4-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iepirkumi


logo_kohezijas_fonds.jpg

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (proj.Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/034) ietvaros, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, un ar Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, „ Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/3 KF.

Iepirkuma priekšmets:Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība.

Iepirkuma nolikuma grozījumi

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi mājas lapā www.kandava.lv un laikrakstā „Dienas bizness”, ar Iepirkuma nolikuma grozījumiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 1.jūnijam plkst. 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 13.05.2015.

logo_kohezijas_fonds.jpg

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (proj.Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/034) ietvaros, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, un ar Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, „ Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/3 KF.

Iepirkuma priekšmets:Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība.

Iepirkuma nolikuma grozījumi

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi mājas lapā www.kandava.lv un laikrakstā „Dienas bizness”, ar Iepirkuma nolikuma grozījumiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 22.maijam plkst. 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 06.05.2015.

logo_kohezijas_fonds.jpg

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (proj.Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/034) ietvaros, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, un ar Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, „ Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/3 KF.

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība.

Iepirkuma nolikuma grozījumi

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi mājas lapā www.kandava.lv un laikrakstā „Dienas bizness”, ar Iepirkuma nolikuma grozījumiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 22.maijam plkst. 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 30.04.2015. mājas lapā www.kandava.lv un 05.05.2015. laikrakstā „Dienas bizness”.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2015/5 KPFI.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 12. maijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Darbu apjomus skatīt šeit.

Pielikumu Nr. 3 skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 28.04.2015.


Kandavas novada domes Iepirkuma komisija paziņo
, ka 28.04.2015. pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2015/2KPFI. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu 8.² panta vienpadsmito daļu un to, ka nepieciešamas būtiskas izmaiņas Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā.

Paziņojums publicēts 28.04.2015.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „ Brīvdabas estrādes „Ozolāji” otrās kārtas būvniecība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2015/4.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 21. aprīlim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.
2-4-1_VIDES_PIEEJAMĪBA_apjomi;

2-4-2_CEĻI_UN_LAUKUMI_apjomi;

2-4-3_ELT_apjomi;

2-4-4_UDENSAPGĀDE apjomi;

2-4-5_ATBALSTA_SIENA apjomi;

2-4-6_PARVIETOJAMIE_WC.

Attēlus skatīt šeit, šeit, šeit, šeit, šeit, šeit, šeit, šeit, šeit, šeit, šeit un šeit.

Sludinājums publicēts 10.04.2015.logo_kohezijas_fonds.jpg


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/029) ietvaros, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, un ar Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/2 KF.

Iepirkuma priekšmets: Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība.

Iepirkuma nolikuma grozījumi.

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi mājas lapā www.kandava.lv un laikrakstā „Dienas bizness”, ar Iepirkuma nolikuma grozījumiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 27.aprīlim plkst. 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 10.04.2015.


logo_kohezijas_fonds.jpg

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072,Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (proj.Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/034) ietvaros, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, un ar Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/3 KF.

Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētas Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība.

Iepirkuma nolikums. Forma 2. Forma 3. Tehniskā specifikācija. Tehniskie noteikumi. Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Projektēšanas un būvniecības darbu izpildes laika grafiks. Projektēšanas uzdevums. Provizoriskā siltumtrašu shēma.

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi mājas lapā www.kandava.lv un laikrakstā „Dienas bizness”, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 6.maijam plkst. 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 02.04.2015.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit : šeit; šeit; šeit ; šeitlogo_kohezijas_fonds.jpg


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”,
reģ.Nr.41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/029) ietvaros, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, un ar Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīga, 2014, Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/2 KF.

Iepirkuma priekšmets: Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība.

Iepirkuma nolikums. Forma 2. Forma 3. Tehniskā specifikācija. Tehniskie noteikumi. Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Projektēšanas un būvniecības darbu izpildes laika grafiks. Projektēšanas uzdevums. Ortofoto izdruka.

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi mājas lapā www.kandava.lv un laikrakstā „Dienas bizness”, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 27.aprīlim plkst. 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 24.03.2015.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit ; šeit; šeit; šeit un šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Vides monitoringa darbi Kandavas novadā esošajās rekultivētajās atkritumu izgāztuvēs „Kandava”, Sūniņas”, „Ģibas””. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2015/3.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 27. martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.
Urbumu tīklus skatīt šeit, šeit un šeit.
Sludinājums publicēts 16.03.2015.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2015/2 KPFI.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 20. martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Darbu apjomus skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 09.03.2015.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Tipogrāfijas pakalpojumi Kandavas novada domes vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2015/1.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 13. februārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 02.02.2015.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit, šeit un šeit.Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Hokeja laukuma izveide Daigones ielā 14, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/16.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 5. janvārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 19.12.2014.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Kandavas novada domes Iepirkuma komisija paziņo, ka 16.12.2014. pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu "Hokeja laukuma izveidošana Daigones ielā 14, Kandavā, Kandavas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/15. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un to, ka iesniegtais piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas

Paziņojums publicēts 17.12.2014.

Pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” Iepirkumu komisija paziņo, ka 18.12.2014. pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu „Automašīnu noma pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" vajadzībām”, ID Nr. KSD 2014/1. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un to, ka Iepirkuma dokumentācijā konstatētas būtiskas nepilnības.

Paziņojums publicēts 18.12.2014.

Pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Par automašīnas nomu pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KSD 2014/1.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 22. decembrim plkst. 11:00, Pašvaldības aģentūrā "Kandavas novada sociālais dienests", Jelgavas ielā 4A, Kandavā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 09.12.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Hokeja laukuma izveidošana Daigones ielā 14, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/15.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 16. decembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 05.12.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Kandavas kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/14.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 24.novembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti skatīt šeit un šeit

Ēkas energoaudita pārskatu skatīt šeit.

Lokālās tāmes skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 12.11.2014.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Paziņojums par Iepirkuma rezultātu

Kandavas novada domes veiktajā iepirkumā „Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai”, ID Nr. KND 2014/13, ar Iepirkumu komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumu par uzvarētāju atzīts SIA „NAOSs”, Reģ.Nr.40103208822, Melnezera iela 1, Tukums, LV-3101, piešķirot līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu EUR 6619.50 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/13.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 20.oktobrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 07.10.2014.

Kandavas novada domes Iepirkuma komisija paziņo, ka 07.10.2014. pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu „Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai”, ID Nr. KND 2014/12. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un to, ka Iepirkuma dokumentācijā konstatētas būtiskas nepilnības.

Paziņojums publicēts 07.10.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Tautas tērpu iegāde Kandavas Deju skolai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/12. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 7.oktobrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 26.09.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Aukstuma skapju iegāde medību produkcijas uzglabāšanai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/11.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 22.septembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit

Sludinājums publicēts 09.09.2014.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit unšeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/10. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 22.septembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 09.09.2014.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonts un renovācija Kandavā Valteru ielā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2014/1. Iepirkuma priekšmets: notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonts un renovācija Kandavā Valteru ielā

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Darbu daudzumi šeit.

Apliecinājuma karte šeit.

Tehnoloģiskā shēma un plāns šeit.

Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00. Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 16:00.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 15.septembrim plkst. 09:00, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120.

Sludinājums publicēts 04.09.2014.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.
Paziņojums par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu, par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Skatīt šeit


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Sporta inventāra iegāde Kandavas novada izglītības iestādēm”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/8.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 29. jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 18.07.2014.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
paziņo, ka 23.07.2014. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu „Sanitārā konteinera iegāde” ID.Nr. KND 2014/7. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un to, ka Pasūtītājs nav radis finansējumu iepirkuma realizēšanai.

Paziņojums publicēts 24.07.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Sanitārā konteinera iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/7.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 21. jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 10.07.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/6.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 18. jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 07.07.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Demontāžas tehniskā projekta „Nekustamā īpašuma Sabiles ielā 1, Kandavā demontāža” izstrāde un būvdarbi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/5.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 1. jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Plānošanas un arhitektūras uzdevumu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Nekustamā īpašuma Sabiles iela 1, Kandava, Kandavas novads tehniskās apsekošanas atzinumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 18.06.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina atklātu konkursu „Pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2014/4.

Nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 14. jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 12.06.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
paziņo, ka 09.06.2014. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu „Rotaļu laukumi pirmsskolas izglītības iestādē „Zīļuks”” id. Nr. KND 2014/2. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, Nolikuma 2.6. punktu un to, ka Pasūtītājs nav radis finansējumu iepirkuma realizēšanai.
Paziņojums publicēts 09.06.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Sanitārā konteinera iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/3.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 10. jūnijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 29.05.2014.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā „Rotaļu laukumi pirmsskolas izglītības iestādē „Zīļuks”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2014/2.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 9. jūnijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Nolikumu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 27.05.2014.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Degvielas iegāde Kandavas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2014/1.

Nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 7. aprīlim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 11.02.2014.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.
Grozījumus nolikumā skatīt šeit.
PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 2014. gada 22. aprīlis plkst. 11:00

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Tehniskā projekta Brīvdabas estrādes „Ozolāji” rekonstrukcija izstrāde, autoruzraudzība un pirmās kārtas būvniecība”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2013/14 ELFLA.

Nolikumu skatīt šeit

PAU skatīt šeit,

projektēšanas uzdevumu skatīt šeit ,

ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu skatīt šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 14. janvārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 12.12.2013.
Genplāns GP-2 skatīt šeit
topogrāfija skatīt šeit
Griezumi GP5.-1 skatīt šeit
Arfitektūra:
AR -4 skatīt šeit
AR -3 skatīt šeit
AR- 2 skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Būvmateriālu iegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām". Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2013/02. Nolikums šeit
Atbildes uz jautājumiem šeit

Kandavas novada Kultūras pārvaldes Iepirkumu komisija paziņo, ka iepirkums ar identifikācijas numuru KNKP 2013/1 beidzies bez rezultāta un izsludina jaunu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1" panta noteiktajā kārtībā "Lapu koku brikešu piegāde". iepirkuma identifikācijas numurs- KNKP 2013/2. Piedāvājumus iesniegt līdz 19.09.2013. plkst. 17.00. Kandavas novada Kultūras pārvaldē Lielā ielā 28, Kandava, Kandavas novads. Nolikums šeit.
Publicēts: 05.09.2013.

Kandavas novada Kultūras pārvaldes
Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1" panta noteiktajā kārtībā "Lapu koku brikešu piegāde". iepirkuma identifikācijas numurs- KNKP 2013/1. Piedāvājumus iesniegt līdz 23.08.2013. plkst. 17.00. Kandavas novada Kultūras pārvaldē Lielā ielā 28, Kandava, Kandavas novads. Iepirkuma nolikums šeit.
Publicēts: 08.08.2013.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” veiktajā iepirkumā Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes, Valdeķu un Cēres ciemos - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2013/2 ERAF, ar iepirkuma komisijas 2013.gada 27.jūnija lēmumu 1.iepirkuma daļā – Cēres ciems par uzvarētāju ir atzīts SIA „Ostas Celtnieks”, reģistrācijas nr.41203004237, adrese: Dzintaru ielā 48, Ventspils, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par būvdarbu kopējo cenu Ls 234924,27 bez PVN un 3.iepirkuma daļā – Valdeķu ciems par uzvarētāju ir atzīts SIA „Ostas Celtnieks”, reģistrācijas nr.41203004237, adrese: Dzintaru ielā 48, Ventspils, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par būvdarbu kopējo cenu Ls 159013,24 bez PVN.

Publicēts: 28.06.2013.
logo_projekti.jpg

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” veiktajā iepirkumā Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes, Valdeķu un Cēres ciemos - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2013/2 ERAF, ar iepirkuma komisijas 2013.gada 19.jūnija lēmumu 2.iepirkuma daļā – Vānes ciems par uzvarētāju ir atzīts SIA „Ostas Celtnieks”, reģistrācijas nr.41203004237, adrese: Dzintaru ielā 48, Ventspils, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par būvdarbu kopējo cenu Ls 250 028,68 bez PVN.

Publicēts: 20.06.2013.

logo_projekti.jpg


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Vānes pamatskolas siltumtrases un apkures sistēmas izbūve”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/12.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit. Siltumapgādes ārējo tīklu shēmu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 17. jūnijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūves shēma pieejama Kandavas novada domē 101.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūves shēmu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).
Sludinājums publicēts 05.06.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Aizkaru iegāde un uzstādīšana Zemītes tautas namā un Matkules kultūras namā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/11.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 31.maijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 20.05.2013.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludinātajam atklātajam iepirkumam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes, Valdeķu un Cēres ciemos - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2013/2 ERAF.

(Iepirkums tiek veikts projektu "Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125/039, „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/092 un „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Valdeķu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/094 ieviešanai)

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas novads. Kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālrunis 63126072.

Iepirkuma nolikuma grozījumi tiks nosūtīti visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas saņēmuši nolikumu, kā arī tos var saņemt kopā ar nolikumu: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 28.05.2013. plkst.: 11:00.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2013.gada 28.maijam, plkst. 11:00.
Paziņojums publicēts 13.05.2013.
logo_projekti.jpg


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
paziņo, ka 09.05.2013. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu „ Vānes pamatskolas apkures sistēmas un siltumtrases izbūve” id. Nr. KND 2013/8. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, Nolikuma 2.6. punktu un to, ka Pasūtītājs nav radis finansējumu iepirkuma realizēšanai.
Paziņojums publicēts 10.05.2013.


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina atklātu iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules un Zemītes ciemos - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2013/3 ERAF.

(Iepirkums tiek veikts projektu "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/087 „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/093 ieviešanai)

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas novads. Kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālrunis 63126072. Iepirkuma priekšmets: ūdens sagatavošanas stacijas, artēziskās akas, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija saskaņā ar Tehniskajiem projektiem. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās. Iepirkuma nolikumu var saņemt: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 04.06.2013. plkst.: 11:00. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 21.05.2013. plkst.11.00. Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 04.06.2013. plkst.: 11:00

„Iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, lūdzu aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu kkp_projekts@inbox.lv veidlapu „Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa”. Veidlapa šeit.

Publicēts 30.04.2013.”
logo_projekti.jpg

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Cēres estrādes un tās apkārtnes labiekārtošana”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/10.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Darbu daudzumus skatīt šeit. Teritorijas labiekārtojumu skatīt šeit. Gājēju celiņu iesegumu skatīt šeit. Skatuves fasādi skatīt šeit. Esošās situācijas fotofiksāciju skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 15. maijam plkst. 10:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 30.04.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Tehniskā projekta „Lauku ielas rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un būvdarbi”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/9.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

PAU skatīt šeit. Darbu uzdevumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 29. aprīlim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 18.04.2013.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit un šeit.


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina atklātu iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes, Valdeķu un Cēres ciemos - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2013/2 ERAF.

(Iepirkums tiek veikts projektu "Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125/039, „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/092 un „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Valdeķu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13APIA/CFLA/094 ieviešanai)

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas novads. Kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālrunis 63126072. Iepirkuma priekšmets: ūdens sagatavošanas stacijas, artēziskās akas, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija saskaņā ar Tehniskajiem projektiem. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trīs daļās. Iepirkuma nolikumu var saņemt: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 14.05.2013. plkst.: 11:00. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 24.04.2013. plkst.11.00. Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 14.05.2013. plkst.: 11:00

„Iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, lūdzu aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu kkp_projekts@inbox.lv veidlapu „Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

Publicēts 11.04.2013.”
logo_projekti.jpg


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Vānes pamatskolas apkures sistēmas un siltumtrases izbūve”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/8.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Siltumapgādes ārējo tīklu shēmu skatīt šeit. Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 22. aprīlim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūves shēma pieejama Kandavas novada domē 101.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūves shēmu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).
Sludinājums publicēts 11.04.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina atklātu konkursu „Pašvaldības autoceļu, ielu, gājēju celiņu, ietvju, parku un to piegulošo teritoriju periodiskais remonts un ikdienas uzturēšana Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2013/7.

Nolikumu skatīt šeit.

Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas skatīt šeit.

