vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Sestdiena 21.09.2019
Matīss, Modris, Mariss

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

KOMISIJAS


Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. Pašlaik darbojas 16 komisijas:


1. Kandavas novada vēlēšanu komisija: D. Zeibots, G. Bogdanova, U. Vēciņš, Ņ. Zalcmane, A. Žakaite, D. Pelīte, J. Vicinska, I. Ķevica, S. Koluža. Komisijas nolikumu skatīt šeit

2. Administratīvā komisija: R. Fabjančiks- komisijas priekšsēdētājs, J. Šnikvalde, A.D.Freimanis, E. Sudmalis, S.Balsere, R.Zariņš. Komisijas nolikumu skatīt šeit

3. Kandavas novada Iepirkuma komisija: E.Dude- komisijas priekšsēdētājs, D. Rudēvica- komisijas priekšsēdētāja vietniece, V.Stova- komisijas sekretāre, S. Kokina, A.Šimkēviča. Komisijas nolikumu skatīt šeit ; iepirkumu vadība skatīt šeit

4. Dzīvokļu komisija: E. Dude - komisijas priekšsēdētājs, A. D. Freimanis, I. Leitarts, S. Bērziņa, R. Fabjančiks, G. Indriksons, D. Seile, G. Sīmane, K. Ševčuks. Komisijas nolikumu skatīt šeit

5. Ceļu un satiksmes drošības komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, E. Dude, G. Meiers, R. Zariņš, U.Vēciņš, K.Ševčuks, R.Sadovskis, M.Zariņa. Komisijas nolikumu skatīt šeit

6. Administratīvo aktu strīdu komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, S. Bērziņa, J.Mazitāns, R.Fabjančiks. Komisijas nolikumu skatīt šeit

7. Arhīva pārvaldības ekspertu komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, S. Balsere, S. Bērziņa, D. Rudēvica. Komisijas nolikumu skatīt šeit

8. Vides aizsardzības komisija: V. V. Dreimanis- komisijas priekšsēdētājs, I.Piese, G.Pērkone, I.Priede, R.Bērziņš, U.Vēciņš ……………..,arhitekts. Komisijas nolikumu skatīt šeit

9. Ētikas komisija: J. Šnikvalde- komisijas priekšsēdētāja, Ē.Klauberga, J. Vicinska, M. Ševčuka, K. Rudzone. Komisijas nolikumu skatīt šeit; ētikas kodekss skatīt šeit

10. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, A. Žakaite, S. Balsere, L. Šmite, D.Seile. Komisijas nolikumu skatīt šeit 

11. Komisija sadarbībai ar ārvalstīm: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja, I. Grunte, I.Dravniece, I.Piese, M.Vilumsone, G.Indriksons, L.Šupstika, S.Ezeriņa. Komisijas nolikumu skatīt šeit

12. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja; S.Bērziņa- komisijas priekšsēdētājas vietniece; G.Sīmane- komisijas locekle- sekretāre,  L.Šmite, G.Pērkone.  Komisijas nolikumu skatīt šeit

13. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisija: E.Dude- Kandavas novada domes pārstāvis, komisijas priekšsēdētājs I. Burnevica, Valsts meža dienesta pārstāve; A. Millers, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; A. Riba, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis; Maija Zariņa, komisijas sekretāre. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikums apstiprināts un stājas spēkā 2015.gada 30.jūlijā. Nolikumu skatīt šeit

14. Kandavas novada domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; D.Rudēvica, Finanšu nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece; L.Šmite, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste; D.Rozenfels, deputāts; A.Šimkēviča- komisijas sekretāre. Nolikumu skatīt

šeit

15. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; S.Bērziņa- komisijas priekšsēdētājas vietniece; Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; G.Pērkone, teritorijas plānotāja; L.Šmite, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste, komisijas sekretāre, G.Cīrule. Nolikumu satīt šeit

16. Kandavas novada domes Trauksmes cēlēju ziņojuma izvērtēšanas komisija: Romeks Fabjančiks- komisijas loceklis, domes deputāts; Līga Šupstika- Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja; Jānis Mazitāns- Juridiskās un personāla nodaļas vadītājs.
Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Trauksmes celšana"; skatīt ŠEIT
Trauksmes cēlēja ZIŅOJUMA VEIDLAPA 


Domes administrācijā strādā darbinieki, kuri nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS


Ziņo par pārkāpumiem
Latvija.lv
Kandavas novada ceļu karte.
Piejūra, atkritumu apsaimniekošana
Kandavas ceļi
Veselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā