kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Pirmdiena 20.09.2021
Marianna, Ginters, Guntra

Kandavas novada vēstnesis

Iznomājamie zemes gabali15.04.2021

Kandavas novada pašvaldības iznomājamie zemesgabali (bez apbūves tiesībām) 

/Dati uz 31.05.2021./

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot un iesniedzot iesniegumu Kandavas novada domē vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: dome@kandava.lv vai kādā no pagasta pārvaldēm, kuras teritorijā atrodas iznomājamais zemes gabals.

Papildus informāciju par nekustamajiem īpašumiem un zemes gabaliem, kuri pilsētā ir nodoti pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai var saņemt  Kandavas novada domē Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads 203. kab. pie nekustamā īpašuma speciālistes, vai pa tel.63107363, vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais zemes gabals.

Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek noteikta un piemērota saskaņā ar Kandavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 18 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā” (sk.www.kandava.lv – Pašvaldība – Saistošie noteikumi) un saskaņā ar Kandavas novada domes 2019. gada 25. jūlija domes sēdēs Nr. 8 lēmumu (26.§) Par zemes nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Kandavas novadā (sk.www.kandava.lv – Pašvaldība – Nolikumi, noteikumi un cenrāži).

Kārtību kādā tiek iznomāti Neapbūvēti zemesgabali bez apbūves tiesībām, kā arī nomas maksas noteikšanas kārtību, līguma termiņu un aprēķina (samaksas) termiņus ir noteikts un piemēro saskaņā ar Kandavas novada domes iekšējiem noteikumiem „Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtību Kandavas novadā” (sk.www.kandava.lv – Pašvaldība – Nolikumi, noteikumi un cenrāži).

Admini-
stratīvā teritorija
  Zemes vienības kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Zemes vienības statuss Platība, (ha) Zemes vienības izmantošanas veids Noma ierobežotam pretendentu lokam (pierobež-
niekiem)
Nomas termiņš  
Īpa-šumā Valdī-jumā
Cēres pagasts 90440050169 Galdnieciņi   X 0,18 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
  90440040069 Kodinātava   X 0,25 (nav mērīts) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām X Līdz 3 gadiem
  90440020095 Sudrabiņu zeme X   2,18 Saimnieciskā darbība   Līdz 6 gadiem

90440050188Jaunā iela 3
X0,3105 (nav mērīts)Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
Līdz 3 gadiem

90440050175Pie Rūķīšiem

X0,14
Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

Līdz 3 gadiem
Kandava 90110010308 Parka iela 7   X 0,2018 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010334 Dārza iela 8A   X 0,0172 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010755 K.Mīlenbaha iela 3   X 0,29 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010632 Kalna iela 2   X 0,01 (daļa) Sakņu dārzam teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010510 Kūrorta iela 11   X 0,12 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010593 Lauku iela 8   X 0,097 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010598 Ošu iela 11   X 0,16 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010745 Rakumu iela 5   X 0,2 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010427 Talsu iela 21   X 0,5 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010529 Valteru iela 12A   X 0,5 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010430 Vidzemes iela 6   X 0,18 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010477 Zemītes iela 21A   X 0,2443 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010506 Upes iela 6   X 3,9300 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010741 Zemītes iela 20   X 0,1907 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010750 Talsu iela 37B X   0,1350 Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90110010784 Sēravotu iela 22   X 0,681 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90620160131 Ķimenes   X 0,1 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90620160072 Villeri X   0,2451 Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem
  90620080171 Upenāji   X 0,1714 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija X Līdz 3 gadiem
  90620080172 Ābelītes   X 0,3 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija X Līdz 3 gadiem
  90110010509 Abavas iela 38   X 1,5 (daļa) Saimnieciskā darbība   Līdz 6 gadiem
Kandavas pagasts 90620150203 Krasti   X 3,3 (nav mērīts) Saimnieciskai darbībai X Līdz 6 gadiem
  90620070078 Cirtumi   X 2,12 (daļa) Saimnieciskai darbībai   Līdz 6 gadiem
Matkules pagasts 90700030275 Stūrīši   X 0,95 (nav mērīts) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām X Līdz 3 gadiem
  90700030339 Dzirnavu iela 3   X 0,06 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
  90700030223 Priedes   X 0,133 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
Vānes pagasts 90880060124 Salmiņi X   1 ,69 (daļa) Lauksaim-
nieciskai /saimnieciskai darbībai
X Līdz 6 gadiem
  90880010362 Jaunais šķūnis   X 0,13 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
  90880070099 Vidi   X 0,2182 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām X Līdz 3 gadiem  

  90880010279 Gobzemju ferma   X 1,2 (nav mērīts) Saimnieciskai darbībai   Līdz 6 gadiem
Zantes pagasts 90920030114 Papardes X   0,3190 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
  90920030181 Centrs Dangas X   0,07 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
   90920030218 Mazdārziņi X   0,07 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem

Zemītes pagasts 90940010479 Dūksnāji   X 0,2 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
  90940010269 Centrs   X 0,098 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem


facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadāPumpurs
back to top