Kandavas novada pašvaldības ceļu sarakstu skatīt šeit.

Kandavas novada pašvaldības ielu sarakstu skatīt šeit.

Prasības Kandavas novada autoceļu, ielu un ietvju uzturēšanai ziemā skatīt šeit.

Prasības Kandavas novada autoceļu, ielu un ietvju uzturēšanai skatīt šeit.

Pļaujamās platības Kandavas pilsētā skatīt šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 13. maijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 10.04.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
paziņo, ka 2013.gada 14. martā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Tipogrāfija UNIVERUMS A”, reģ. Nr. 40002016913, Pils iela 11A, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101, iepirkuma „Kandavas novada domes informatīvā izdevuma „Kandavas Novada Vēstnesis” izgatavošana un piegāde” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/2.


Kandavas Mākslas un mūzikas skolas Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Malkas piegāde Kandavas Mākslas un mūzikas skolai”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KMMS 2013/1.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 25. martam plkst. 11:00, Kandavas Mākslas un mūzikas skolā 2. stāvā lietvedībā, Sabiles ielā 12, Kandavā.
Sludinājums publicēts 12.03.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 10 daļas noteiktajā kārtībā 2.pielikuma B daļas iepirkumam „Juridisko pakalpojumu sniegšana Kandavas novada domes pārstāvībai tiesās”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/6.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 27.martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 18.03.2013.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Automašīnas noma (operatīvais līzings) Zantes ģimenes krīzes centra vajadzībām”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/5.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 25. martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 12.03.2013.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit .


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Tehniskā projekta „Ēkas rekonstrukcija Sabiles ielā 12, Kandavā, Kandavas novadā” izstrāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2013/4.

Nolikumu skatīt šeit. Tehniskos noteikumus skatīt šeit. Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit. PAU skatīt šeit. Ortofogrāfiju skatīt šeit. Labiekārtojuma robežas skatīt šeit. Telpu plānojuma skici 1. stāvam skatīt šeit, 2. stāvam skatīt šeit, 3. stāvam skatīt šeit, 3. stāva 2. līmenim skatīt šeit.
Pamatojoties uz Pretendenta lūgumu papildus pievienojam Inventarizācijas lietu, skatīt šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 25. martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 19.02.2013.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit, šeit, šeit. un šeit.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Stilizēta tirgus laukuma, iebraucamās vietas un viesnīcas izgatavošana un uzstādīšana Kandavas novada muzejā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2013/3.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Skices skatīt šeit, šeit, šeit un šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 26. februārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 15.02.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Kandavas novada domes informatīvā izdevuma "Kandavas Novada Vēstnesis" izgatavošana un piegāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2013/2. šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 25. februārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 14.02.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina atklātu konkursu „Kandavas novada kapu apsaimniekošana”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2013/1.

Nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 18. martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 12.02.2013.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2013. gada 11. februārī pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu „Tipogrāfijas pakalpojumi Kandavas novada domes informatīvā izdevuma „Kandavas Novada Vēstnesis” izgatavošanai”, identifikācijas Nr. KND 2012/25. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta trešo daļu un to, ka iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

Sludinājums publicēts 11.02.2013.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
paziņo, ka 18.01.2013. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „„Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas pieminekļu Kandavas viduslaiku pils, pilsdrupas un Pulvertornis” rekonstrukcija, renovācija un konservācija”” id. Nr. KND 2012/22. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un to, ka ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
Paziņojums publicēts 18.01.2013.

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Jumta konstrukcijas izbūve, bēniņu siltināšana, jumta seguma montāža, ventilācijas izbūve Kandavas internātvidusskolas sporta zāles ēkai un pārejas gaitenim". Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2013/01. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.


Sludinājums publicēts 09.01.2013.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Tipogrāfijas pakalpojumi Kandavas novada domes informatīvā izdevuma „Kandavas Novada Vēstnesis” izgatavošanai”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/25.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 9. janvārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 27.12.2012.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
paziņo, ka 2012. gada 27. decembrī pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu „Kandavas novada domes informatīvā izdevuma „Kandavas Novada Vēstnesis” tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums”, identifikācijas Nr. KND 2012/24. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu un to, ka iesniegtais piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja izvēlētās iepirkuma procedūras līgumcenu un budžeta iespējas.

Sludinājums publicēts 27.12.2012.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Kandavas novada domes informatīvā izdevuma „Kandavas Novada Vēstnesis” tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/24.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 27. decembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 13.12.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Ziņojumu stendu izgatavošana un uzstādīšana”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/23.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Skices skatīt šeit un šeit.

Izvietojuma shēmu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 27. decembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 12.12.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „„Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas pieminekļu Kandavas viduslaiku pils, pilsdrupas un Pulvertornis” rekonstrukcija, renovācija un konservācija”. Iepirkuma identifikācijas numurs KND 2012/22.

Nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit. Atbildes uz jautājumiem šeit, šeit 1,2 un šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 10. janvārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā. Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 25. janvāris plkst. 11:00

Sludinājums publicēts 06.12.2012.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit
GROZĪJUMI NOLIKUMĀ šeit un šeit.

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU PĀRTRAUKŠANU

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.41203006844

Projekts: „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta, Vānes ciemā” (Līguma Nr.Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125/039

Iepirkuma procedūra: „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta, Vānes ciemā - būvdarbi” id. Nr.: KKP/2012/3 ERAF

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: piedāvātās Būvdarbu cenas pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas (iepirkuma komisijas 25.10.2012.lēmums)

Publicēts 31.10.2012.
logo_projekti.jpg


Kandavas novada domes Iepirkum
u komisija izsludina atklātu konkursu „Automašīnu noma (operatīvais līzings) pašvaldības funkciju nodrošināšanai Kandavas novadā" Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/21. Nolikumu skatīt šeit. Atbildes uz jautājumiem šeit.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 20. novembrim, plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.
Sludinājums publicēts 12.10.2012.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 10.10.2012. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Tehniskā projekta „Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” energoefektivitātes uzlabošana” izstrāde un autoruzraudzība” id. Nr. KND 2012/20. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu un to, ka ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
Paziņojums publicēts 10.10.2012.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija
izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Tehniskā projekta „Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” energoefektivitātes uzlabošana” izstrāde un autoruzraudzība”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/20.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 15. oktobrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.
Sludinājums publicēts 03.10.2012.


Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Būvmateriālu iegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2012/05. Nolikumu skatīt šeit
Sludinājums publicēts 02.10.2012.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Jumta seguma nomaiņa Kandavas sporta hallei Skolas ielā 12, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr.KND2012/19. Nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit. Apliecinājuma karti skatīt šeit, paskaidrojuma raksts šeit. Pārējos dokumentus skatīt šeit: 1; 2; 3; 4; 5 ; 6; 7; 8; 9; 10; fotofiksācija šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 1.novembrim, plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Atbildes uz jautājumiem šeit, šeit, šeit, šeit un šeit.

Sludinājums publicēts 28.09.2012.

GROZĪJUMI NOLIKUMĀ šeit un šeit

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 2012. gada 30. novembris plkst. 14:00

Kandavas novada domes iepirkumu komisija paziņo, ka 2012. gada 7. septembrī pieņemts lēmums izbeigt iepirkuma procedūru „Publisko automātisko pašattīrošo tualešu uzstādīšana Daigones ielā 14A”, identifikācijas Nr. KND 2012/16 ELFLA. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta pirmo daļu, nav iesniegts neviens piedāvājums.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Valdeķu kultūras nama jumta vienkāršotā rekonstrukcija”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/17 ELFLA.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit, šeit un šeit

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti skatīt šeit. Pārējos dokumentus skatīt šeit: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012. gada 10. septembrim plkst. 10:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202. kabinetā.

Sludinājums publicēts 28.08.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Publisko automātisko pašattīrošo tualešu uzstādīšana Daigones ielā 14A”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/16 ELFLA.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehniskos projektus var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 5. septembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 24.08.2012.

GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludinātajai atklātajai iepirkuma procedūrai „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/3 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125/039 ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas novads. Kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālrunis 63126072. Iepirkuma nolikuma grozījumi tiks nosūtīti visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas saņēmuši nolikumu, kā arī tos var saņemt kopā ar nolikumu: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16.00 līdz 2012.gada 27.augusta plkst.: 11:00. Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2012.gada 27.augustam, plkst. 11:00

Publicēts 08.08.2012.
logo_projekti.jpg

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Zemītes Tautas nama rekonstrukcija”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/14 ELFLA. Nolikumu skatīt šeit. Tāmi skatīt šeit.

Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehniskos projektus var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120). Atbildes uz jautājumiem šeit, šeit un šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 27.augustam, plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 24.07.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” rekonstrukcija”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/13 ELFLA. Nolikumu skatīt šeit. Tāmi Nr.1 skatīt šeit; tāmi Nr.2 skatīt šeit; tāmi Nr.3 skatīt šeit.

Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehniskos projektus var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120). Atbildes uz jautājumiem šeit.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 27.augustam, plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 24.07.2012.

GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina atklātu iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/3 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā" Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125/039 ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas novads. Kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālrunis 63126072.

Iepirkuma nolikuma grozījumi tiks nosūtīti visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas saņēmuši nolikumu, kā arī tos var saņemt kopā ar nolikumu: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16.00 līdz 2012.gada 9.augusta plkst.: 11:00. Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2012.gada 9.augustam, plkst. 11:00

Publicēts 24.07.2012.

logo_projekti.jpg

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Matkulē”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/15 ELFLA.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehniskos projektus var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 3.augustam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 23.07.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Jumta seguma nomaiņa Kandavas sporta hallei Skolas ielā 12, Kandavā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/12.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Tāmi skatīt šeit.
Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti skatīt šeit. : 0 ; 1 ; 2 ; 2A ;3 ; 4 ;5 ; 6 ; esošās situācijas fotofiksācija ; paskaidrojuma raksts ; dokumentu un grafisko lapu saraksts; apliecinājuma karte; zemesgrāmatas apliecība
Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 27.jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 16.07.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Būvuzraudzība tranzītielu sakārtošanai Kandavas pilsētā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/11 ERAF.
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 27.jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 16.07.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Tranzītielu sakārtošana Kandavas pilsētā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/10 ERAF. Nolikumu skatīt šeit. Tāmi tehniskajam projektam „Luksoforu projektēšana a/c P130 Līgas- Kandava-Veģi un a/c V1445 Tukums- Kandava krustojumā (Kandavā)” skatīt šeit; tāmi tehniskajam projektam „Lielās ielas posma rekonstrukcija Kandavā” skatīt šeit. Atbildes uz jautājumiem šeit.

