kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
mobile_header.jpg
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Otrdiena 19.01.2021
Alnis, Andulis

Kandavas novada vēstnesis

PAZIŅOJUMS24.11.2020

pazinojums.jpgPAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS - Derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants) ieguve nekustamajā īpašumā ,,Ausekļi” valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi” Kandavas novadā, Cēres pagastā, IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU Vides pārraudzības valsts birojam Atzinuma sniegšanai


Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants) ieguve nekustamajā īpašumā ,,Ausekļi” (zemes vienības kadastra Nr.9044 003 0041) valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi” Kandavas novadā, Cēres pagastā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA „EURO SKANDI AUTO'', reģ. Nr. 55403007111, juridiskā adrese: Maskavas iela 116, Rīga, LV - 1003, tālrunis: 27883888; e-pasta adrese info@esa.lv

Paredzētā darbības vieta: Kandavas novads, Cēres pagasts, nekustamais īpašums ,,Ausekļi " (zemes vienības kadastra Nr.9044 003 0041), atradne „Cēre" iecirknis ,,Ausekļi"

Vides pārraudzības valsts birojs 25.01.2013. ir pieņēmis  lēmumu Nr.24 par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

02.10.2018. ir izsniegta Programma Nr. 5-03/7 ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnes "Cēre" iecirknī "Ausekļi'' Kandavas novada Cēres pagastā nekustamajā īpašumā  "Ausekļi"

Ziņojuma izstrādātājs: SIA “Firma L4”, projekta vadītāja eksperte Inga Gavena, tālrunis: 29545377, E-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com

Ar IVN Ziņojumu var iepazīties SIA “Firma L4” tīmekļa vietnē  https://www.l4.lv/lv/pieteikum...


facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Rīgas plānošanas reģionsPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top