vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg
mobile_header.jpg

SIA KKP informē, ka līdzšinējie ūdens skaitītāji netiks noņemti07.01.2020

Iedzīvotāji jautā: “Kā iespējams katru mēnesi nolasīt ūdens skaitītāja rādījumus akās, kas izbūvētas ūdenssaimniecības projekta ietvaros, ja vāki pieskrūvēti, redzamība slikta, un ziemā tām virsū stāvēs sniega kupenas?” 

Lūdzām skaidrojumu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) vadītājam Dzintaram Rušmanim.

  “Jaunajā ūdenssaimniecības projektā ūdens komercuzskaites mēraparātu akas izbūvētas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam un Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, kas spēkā stājušies no 2016.gada marta. Noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi uz piederības robežas. Ņemot vērā ūdens sasalšanas riskus ziemā, mezgli tiek izbūvēti siltinātās akās. Tāpat noteikumi nosaka, ka pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā.

  Lai iedzīvotājiem atvieglotu darbības, kas saistītas ar rādījumu nolasīšanu un nodošanu komunālo pakalpojumu sniedzējam, KKP līdzšinējos ūdens skaitītājus nost neņems. Tos var izmantot savu ikmēneša patēriņu aprēķiniem, taču noteikti jāņem vārā, ka rādījums jāaprēķina jaunajam skaitītājam, tas, kurš akā. Katru mēnesi var nodot arī rādījumu, pēdējam uzņemtajam skaitot klāt vidējo, bet vienreiz ceturksnī tas tomēr jāsalīdzina ar faktisko.”

 

 

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top