Tehniskie projekti pieejami Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehniskos projektus var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 20.augustam, plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 16.07.2012.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina atklātu iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/3 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā"

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/125/039 ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas novads. Kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālrunis 63126072. Iepirkuma priekšmets: ūdens sagatavošanas stacijas, artēziskās akas, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija saskaņā ar Tehnisko projektu.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 26.07.2012. plkst.: 11:00. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 11.07.2012. plkst.11.00. Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 26.07.2012. plkst.: 11:00
kkp_projekts@inbox.lv veidlapu „Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa." skatīt šeit.

Publicēts 25.06.2012.”

logo_projekti.jpg

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU PĀRTRAUKŠANU

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr.41203006844

Projekts: „Kandavas novada, apdzīvotas vietas „Valdeķi” ūdenssaimniecības attīstība”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/007/046

Iepirkuma procedūra: „Kandavas novada, apdzīvotas vietas „Valdeķi” ūdenssaimniecības attīstība - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/2 ERAF

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: nav iesniegts neviens piedāvājums (iepirkuma komisijas 11.06.2012. lēmums)

Projekts: „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/008/047

Iepirkuma procedūra: „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/1 ERAF

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: piedāvātā Būvdarbu cena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas (iepirkuma komisijas 11.06.2012. lēmums)

Publicēts 14.06.2012.

logo_projekti.jpg

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas noteiktajā kārtībā 2.pielikuma B daļas iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā ar telpu nomas tiesību piešķiršanu”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKM 2012/1.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas ēdnīcas plānu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012. gada 13.jūlijam plkst. 11:00, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas lietvedībā, Skolas ielā 10, Kandavā.

Sludinājums publicēts 12.06.2012.

GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludinātajam atklātajam iepirkumam „Kandavas novada, apdzīvotas vietas „Valdeķi” ūdenssaimniecības attīstība - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/2 ERAF projekta „Kandavas novada, apdzīvotas vietas „Valdeķi” ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/007/046 ieviešanai. Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālr. 63126072, Iepirkuma nolikuma grozījumi tiks nosūtīti visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas saņēmuši nolikumu, kā arī tos var saņemt kopā ar nolikumu: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16.00 līdz 2012.gada 6.jūnijam plkst.: 11:00. Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2012.gada 6.jūnijam, plkst. 11:00

Publicēts 21.05.2012.
logo_projekti.jpg


GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludinātajai atklātajam iepirkumam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/1 ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/008/047 ieviešanai.
Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālr. 63126072, Iepirkuma nolikuma grozījumi tiks nosūtīti visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas saņēmuši nolikumu, kā arī tos var saņemt kopā ar nolikumu: nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16.00 līdz 2012.gada 31.maijam plkst.: 10:00. Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2012.gada 31.maijam, plkst. 10:00

logo_projekti.jpg

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Aizkaru iegāde un uzstādīšana Matkules kultūras namā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/9.Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 23.maijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 11.05.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Valdeķu kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/8 ELFLA.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Apliecinājuma karti skatīt šeit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Darbu daudzumus skatīt šeit.,

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 11.maijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 28.04.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 10 daļas noteiktajā kārtībā 2.pielikuma B daļas iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības mazo pilsētu hartas delegācijas dalībniekiem Kandavā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/7.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 9.maijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 28.04.2012.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Par tirdzniecības kiosku izgatavošanu un piegādi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/6.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Skices tirdzniecības kioskam šeit: 1. 2. 3. 4.

Skici tirdzniecības ratiem skatīt šeit.

Skici ziņojumu dēlim skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 11.maijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 28.04.2012.

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Jumta seguma maiņa, bēniņu siltināšana, apkures sistēmas remonts un ēkas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija Kandavas internātvidusskolas internāta ēkai" Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2012/04. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina atklātu iepirkumu „Kandavas novada, apdzīvotas vietas „Valdeķi” ūdenssaimniecības attīstība - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/2 ERAF projekta „Kandavas novada, apdzīvotas vietas „Valdeķi” ūdenssaimniecības attīstība” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/007/046 ieviešanai. Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas novads. Kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis, tālrunis 63126072. Iepirkuma priekšmets: ūdens sagatavošanas stacijas, ūdensapgādes tīklu izbūve; urbuma rekonstrukcija un tamponēšana; hidrofora uzstādīšana; kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve saskaņā ar Tehnisko projektu. Iepirkuma nolikumu var saņemt: pa e-pastu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 29.05.2012. plkst.: 11:00. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 16.05.2012. plkst.11.00. Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 29.05.2012. plkst.: 11:00.

„Iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, lūdzu aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu kkp_projekts@inbox.lv veidlapu „Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

Publicēts: 26.04.2012.
logo_projekti.jpg

Ir izsludināts atklāts konkurss „Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Tukuma novados” , identifikācijas numurs TNP 2012/37.

