kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kandavas un pagastu apvienība

Dārza iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120
Juridiskais nosaukums : Kandavas un pagastu apvienība
pastarpinātās pārvaldes iestāde, izrakstot rēķinu - pakalpojuma saņēmējs
Reģistrācijas numurs : 40900035940
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs : 90000050975 (Tukuma novada pašvaldība)
Bankas konti :
  • AS "Swedbank" HABALV22 LV17HABA0001402040731
  • AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV58PARX0001396060003
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV36UNLA0050005218803
KANDAVAS UN PAGASTU APVIENĪBA
Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
Jānis Mazitāns
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Šupstika
Personāla speciāliste
Baiba Rašmane
Vecākais datortīkla administrators
Jānis Kārklevalks
Autobusa vadītāji
Autobusa vadītājs
Aleksis Čabajs
Autobusa vadītājs
Ģirts Koškins
Autobusa vadītājs
Dainis Plotko
Autobusa vadītājs
Raivo Krūmiņš
Autobusa vadītājs
Vairis Mārtiņsons
Mikroautobusa vadītājs
Normunds Poškus
Pagastu pārvaldes
Cēres pagasta pārvaldes vadītāja
Maija Jēce
Zemītes pagasta pārvaldes vadītāja
Rita Diduha
Matkules pagasta pārvaldes vadītāja
Iveta Dārzniece- Tarvida
Zantes pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Kālis
Vānes pagasta pārvaldes vadītāja
Daina Priede
Saimniecības pārziņi
Vānes pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis
Juris Bērs
Zemītes pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis
Jānis Klāsons
Zantes pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis
Agris Kodols
Matkules pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis
Mārtiņš Užāns
Juridiskā un personāla nodaļa
Kanceleja
Kancelejas vadītāja
Anita Dundure
Vecākā lietvede
Silva Balsere
Pašvaldības sekretāre
Aira Ošenberga
Attīstības un plānošanas nodaļa
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Santa Haferberga
Uzņēmējdarbības konsultante (Darba laiks: Pirmdienās, Trešdienās un piektdienās)
Iveta Pāža
Teritorijas plānotāja
Zita Dižbite
Finanšu nodaļa (Tirgus laukums 11, Kandava, LV-312)
Finanšu nodaļas vadītāja
Dace Rudēvica
Galvenā grāmatvede
Simona Stepiņa
Vecākā grāmatvede
Gaļina Balode
Kasiere
Gaļina Aispure
Grāmatvede
Līga Krūmiņa
Grāmatvede
Ilze Dārzniece
Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Ķevica
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Gudriķe
Kandavas novada būvvalde
Nekustamo īpašumu nodaļa
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
Sandra Bērziņa
Nekustamā īpašuma speciāliste
Dace Grenevica
Nodokļu administratore
Agrita Žakaite
Saimniecības nodaļa
Saimniecības nodaļas vadītājs
Gatis Priedīte- Priede
Datu aizsardzība
Datu aizsardzības speciālists
Juris Pūce, SIA Analytica
57.037876 22.777655

KANDAVAS UN PAGASTU APVIENĪBAS REKVIZĪTI:

Tukuma novada pašvaldība

Kandavas un pagastu apvienība
Iestādes reģistrācijas Nr. 40900035940
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975 (Tukuma novada pašvaldība)
Dārza iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV-3120
Tālrunis 63182028, mobilais tālrunis 25484143


Bankas konti :

AS "Swedbank" HABALV22 LV17HABA0001402040731
AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV58PARX0001396060003
AS "SEB banka" UNLALV2X LV36UNLA0050005218803


Darba laiks

Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 17:00
Trešdiena 08:00 - 17:00
Ceturtdiena 08:00 - 17:00
Piektdiena 08:00 - 16:00
Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00

Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas un pagastu apvienība
back to top