kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
 • lat.jpg
 • eng.jpgPiektdiena 03.07.2020
Verita, Everita, Benita, Sulamīte

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

LOSP lauksaimniecības aktualitātes17.05.2016

LOSP izvirza prioritāros pasākumus piena nozares glābšanai

Pamatojoties uz ilgstošo un dramatisko situāciju piena nozarē, kopā sanāca Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) paplašinātā piena grupa, lai apkopotu priekšlikumus, kā turpmāk rīkoties, lai risinātu krīzes situāciju piena nozarē Latvijā.

No organizāciju puses tika izteikti vairāki priekšlikumi un ceram, ka tie tiks izmantoti piena nozares glābšanai:

 • Jāievieš “Itālijas modelis” atbalstam Latvijas piena nozarē, vienojoties ar bankām par maksājumu atlikšanu uz 40 mēnešiem piena saimniecībām. “Itālijas modelis” paredz piena fondu un hipotēkas moratoriju. Itālijas Lauksaimniecības ministrija ir parakstījusi līgumu ar Itālijas Banku asociāciju, lai garantētu hipotēkas maksājumu atlikšanu uz 30 mēnešiem piensaimniecības uzņēmumiem. Intesa Sanpaolo banka garantējusi maksājumu atlikšanu uz 42 mēnešiem.
 • Sadarbība ar ALTUM: ALTUM pārņemtu piensaimnieku kredītus pretī saņemot garantijai zemi, ko ieķīlā zemes fondā – ar 80% no zemes tirgus vērtības.
 • Pieņemt lēmumu par saimniecību likvidācijas maksājumu, līdzīgi kā cukura nozarei.
 • Samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi pienam un piena produktiem.
 • Atbalsta maksājumus par pienu piesaistīt pārdotā piena kvalitātei.
 • Ieviest regulējumu – piena pakas cenas sadalījums – 40% no pakas cenas saņem ražotājs, 30% saņem pārstrādātājs, 30% saņem tirgotājs.
 • Jāievieš kompensējoši pasākumi, lai nodrošinātu vienlīdzīgus nosacījumus Eiropas Savienības (ES) kopējā tirgū, nosakot papildus nodevu ievestajai piena produkcijai proporcionāli ES vidējai svaigpiena iepirkuma cenai.

LOSP piena grupas vadītājs Guntis Gūtmanis: “Ņemot vērā, ka piena lopkopība jau izsenis ir tradicionālā lauksaimniecības nozare Latvijā, kurā ir nodarbināts liels skaits strādājošo, ir jādomā tālredzīgi, kāda situācija būs laukos, ja tiks likvidētas saimniecības un šie cilvēki vērsīsies pie valsts pēc pabalstiem.”

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Kopīgi ar Zemkopības ministriju un citām atbildīgajām institūcijām turpināsim strādāt pie šī jautājuma, lai kopīgi rastu risinājumu un glābtu saimniecības no šīs neapskaužamās situācijas, kad piena cena krīt burtiski ar katru dienu, nostādot piena saimniecības jau ieilgušā bezizejas situācijā, jo kredīti un pārējie ikmēneša saimnieciskie izdevumi negaida. Līdz ar to kopīgā diskusijā izvirzījām prioritāros pasākumus, kas būtu jāievieš dzīvē, lai arī turpmāk piena lopkopības nozare Latvijā pastāvētu.”

LOSP: Biotopu kartēšanas rezultātā nedrīkst samazināties lauksaimniecības un mežsaimniecības izmantojamās produktīvās platības

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) informē, ka pēdējos gados notiek strauja dažādu dabas aizsardzības teritoriju paplašināšana - lauksaimniecības un mežu zemēs, ir bažas, ka paredzamā biotopu kartēšana izsauks daudz jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu.

Tiek izstrādāti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumu projekti dažādiem vides ierobežojumiem privāto personu un pašvaldību īpašumos. Tāpat koriģēti ar jauniem būtiskiem ražošanu ierobežojošiem elementiem arī jau esošie MK īpašie noteikumi jau esošajām aizsargājamajām teritorijām.

Tā kā šo pasākumu ieviešanu, bez vienošanās ar īpašnieku pieļauj pašreiz esošā likumdošana, kas atsevišķos punktos neatbilst LVS 105. Pantam[1] LOSP, pamatojoties uz vairāku lauksaimnieku un pašvaldību ierosinājumu, lai neradītu vēl lielākus zaudējumus, lūdz steidzamības kārtā veikt labojumus un papildinājumus sekojošos likumos un noteikumos:

“Likums par vides aizsardzību”

Likums „ Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

“Likums par zaudējumu kompensāciju”

"Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"

LOSP dalīborganizācijas ir uzsākušas gatavot priekšlikumus, lai aizstāvētu zemes īpašnieku tiesības apsaimniekot savu īpašumu, bet nozīmīgākie uzstādījumi turpmākai dabas aizsardzības nosacījumu veidošanai un biotopu kartēšanai no lauksaimnieku puses būtu:

 1. Veidot jaunas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tikai tad, ja tiek nodrošināts finansējums ne tikai teritoriju administrēšanai un pārvaldīšanai, bet arī apsaimniekošanai un atbilstošām kompensāciju izmaksām lauksaimniecības un meža zemju īpašniekiem.
 2. Lai nodrošinātu apdzīvotu lauku teritoriju, noteikt neitrālo zonu ap esošajām lauku viensētām un dzīvojamām mājām ne mazāk kā 200m rādiusā ap tām.

Par veicamajām darbībām lieguma noteikšanā un izvērtēšanā - īpašnieks būtu rakstiski jāinformē, parakstot individuālu vienošanos, lai varētu objektīvi izvērtēt katra zemes īpašnieka zaudējumus un skaidrotu uzstādījumus - neiegūto ienākumu apjomu, saimnieciskās darbības ierobežojumus un aizliegumus, kā arī kompensācijas saņemšanas iespējas un apmērus.

 1. Biotopu kartēšanas rezultātā lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas audzēšanai un ieguvei pieejamās platības nedrīkst samazināties.
 2. Veicot biotopu kartēšanu, jāvērtē arī biotopu kvalitāte.

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: Labā ziņa ir tā, ka biotopu kartēšanas uzsākšana varēs sākties tikai rudenī, kā arī fakts, ka meliorētajās platībās biotopu meklēšana netiks veikta, par ko gandarīti ir gan lauksaimnieki, gan melioratori. LOSP pastāv uz to, ka biotopu pasludināšanā jābūt samērīgumam, starp liegumiem, lauksaimniecībā izmantojamām platībām un mežsaimniecību, līdz ar to uzstājam uz prasību, ka Latvijā dabas liegumu īpatsvars šajās kategorijās nedrīkst palielināties, pieļaujot tikai lieguma teritoriju “pārvietošanos” vai “aizstāšanu”.”

[1] Latvijas Valsts Satversmes 105. pants “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību”.

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top