Iepirkuma dokumentācija pieejama mājas lapā http://talsi.lv/publiskie-iepirkumi?view=75.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 19. jūnijam plkst.10:00.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina atklātu iepirkumu „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā - būvdarbi”, i.d. Nr.: KKP/2012/1 ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstības projekts Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/008/047 ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV 3120, Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis

tālrunis 63126072, e-pasts: kkp_projekts@inbox.lv

Iepirkuma priekšmets: ūdensapgādes artēziskās akas rekonstrukcija, ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve, ūdensapgādes tīklu izbūve; pašteces kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve, sadzīves kanalizācijas attīrīšanas ietaišu izbūve saskaņā ar Tehnisko projektu un Tehnisko specifikāciju.
logo_projekti.jpg

kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-12:00 un plkst.13:00 -16.00 līdz 2012.gada 15.maijam plkst.: 10:00. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2012.gada25.aprīlī plkst.12.00. Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-12:00 un plkst. 13.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2012.gada 15.maijam, plkst. 10:00. „Iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, lūdzu aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu kkp_projekts@inbox.lv veidlapu „Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa”.
Publicēts 12.04.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Automašīnu noma (operatīvais līzings) Kandavas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/2.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Iepirkuma līguma projektu skatīt šeit

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 16.aprīlim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 14.03.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Malkas piegāde Kandavas novada domes padotībā esošo iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/4.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 30.martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 27.02.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „II klases transportlīdzekļa – pasažieru autobusa piegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/3.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 30.martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 27.02.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Tehniskā projekta „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2012/1 ELFLA.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Plānošanas un arhitektūras uzdevumu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Teritorijas topogrāfisko uzmērījumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 6.martam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 24.02.2012.

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija paziņo, ka 24.012.2012. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Saimniecības preču piegāde Kandavas internātvidusskolai”, identifikācijas Nr. KIVS 2012/2. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā.

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Būvmateriālu iegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2012/03. Nolikumu skatīt šeit.

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Kancelejas preču piegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2012/01. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Saimniecības preču piegāde Kandavas internātvidusskolas vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2012/02. Nolikumu skatīt šeit. Izvērtējot SIA „LITAVA” vēstuli par neprecizitātēm iepirkuma nolikumā, tajā tika pievienotas izmaiņas.skatīt šeit. Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 30.12.2011. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Satiksmes drošības uzlabošana Lielās un Talsu ielas posmā Kandavā”, identifikācijas Nr. KND 2011/21. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un to, ka iepirkuma apjomi būtiski mainās.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/28. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Darbu daudzumus skatīt šeit. Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2012.gada 27.februārim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 30.12.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/27 ERAF. Nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit. Ēkas energoaudita pārskatu skatīt šeit un šeit.

Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.janvārim. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 16.12.2011.
esf.jpg

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsludina atklātu iepirkumu „Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas Kandavā inženiertehniskā uzraudzība”, i.d. Nr.: KKP/2011/5KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047 ieviešanai.
Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV 3120, Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis tālrunis 63126072, e-pasts: kkp_projekts@inbox.lv
Iepirkuma priekšmets: Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas Kandavā (apvienotais projektēšanas un būvdarbu līgums) inženiertehniskā uzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski pa e-pastu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-12:00 un plkst.13:00 -16.00 līdz 2012.gada 16.janvārim plkst.: 11:00.
Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-12:00 un plkst. 13.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2012.gada 16.janvārim, plkst. 11:00. Iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, lūdzam aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu kkp_projekts@inbox.lv veidlapu, skatīt šeit.
Sludinājums publicēts 16.12.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 10 daļas noteiktajā kārtībā 2.pielikuma B daļas iepirkumam „Apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta „Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā” ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/26 ESF.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 16.decembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 07.12.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 10 daļas noteiktajā kārtībā 2.pielikuma B daļas iepirkumam „Juridisko pakalpojumu sniegšana Kandavas novada domes pārstāvībai tiesās”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/25.

šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.decembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 07.12.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/24. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Nolikuma pielikumu - shēmu, skatīt šeit. Piedāvājumus iesniegt līdz 29.novembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā. Sludinājums publicēts 17.11.2011.

Atbilde: skatīt šeit

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" izsludina atklātu iepirkumu "Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Kandavā", id.Nr. KKP/2011/4KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā" Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047 ieviešanai.
Pasūtītājs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV 3120, Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ervīns Ruņģis; tālrunis 63126072, e-pasts: kkp_projekts@inbox.lv . Iepirkuma priekšmets: Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Kandavā (apvienotais projektēšanas un būvdarbu līgums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski pa e-pastu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: kkp_projekts@inbox.lv vai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, darba dienās plkst. 9.00-12:00 un plkst.13:00 -16.00 līdz 2011.gada 15.novembrim plkst.: 11:00. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2011.gada 31.oktobrī plkst.11.00. Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 9.00-12:00 un plkst. 13.00-16.00 iepriekšminētajā adresē līdz 2011.gada 15.novembrim, plkst. 11:00.
„Iepirkuma dokumentācijas saņemšanai, lūdzu aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu kkp_projekts@inbox.lv veidlapu „Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa”.
Sludinājums publicēts 11.10.2011.
esf.jpg

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Satiksmes drošības uzlabošana Lielās un Talsu ielas posmā Kandavā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/21. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Darbu daudzumi:
1) darbu daudzumu saraksts ceļu daļai; skatīt šeit
2) darbu daudzumu saraksts elektrības daļai;skatīt šeit
3) darbu daudzumu saraksts UKT daļai; skatīt šeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 12.septembrim plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 08.08.2011.

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 8.novembrim

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes skatīt šeit

Atbildes skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Tehniskā projekta „Lielās ielas posms – Abavas tilts rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un autoruzraudzība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/22. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Nolikuma pielikumi:
1)plānošanas un arhitektūras uzdevums, skatīt šeit;
2)projektēšanas uzdevums, skatīt šeit;
3) grafiskais pielikums, skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 16.augustam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 05.08.2011.

