tām mājām un biedrībām, kas ir jau noslēgušas pakalpojumu līgumu un tām mājām, kas šobrīd aktīvi strādā pie lēmumu sagatavošanas un nebaidās lūgt palīdzību mūsu speciālistiem.  Kā arī atgādinām, ka rēķinu saņemšana elektroniski nodrošina ne vien ērtu un operatīvu savstarpējo sadarbību, bet arī videi draudzīgu pieeju. Izvēloties elektronisko rēķinu, mēs rūpējamies par mūsu nākotni, samazinot koku izciršanu un taupot dabas resursus!

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top