faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Bioloģiski vērtīgo zālāju platības turpina strauji sarukt27.02.2019

Decembrī Dabas aizsardzības pārvalde saņēma 32 tūkstošus anketu no 250 dabas skaitīšanas ekspertiem par 2018. gada sezonā apsekotajām teritorijām, kurās tika uzskaitītas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu grupas un vērtēta to kvalitāte. Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteikties atbalsta maksājumiem, zālāju anketas ik gadu tiek skatītas prioritāri. Šo anketu apkopotie dati no otrās dabas skaitīšanas sezonas liecina, ka no pērn apsekotajām pļavām bioloģiski vērtīgas ir tikai 17%.

Pagājušā gadā apzināto bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki līdz februāra beigām saņems vēstuli uz savu deklarēto dzīvesvietas adresi par viņa īpašumā esošo zālāju. Lai nodrošinātu operatīvu informācijas pieejamību un apmaiņu, informācija vienlaikus ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (http://ozols.daba.gov.lv/pub/). Ja biotops nav konstatēts, vēstule netiks sūtīta.

printēt Lasīt visu ziņu

Matkulē maina pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku26.02.2019

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kandavas novada Matkules pagastā no 2019.gada 26.marta tiek mainīts Matkules pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.

Turpmāk Matkulē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 11 līdz 12 tiks nodrošināti līdzšinējās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas adresē Bērzos vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.

 Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Matkules pasta nodaļā, kas vidēji veido tikai četrus pasta sūtījumus darbdienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 3300 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

 Tāpat kā līdz šim, Matkules pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

printēt Lasīt visu ziņu

Vēl vari paspēt piedalīties makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem!” 26.02.2019

Līdz 30.aprīlim vari paspēt piedalīties SIA “AAS “Piejūra”” organizētajā makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem!”. Tā mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam to nodotu otrreizējai pārstrādei, un atkārtoti ražotu papīru. Iespēja piedalīties ir ikvienai Piejūras reģiona pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādei. 

 Kas Jums ir jādara?
• No 2018. gada 3. septembra līdz 2019. gada 30. aprīlim jāvāc makulatūra (papīrs, kartons, avīzes, vecas grāmatas un žurnāli, bukleti u.c.);
• jāsasien pakās, vai jāsaliek kartona kastēs (var arī maisos) un, jānogādā PII vai skolā;
• kad savākts pietiekams makulatūras daudzums un Jūsu telpas tai kļūst par šauru, jāzvana uz “AAS “Piejūra”” biroju, pa tālr.nr.: 26566603 vai 22008989, lai pieteiktu tās aizvešanu un turpinātu krāt, līdz atkal rodas vajadzība aizvest. 

printēt Lasīt visu ziņu

Deju skolas sasniegumi starptautiskās deju sacensībās26.02.2019

23. un 24. februārī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” norisinājās Starptautiskas deju sacensības “VIA Baltica 2019”, kurās piedalās dažādu žanru deju grupas ar dalībniekiem no piecu gadu vecuma, individuālie izpildītāji un horeogrāfi.

Deju sacensībās veiksmīgi startēja Kandavas Deju skolas audzēkņi- vecākās grupas meitenes saņēma GRAND PRIX savukārt, 3.- 4. un 7.- 8. klašu grupas ieguva godalgotās otrās vietas savās vecuma grupās.

Kopumā sacensībās uzstājās dalībnieki ar 120 dažādu žanru priekšnesumiem un tos vērtēja starptautiska žūrija no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas četru cilvēku sastāvā.

Deju skolas vadītāja Andra Eimane izsaka pateicību skolotājai Sonorai Grinbergai, audzēkņiem, viņu vecākiem un skolotājai Solvitai Jansonei par atbalstu sacensību apmeklēšanā, kā arī informē, ka šobrīd notiek aktīva gatavošanās nākamajam starptautiskajam deju konkursam- “Tukuma kauss 2019”, kas gaidāms no 15. līdz 17.martam Tukumā.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (7)

Par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu26.02.2019

Lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 26.03.2019. – 26.04.2019. Projektu īstenošanas vieta – Kandavas Partnerības teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma novadā.

Kopējais izsludinātais finansējums: 457158,59 EUR. Izsludinātas šādas Rīcības pa stratēģiskajiem mērķim: 1.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības  uzsākšanai un attīstībai” (Mērķis M1 – Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību) – 244 680,58 EUR ; 2.Rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai” (M2 – Atbalstīt publiskās infrastruktūras attīstību, pieejamo dabas resursu, vēsturiskā un  kultūrvēsturiskā  mantojuma attīstītību, racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu) – 94 623,67 EUR; 3.Rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Mērķis M3 - Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību) – 107 616,74 EUR; 4.Rīcība “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” (Mērķis M3 - Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību) – 10 237,60 EUR;

printēt Lasīt visu ziņu

Atvērto durvju diena Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā

22.03.2019 10:45 - 14:00 kur : Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Aicinām topošos audzēkņus un viņu vecākus uz atvērto  durvju dienām Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā š.g. 22.martā un 26.aprīlī!

Veselību veicinoši pasākumi martā- pilates, TRX un zumba25.02.2019

Kandavas novada dome īsteno projektu „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/080, kura ietvaros martā notiks bezmaksas sporta nodarbības trenera vadībā: pilates, TRX un zumba.

Pilates un TRX (vingrošana telpās trenera vadībā)
Nodarbības vadīs Agnese Loķe – Rīgas Stradiņa universitātē iegūts veselības zinātņu bakalaura grāds veselības sportā. Apgūta profesionālās pilnveides programma ar tiesībām vadīt pilates. Pieredze – fitnesa trenere.
Pilates ir vingrošanas sistēma visam ķermenim, lai attīstītu un nostiprinātu mugurkaula darbībai svarīgo – dziļo muskuļu struktūru. Šajās nodarbībās kustības notiek lēnā tempā un maksimāli precīzi.

printēt Lasīt visu ziņu
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top