Atbildes skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Teritorijas labiekārtošana Kandavā pie Abavas Vecupes”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/19 EZF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Darbu daudzumus skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Jauna artēziskā urbuma izbūve un ģeneratora uzstādīšana Zantes pagastā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/18 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit. Tamponējamā un jaunbūvējamā urbuma novietojuma shēmu skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/17. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Talsu ielā 11, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/16. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes skatīt šeit.
Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 22.06.2011.

Piedāvājumus iesniegt līdz 11.jūlijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.Sludinājums publicēts 08.06.2011.

Atbildes skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ SKATĪT ŠEIT

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2011.gada 1.augustam.

Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit

Tehniskie noteikumi:Nr.1 ; Nr. 2 ;Nr 3 ; Nr.4

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Lifta tehniskā projekta izstrāde un tālākā uzstādīšana Kandavā, Zīļu ielā 2”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/14. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Nolikuma pielikumā:

šeit

2)plānošanas un arhitektūras uzdevums; skatīt šeit

3)projektēšanas uzdevums; skatīt šeit

4)skice ar plānoto lifta atrašanās vietu. skatīt šeit
Piedāvājumus iesniegt līdz 20.06.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.
Sludinājums publicēts 07.06.2011. Atbildes skatīt šeit 13.06.2011. Atbildes skatīt šeit

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina atklātu konkursu „Pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/12. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 13.jūnijam plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 11.05.2011.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Reģistrācijas Nr.

41203006844

Adrese

Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120

Kontaktinformācija

Kontaktpersona: Vita Makovska

Tālruņa Nr. 371 63107372

E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta procedūra

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības aģentūras finansētajā projektā

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" aktivitātes ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukums

Būvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā”

Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Vānes pagasta Vānes ciemā”

Nolikuma saņemšana

Ar nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā internetā www.kandava.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2011.gada 29.aprīlis, plkst.10:00

Publicēts: 15.04.2011.

logo_projekti.jpg

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Finansējuma saņēmējs

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Reģistrācijas Nr.

41203006844

Adrese

Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120

Kontaktinformācija

Kontaktpersona: Vita Makovska

Tālruņa Nr. 371 63107372

E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta procedūra

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības aģentūras finansētajā projektā

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" aktivitātes ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukums

Būvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada apdzīvotā vietā „Valdeķi”.

Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada apdzīvotā vietā „Valdeķi”.

Nolikuma saņemšana

Ar nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā internetā www.kandava.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2011.gada 29.aprīlis, plkst.9:30

Sludinājums publicēts 15.04.2011.

logo_projekti.jpg

Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Reģistrācijas Nr.

41203006844

Adrese

Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120

Kontaktinformācija

Kontaktpersona: Vita Makovska

Tālruņa Nr. 371 63107372

E-pasts: SIA.KKP@inbox.lv

Projekta, kura ietvaros tiek veikta procedūra

Eiropas Savienības Eiropas reģionālās attīstības aģentūras finansētajā projektā

Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" aktivitātes ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukums

Būvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā”

Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta izstrāde projektam ”Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā”

Nolikuma saņemšana

Ar nolikumu var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā internetā www.kandava.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2011.gada 29.aprīlis, plkst.9:00

logo_projekti.jpg

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 13.04.2011. pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru „Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā”, Identifikācijas Nr. KND 2011/9 ERAF. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un to, ka iesniegtais piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja izvēlētās iepirkuma procedūras līgumcenu un budžeta iespējas.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Jaunaudžu kopšana saimniecībās „Krauči”, „Mežpūri” un „Viršu mežs””. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/11 ELFLA. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Piedāvājumus iesniegt līdz 27.04.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 202.kabinetā.

Sludinājums publicēts 14.04.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/9 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit. Tāmes – skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē 204.kabinetā, līdzi ņemot elektronisko datu nesēju, kurā tehnisko projektu var ierakstīt (Dārza ielā 6, Kandavā, LV-3120).

Sludinājums publicēts 21.03.2011.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Satiksmes drošības uzlabošana Raiņa un Pūzurgravas ielās, Kandavas pilsētā". Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/8
ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Darbu daudzumi - skatīt šeit.
Tehniskais projekts pieejams Kandavas novada domē. Pasūtītājs izsniedz tehniskā projekta kopijas Kandavas novada domes kancelejā, 206. kabinetā (Dārza iela 6, Kandava), darba dienās no 8:00 līdz 17:00 (pirmdienās līdz 19:00, piektdienās līdz 15:00) visām ieinteresētajām personām, kas iepriekš ar pārskaitījumu ir samaksājušas samaksu par tehniskā projekta kopijas saņemšanu Ls 6.00 apmērā Pasūtītāja kontā - A/S "SEB Banka", konta Nr. LV73 UNLA 0011 0101 30573 ar norādi "Maksa par tehniskā projekta kopiju". Tehniskā projekta kopiju, iesniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu (oriģinālu) var saņemt pie Kancelejas vecākās lietvedes Silvas Balseres, 206. kabinetā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 28.03.2011. plkst. 11:00, Kandavas novada domē, Dārza iela 6, Kandava, 202. kabinetā.
Sludinājums publicēts 10.03.2011.
Atbildes uz jautājumiem skatīt šeit
Kandavas novada domes Iepirkumu komisija izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Satiksmes drošības uzlabošana Talsu ielā, Kandavas pilsētā". Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2011/7 ERAF. Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.
Darbu daudzumi - skatīt

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā
back to top