ziemas-foto-majaslapai2.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Svētdiena 29.05.2022
Raivis, Raivo, Maksis

Kandavas novada vēstnesis

KOMISIJAS


Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. Pašlaik darbojas 18 komisijas:


1. Kandavas novada vēlēšanu komisija: D. Zeibots, G. Bogdanova, U. Vēciņš, Ņ. Zalcmane, A. Žakaite, D. Pelīte, J. Vicinska, I. Ķevica, S. Koluža. Komisijas nolikumu skatīt šeit

2. Administratīvā komisija: R. Fabjančiks- komisijas priekšsēdētājs, J. Šnikvalde, A.D.Freimanis, K.Ševčuks, S.Balsere, R.Zariņš. Komisijas nolikumu skatīt šeit

3. Kandavas novada Iepirkuma komisija: E.Dude- komisijas priekšsēdētājs, D. Rudēvica- komisijas priekšsēdētāja vietniece, V.Stova- komisijas sekretāre, S. Kokina, A.Šimkēviča. Komisijas nolikumu skatīt šeit ; iepirkumu vadība skatīt šeit

4. Dzīvokļu komisija: E. Dude - komisijas priekšsēdētājs, A. D. Freimanis, G. Freimane, S. Bērziņa, R. Fabjančiks, G. Indriksons, D. Grenevica, G. Sīmane, K. Ševčuks. Komisijas nolikumu skatīt šeit

5. Ceļu un satiksmes drošības komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, E. Dude, G. Meiers, R. Zariņš, U.Vēciņš, K.Ševčuks, R.Sadovskis, A.Dundure. Komisijas nolikumu skatīt šeit

6. Administratīvo aktu strīdu komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja, S. Bērziņa, J.Mazitāns, R.Fabjančiks. Komisijas nolikumu skatīt šeit

7. Arhīva pārvaldības ekspertu komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, S. Balsere, S. Bērziņa, D. Rudēvica. Komisijas nolikumu skatīt šeit

8. Vides aizsardzības komisija: E.Dude - komisijas priekšsēdētājs, D.Grenevica - komisijas sekretāre, I.Piese, R.Bērziņš, U.Vēciņš, I.Ruka (arhitekts). Komisijas nolikumu skatīt šeit

9. Ētikas komisija: Valda Stova- komisijas priekšsēdētāja, Ē.Klauberga, J. Vicinska, M. Ševčuka, K. Rudzone. Komisijas nolikumu skatīt šeit; ētikas kodekss skatīt šeit

10. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas, un krājumu norakstīšanas komisija: A. Dundure- komisijas priekšsēdētāja, A. Žakaite, S. Balsere, Z.Dižbite, D.Grenevica. Komisijas nolikumu skatīt šeit 

11. Komisija sadarbībai ar ārvalstīm: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja, I. Grunte, I.Dravniece, I.Piese, M.Vilumsone, G.Indriksons, L.Šupstika, S.Ezeriņa. Komisijas nolikumu skatīt šeit

12. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanas komisija: G.Cīrule- komisijas priekšsēdētāja; S.Bērziņa- komisijas priekšsēdētājas vietniece; G.Sīmane- komisijas locekle- sekretāre,  S.Ivuškāne, Z.Dižbite.  Komisijas nolikumu skatīt šeit

13. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisija: E.Dude- Kandavas novada domes pārstāvis, komisijas priekšsēdētājs I. Burnevica, Valsts meža dienesta pārstāve; A. Millers, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; A. Riba, Latvijas Mednieku savienības pārstāvis; Artūrs Krūmiņš, komisijas loceklis; Anita Dundure, komisijas sekretāre. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikumu skatīt šeit

14. Kandavas novada domes Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; D.Rudēvica, Finanšu nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece; S.Bērziņa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; D.Rozenfels, deputāts; A.Šimkēviča- komisijas sekretāre. Nolikumu skatīt

šeit

15. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija: I.Priede- komisijas priekšsēdētāja; S.Bērziņa- komisijas priekšsēdētājas vietniece; Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; G.Sīmane, Nekustamo īpašumu nodaļas juriste, komisijas sekretāre, G.Cīrule- domes priekšsēdētājas vietniece; Zita Dižbite- Būvvaldes teritorijas plānotāja. Nolikumu satīt šeit

16. Kandavas novada domes Trauksmes cēlēju ziņojuma izvērtēšanas komisija: Romeks Fabjančiks- komisijas loceklis, domes deputāts; Līga Šupstika- Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja; Jānis Mazitāns- Juridiskās un personāla nodaļas vadītājs.
Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Trauksmes celšana"; skatīt ŠEIT
Trauksmes cēlēja ZIŅOJUMA VEIDLAPA 

17. Kandavas novada apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisija: Inga Priede- domes priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja; Gunda Cīrule, domes priekšsēdētājas vietniece, komisijas priekšsēdētājas vietniece; Raivis Bērziņš, domes deputāts, novada uzņēmēju pārstāvis; Signe Ezeriņa, domes deputāte, audžuģimeņu un nodibinājuma “Kandavas novada iespēju fonds” pārstāve; Dainis Rozenfelds, domes deputāts; Dzintra Linde, apbalvojuma “Goda pilsonis” 2007.gada laureāte, Kandavas Mākslas un mūzikas skolas pasniedzēja; Dagnija Gudriķe, sabiedrisko attiecību speciāliste; komisijas sekretāre. Nolikums šeit

18. Kandavas novada domes mantas nomas maksas atvieglojumu komisija: E.Dude- domes izpilddirektors; D.Rudēvica- finanšu nodaļas vadītāja; J.Mazitāns- juridiskās un personāla nodaļas vadītājs. Nolikums šeit

Domes administrācijā strādā darbinieki, kuri nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

19.Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās aizsardzības komisija:

Komisijas priekšsēdētājs: N.Rečs; komisijas priekšsēdētāja vietnieki: I.Priede, I.Valers, L.Gintere, V.Driķis, G.Celms; komisijas locekļi: I.Valtere, E.Dude, R.Zariņš, P.Baranovskis, J.Bahs, A.Hohfelds, A.Vācers, Dz.Rabkeviča; rezerves komisijas loceklis: I.Vereskuns. 

Nolikums šeit

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijāPumpurs
back to top