2-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
mobile_header2.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekta “Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā” īstenošanai izstrādāts būvprojekts infrastruktūras atjaunošanai un izbūvei14.11.2022

1stavlaukums.jpgTukuma novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2022. gada 14. jūnijā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.4.3.2/22/A/005 “Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt kompleksus pasākumus antropogēnās slodzes mazināšanai un biotopu apsaimniekošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Abavas senleja” esošajā dabas liegumā “Čužu purvs”, lai saglabātu tajā esošās dabas vērtības, biotopu daudzveidību un teritorijas izcilo ainavisko vērtību, mazinot cilvēku radīto ietekmi.

Projekta īstenošanas gaitā ir pabeigta būvprojekta izstrāde infrastruktūras atjaunošanai un pārbūvei, paredzot atjaunotas un papildinātas koka gājēju laipas Čužu purva pastaigu takā, auto stāvlaukuma pārbūvi, vides pieejamības prasībām atbilstošas tualetes ēkas izbūvi stāvlaukumā, labiekārtojuma elementu uzstādīšanu, kā arī informācijas stendu, norādes zīmju un ĪADT robežzīmju atjaunošanu. Projekta rezultātu uzturēšanas nolūkos stāvlaukumā tiks ierīkota videonovērošana. Infrastruktūras atjaunošanas un pārbūves būvprojektu izstrādāja SIA “Global project”.

Papildus infrastruktūras attīstības darbiem tiks veikti arī biotopu apsaimniekošanas pasākumi 27.5 ha platībā – atjaunojoša pļaušana, koku izciršana un sakņu frēzēšana, ekspansīvo sugu īpatsvara samazināšana. Biotopu apsaimniekošanas pasākumi tiks veikti saskaņā ar sertificētas sugu un biotopu ekspertes Lindas Uzules izstrādāto teritorijas biotopu apsaimniekošanas plānu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 295 000,00 EUR, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 85% jeb 250 750,00 EUR, valsts budžeta dotācija 11 062,49 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 33 187,51 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada 31.oktobrim.  

Sintija Kokina, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja

projektu-nod.jpg

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top