kandavas_promenade_pavasari_d_gudrike.jpg
dzīvo ar garšu!
 • lat.jpg
 • eng.jpgCeturtdiena 28.05.2020
Vilhelms, Vilis

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Apsaimniekojamo māju iedzīvotāju ievērībai!

Mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku kopīpašums ir: mājā esošie pagrabi, kāpnes, bēniņu telpas, jumts, ventilācijas un kabeļu šahtas, ūdens, kanalizācijas un apkures kopējās komunikācijas un iekārtas, siltuma mezgli, elektroenerģijas un sakaru komunikācijas, nesošās konstrukcijas (dzīvoklim/nedzīvojamai telpai cauri ejošās), dzīvojamās mājas un tās ārtelpu ārējās norobežojošās konstrukcijas (sienas, jumts, koplietošanas telpu logi, durvis un ārdurvis), kā arī mājas palīgēkas un būves.


*          *          *          *          *          *          *          *

 • Dzīvokļa īpašniekiem ir pienākums apkalpojošajam personālam nodrošināt  piekļuvi gāzes, apkures, ūdens un kanalizācijas stāvvadiem.
 • Dzīvokļa īpašnieka pienākums ir iesniegt pārvaldniekam dokumentus par īpašumtiesību maiņu, ne vēlāk kā 15 dienu laikā.
 • Dzīvokļa īpašniekiem ir pienākums pārvaldniekam paziņot par iedzīvotāju skaita izmaiņām savā īpašumā 15 dienu laikā.
 • Paziņot ūdens, siltuma, gāzes  skaitītāja rādījumus katru mēnesi no 25. līdz 30. datumam.
 • Savlaicīgi, līdz tekošā mēneša 25.datumam, apmaksāt rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.
 • Aizliegts kāpt uz mājas jumta, patvaļīgi stiprināt antenas vai veikt jebkādus citus darbus.
 • Aizliegts mainīt savos īpašumos esošos apkures radiatorus bez saskaņojuma ar pārvaldnieku.
 • Aizliegts patvaļīgi, bez saskaņojuma ar pārvaldnieku, no siltumtrases uzpildīt mājas siltumnesēju.
 • Dzīvokļu īpašniekam ir jānodrošina, lai dzīvoklī esošo iekārtu avāriju rezultātā netiktu aizskarts vai bojāts citas personas īpašums. Par avārijas situācijām nekavējoties paziņot atbilstošajai iestādei un pārvaldniekam.
 • Aizliegts veikt telpu pārplānošanas/pārbūves darbus bez atļaujas/saskaņojuma no atbildīgās pašvaldības iestādes. Par darbu veikšanu informēt pārvaldnieku (iesniedzot dokumentu kopijas).
 • Remonta un citus ar traucējumiem mājas iedzīvotājiem saistītus darbus vēlams veikt darba dienās un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00. Iesakām pirms remonta darbiem informēt kaimiņus.  
 • Dzīvokļa īpašniekiem jānodrošina, lai koplietošanas telpas būtu tīras un pieguļošā teritorija sakopta. Ziemas periodā automašīnu īpašniekiem lūgums notīrīt sniegu ap mašīnu, kā arī pēc pārvaldnieka pieprasījuma pārvietot automašīnu, lai iztīrītu stāvlaukumu.
 • Aizliegts turēt stāvvietā pie mājas ilgstoši nelietotas automašīnas.
 • Aizliegts mest atkritumus koplietošanas telpās un mājas pieguļošajā teritorijā.
 • Aizliegts glabāt mēbeles un citas  mantas bēniņos un pagraba koridoros. Dzīvokļu īpašnieki var īslaicīgi glabāšanai novietot koplietošanas telpās mēbeles un citas mantas, saskaņojot to ar tiešo kaimiņu un pārvaldnieku.
 • Aizliegts koplietošanas telpās novietot un dzīvokļos uzglabāt viegli uzliesmojošas vielas (eļļas, benzīnu, krāsu šķidinātājus), sprāgstvielas, kā arī vielas un priekšmetus ar spēcīgiem/specifiskiem aromātiem.
 • Dzīvokļa īpašniekiem, kuri tur savā īpašumā mājdzīvniekus, lūgums iepazīties ar Kandavas novada domes izstrādātājiem saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Par mājas dzīvnieku labturību Kandavas novadā” un tos ievērot.
 • Nedrīkst izmest izsmēķus, liet ūdeni no balkoniem un citādi piesārņot citu dzīvokļu īpašnieku balkonus, kā arī koplietošanas telpas un teritoriju.
 • Aizliegts smēķēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos, bēniņos, kā arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst.
 • Dzīvokļa īpašnieka atbildība ir attiecināma arī uz dzīvokļa īpašnieka ģimenes locekļiem, viesiem, apmeklētājiem un jebkurām citām personām, kas iekļuvušas ēkā vai koplietošanas platībās ar dzīvokļa īpašnieka atļauju.

                                                                                                                                                                                  Pārvaldnieks SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top