kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Kandavas novada dome

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, Latvija, LV-3120
Reģistrācijas numurs : 90000050886
Bankas konti :
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV73UNLA0011010130573
  • AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV69PARX0007635310004
  • AS Luminor Bank, Latvijas filiāle RIKOLV2X LV53RIKO0002013184972
  • AS "Swedbank" HABALV22 LV90HABA0551030120195
Vadība
Kandavas novada domes priekšsēdētājaInga Priede(+371) 63107368(+371) 26350440inga.priede@kandava.lv
Domes priekšsēdētājas vietnieceGunda Cīrule(+371) 63182029(+371) 26622172gunda.cirule@kandava.lv
Domes izpilddirektorsEgīls Dude(+371) 63107365(+371) 25652445egils.dude@kandava.lv
Juridiskā un personāla nodaļa
Juridiskās un personāla nodaļas vadītājsJānis Mazitāns(+371) 63107375janis.mazitans@kandava.lv
JuristsAnita Šimkēviča(+371) 63107370anita.simkevica@kandava.lv
Iepirkumu speciālisteValda Stova(+371) 63107376valda.stova@kandava.lv
Personāla speciālisteBaiba Rašmane(+371) 63107376baiba.rasmane@kandava.lv
Kanceleja
Kancelejas vadītājaAnita Dundure(+371) 63182026anita.dundure@kandava.lv
Vecākā lietvedeSilva Balsere(+371) 63107367silva.balsere@kandava.lv
Pašvaldības sekretāreAira Ošenberga(+371) 63182028; mob.25484143dome@kandava.lv
Vecākā lietvedeIveta Ķevicaiveta.kevica@kandava.lv(+371) 63182026
Vecākais datortīkla administratorsJānis Kārklevalks(+371)29968496; it.atbalsts@kandava.lv
Attīstības un plānošanas nodaļa
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājaSintija Kokina(+371) 63107371(+371) 29175246sintija.kokina@kandava.lv
Projektu vadītājaSilva Ivuškāne(+371) 63126155(+371) 28636614silva.ivuskane@kandava.lv
Uzņēmējdarbības konsultante (Darba laiks: Pirmdienās, Trešdienās un piektdienās)Iveta Pāža(+371) 29186169iveta.paza@kandava.lv
Projektu vadītājaAlise Līva Mažeika(+371) 63107364(+371) 29408348alise.mazeika@kandava.lv
Finanšu nodaļa (Tirgus laukums 11, Kandava, LV-312)
Finanšu nodaļas vadītājaDace Rudēvica(+371) 63182024dace.rudevica@kandava.lv
Galvenā grāmatvedeSimona Stepiņasimona.stepina@kandava.lv(+371) 63126158
EkonomisteSanita Zībiņasanita.zibina@kandava.lv(+371) 63126161
Vecākā grāmatvedeGaļina Balodegalina.balode@kandava.lv(+371) 63126159
GrāmatvedeDzintra Sprostadzintra.sprosta@kandava.lv(+371) 63126162
GrāmatvedeSvetlana Brauna(+371) 63126160svetlana.brauna@kandava.lv
GrāmatvedeAija Zeiboteaija.zeibote@kandava.lv(+371) 63126163
GrāmatvedisAgris Peremežsagris.peremezs@kandava.lv(+371) 63126166
KasiereDzidra Āboliņa(+371) 63182037
KasiereGaļina Aispure(+371) 63182040
GrāmatvedeAnita Bambeanita.bambe@kandava.lv(+371) 63126164
GrāmatvedeLīga Krūmiņaliga.krumina@kandava.lv(+371) 63126165
GrāmatvedeIlze Dārzniece(+371) 63126166ilze.darzniece@kandava.lv
Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājaMaija Zariņa(+371) 29935319(+371) 63107374maija.zarina@kandava.lvdzimtsaraksti@kandava.lv
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājaLīga Šupstika(+371) 63107362(+371) 26451427liga.supstika@kandava.lv
Sabiedrisko attiecību speciālisteDagnija Gudriķe(+371) 63107362(+371) 26391302dagnija.gudrike@kandava.lv
Kandavas novada būvvalde
Būvvaldes vadītājaKristīne Briede(+371) 63107372kristine.briede@kandava.lv - Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdienās: 13:00- 18:00
Teritorijas plānotājaZita Dižbite(+371) 63107377zita.dizbite@kandava.lv
BūvinspektorsDainis Grasisdainis.grasis@kandava.lv(+371) 63126157Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
C: 9:00- 12:00
ArhitekteInita Rukainita.ruka@kandava.lv(+371) 63107373
Nekustamo īpašumu nodaļa
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājaSandra Bērziņa(+371) 63182031sandra.berzina@kandava.lv
Nekustamā īpašuma speciālisteDace Grenevica(+371) 63107363dace.grenevica@kandava.lv
Nodokļu administratoreAgrita Žakaite(+371) 63182025agrita.zakaite@kandava.lv
JuristeGunta Sīmane(+371) 63107366gunta.simane@kandava.lv
Saimniecības nodaļa
Saimniecības nodaļas vadītājsGatis Priedīte- Priede(+371) 27333047gatis.priedite@kandava.lv
Autobusa vadītājsAleksis Čabajs(+371) 28668879 aleksis.cabajs@kandava.lv
Autobusa vadītājs, saimniecības pārzinisMāris Andersons
Autobusa vadītājsĢirts Koškins
Autobusa vadītājsDainis Plotko
Autobusa vadītājsRaivo Krūmiņš
Autobusa vadītājsVairis Mārtinsons
Mikroautobusa vadītājsNormunds Poškus
Saimniecības pārzinisJuris Bērs
Pagastu pārvaldes
Cēres pagasta pārvaldes vadītājaMaija Jēce(+371) 29143828ceres.parvalde@kandava.lv
Zemītes pagasta pārvaldes vadītājaRita Diduha(+371) 25427223zemites.parvalde@kandava.lv
Matkules pagasta pārvaldes vadītājaDzidra Jansone(+371) 26551070matkules.parvalde@kandava.lv
Zantes pagasta pārvaldes vadītājsJānis Kālis(+371) 29165796zantes.parvalde@kandava.lv
Vānes pagasta pārvaldes vadītājaDaina Priede(+371) 26550459vanes.parvalde@kandava.lv
Datu aizsardzība
Datu aizsardzības speciālistsAigars Klaucāns SIA "Analytica LV"(+371) 25544099aigars.klaucans@analytica.lv
57.037876 22.777655

Darba laiks

Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 17:00
Trešdiena 08:00 - 17:00
Ceturtdiena 08:00 - 17:00
Piektdiena 08:00 - 16:00
Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00

Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada dome
back to top