pavasara-foto-majas-lapai4.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Budžets

Kandavas novada domes 2021.gada budžets


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 “Grozījumi Kandavas novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2021.gada pašvaldības budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Grozījumi Kandavas novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2021.gada pašvaldības budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Kandavas novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 "2021.gada pašvaldības budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 “Grozījumi Kandavas novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2021.gada pašvaldības budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „2021.gada pašvaldības budžets”; skatīt šeit
Pielikums Nr.1 Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
 „2021.gada pašvaldības budžets”; skatīt šeit
Pielikums Nr.2 Kandavas novada domes atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2021.gadam; skatīt šeit
Pielikums Nr.3 Kandavas novada pašvaldības 2021.gada budžeta paskaidrojuma raksts; skatīt šeit


Kandavas novada domes 2020.gada budžets

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 28 “Grozījumi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2020.gada pamatbudžets” (apst. 29.12.2020.); skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26 “Grozījumi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2020.gada pamatbudžets ” (apst. 26.11.2020.); skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24 “Grozījumi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2020.gada pamatbudžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22 “Grozījumi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2020.gada pamatbudžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 “ Grozījumi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2020.gada pamatbudžets”; skatīt šeit

 Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 „2020.gada pamatbudžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi Kandavas novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos  noteikumos” Nr. 1 "2020.gada pamatbudžets"; skatīt šeit


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1  "2020.gada pamatbudžets"; skatīt šeit
Pielikums Nr.1 Kandavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2020.gadam; šeit
Pielikums Nr.2 Kandavas novada pašvaldības 2020.gada budžeta paskaidrojuma raksts; šeit
Pielikums Nr.3 Kandavas novada domes atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2020.gadam; šeit

Kandavas novada domes 2019.gada budžets


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 28 “Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3  “2019. gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “2019. gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “2019. gada pamatbudžets un speciālais budžets” ; skatīt šeit

 Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “2019. gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Kandavas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "2019.gada pamatbudžets un speciālais budžets"; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 „2019.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit
      Saistošo noteikumu Nr. 3  pielikums Nr.1 ; skatīt šeit
      Saistošo noteikumu Nr. 3  pielikums Nr.2 ; skatīt šeit
      Saistošo noteikumu Nr. 3  pielikums Nr.3 ; skatīt šeit
      Saistošo noteikumu Nr. 3  pielikums Nr.4, paskaidrojuma raksts; skatīt šeit

Kandavas novada domes 2018.gada budžets


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Kandavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

 Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Kandavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 “Grozījumi Kandavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets"; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Kandavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 "Grozījumi Kandavas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  "2018. gada pamatbudžets un speciālais budžets"; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 " 2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets; skatīt šeit
     Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums Nr. 1; skatīt šeit
     Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums Nr. 2; skatīt šeit
     Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums Nr. 3; skatīt šeit
     Saistošo noteikumu Nr. 1 paskaidrojuma raksts; skatīt šeit 

Kandavas novada sociālās attīstības un ekonomiskais plāns 2018. gadam; skatīt šeit

Kandavas novada domes 2017.gada budžets

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.1 “2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.1 “2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.1 “2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Kandavas novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  “2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „2017.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit
Saistošo noteikumu Nr.1 pielikums Nr.1.; skatīt šeit
Saistošo noteikumu Nr.1 pielikums Nr.1.1.; skatīt šeit
Saistošo noteikumu Nr.1 pielikums Nr.2.; skatīt šeit
Saistošo noteikumu Nr.1 paskaidrojuma raksts; skatīt šeit

Kandavas novada sociālās attīstības un ekonomiskais plāns 2017. gadam; skatīt šeit

Kandavas novada domes 2016.gada budžets

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Kandavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

 Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 “Grozījumi Kandavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  “2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Kandavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 " 2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets"; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi Kandavas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

 Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „2016.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr.1 pielikums Nr.1.; skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr.1 pielikums Nr.1.1.; skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr.1 pielikums Nr. 2.; skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr.1 paskaidrojuma raksts; skatīt šeit

Kandavas novada domes amatpersonām 2016.gada decembrī izmaksātā atalgojuma saraksts. Skatīt šeit

Kandavas novada domes 2015.gada budžets


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26 “Grozījumi Kandavas novada domes 2015. gada 29.01. saistošajos noteikumos Nr.1“2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.23 “Grozījumi Kandavas novada domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 “2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18 “Grozījumi Kandavas novada domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 “2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets”; skatīt šeit


Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 " Grozījumi Kandavas novada domes 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr. 1" 2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets"; skatit šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5 " Grozījumi Kandavas novada domes 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr. 1" 2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets" " ; skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 „ 2015.gada pamatbudžets un speciālais budžets”. Skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums Nr. 1skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums Nr.1.1. skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums Nr. 2skatīt šeit

Kandavas novada domes amatpersonām par 2015. gada decembrī izmaksātā atalgojuma saraksts. Skatīt šeit

Kandavas novada domes 2014.gada budžets

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12" Grozījumi Kandavas novada domes 30.01.2014.saistošajos noteikumos Nr.1" 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets"" skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 " Grozījumi Kandavas novada domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1" 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets"" skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11" Grozījumi Kandavas novada domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 1 " 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets"" Skatit šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8 " Grozījumi Kandavas novada domes 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1" 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets"" Skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.6 " Grozījumi Kandavas novada domes 30.01.2014.saistošajos noteikumos Nr.1 " 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets". Skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „ 2014.gada pamatbudžets un speciālais budžets”skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr.1 pielikums Nr.1 skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums 1.1. skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 1 pielikums Nr. 2 skatīt šeit

Kandavas novada domes 2013. gada budžets

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 „2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets”. Skatīt šeit.

Saistošo noteikumu Nr. 18. pielikums Nr. 1.- skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 18. pielikums Nr. 1.1.- skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 18. pielikums Nr. 2.- skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „Grozījumi Kandavas novada domes 27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 18 „2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets””. Skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6. "Grozījumi Kandavas novada domes 27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 18. „2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets””. Skatīt šeit.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 „Grozījumi Kandavas novada domes 27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.18 „2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets””. Skatīt šeit.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 28 „Grozījumi Kandavas novada domes 27.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 18 „2013. gada pamatbudžets un speciālais budžets””. Skatīt šeit.


Kandavas novada domes 2012. gada budžets

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „2012. gada pamatbudžets un speciālais budžets”. Skatīt šeit.

Saistošo noteikumu Nr. 1. pielikums Nr. 1.- skatīt šeit

Saistošo noteikumu Nr. 1. pielikums Nr. 2.- skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Kandavas novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 „2012.gada pamatbudžets un speciālais budžets””. Skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11" Grozījumi Kandavas novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 " 2012.gada pamatbudžets un speciālais budžets"". Skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Kandavas novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 „2012. gada pamatbudžets un speciālais budžets”. Skatīt šeit.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi Kandavas novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 „2012. gada pamatbudžets un speciālais budžets””. Skatīt šeit.

Kandavas novada domes 2011. gada budžets

Ieņēmumi skatīt šeit

Izdevumi skatīt šeit

Speciālais budžets skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Kandavas novada domes 27.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.1 "2011.gada pamatbudžets un speciālais budžets". Skatīt šeit

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 " Grozījumi Kandavas novada domes 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 1 "2011.gada pamatbudžets un speciālais budžets". Skatīt šeit.

Kandavas novada domes 2010.gada budžets

Ieņēmumi skatīt šeit

Izdevumi skatīt šeit

Speciālais budžets skatīt šeit

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā
back to top