vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgCeturtdiena 28.05.2020
Vilhelms, Vilis

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Kapsētu apmeklētāju ievērībai!02.11.2018

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, kā kapu apsaimniekotājs informē, ka ar  Kandavas novada domes 2010.gada 28.janvāra  saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Kandavas novada kapsētu  darbību un apsaimniekošanu” (turpmāk - saistošie noteikumi)  ir noteikti  kapsētu iekšējās kārtības noteikumi[1]:

1.Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un pārziņa norādījumi.

2.Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:

2.1. Patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas robežas.

2.2. Tirgoties bez speciālas atļaujas.

2.3. Piegružot kapsētas teritoriju, kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus, bērt atkritumus tiem neparedzētās vietās.

2.4. Bez saskaņojuma ar kapsētas apsaimniekotāju stādīt kokus apbedīšanai ierādītās un paredzētās vietās.

2.5. Sniegt apbedīšanas un kapavietas kopšanas komercpakalpojumus bez apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma.

2.6. Izvietot kapsētu teritorijā reklāmas paziņojumus un plakātus bez apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma.

2.7. Ņemt smiltis un zemi tam neparedzētās vietās. 

2.8. Postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, mūrus, solus, atkritumu tvertnes, piemiņas plāksnes, pieminekļus, krustus, sūkņus, utt.) un stādījumus.

2.9. Sēdēt un kāpt uz kapa vietām. 

 Tāpat saistošie noteikumi nosaka Kapavietas kopšanas noteikumus[2]:

1. Kapavietu uzturētājs var kopt kapavietu pats vai noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar juridisku vai fiziku personu, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju.

2. Stādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 80 cm, tos nedrīkst stādīt un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas robežām.

3. Bez kapu pārziņa un Kandavas novada domes atļaujas aizliegts izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm.

4. Aizliegts kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām.

5. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā kapu apsaimniekotāja norādītajās atkritumu izbēršanas vietās. Aizliegts veidot atkritumu kaudzes citās vietās.

6. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

 

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” kapsētu apmeklētājus aicina ievērot Kandavas administratīvajā teritorijā spēkā esošos saistošos noteikumus! Ar pilnu saistošo noteikumu redakciju var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv


[1] Saistošo noteikumu 10.-11.punkts

[2] Saistošo noteikumu 20.-26.punkts


facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top