4-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Nekustamā īpašuma nodokļu nomaksa

18671470_1774045329573916_4760586745816416814_o.jpgNekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti:
1. saimnieciskās darbības veicējiem par ēku, kas iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ja saimnieciskās darbības veicējs iepriekšējā gadā ieguldījis līdzekļus visa jumta un/vai fasāžu atjaunošanā– piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku 25% apmērā;
2. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā ir izveidojuši jaunas darbavietas, piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku un tai piekritīgo zemi:
     2.1. 50% apmērā, ja izveidotas 3-10 jaunas darbavietas;
     2.2. 70% apmērā, ja izveidotas 10 un vairāk jaunas darbavietas;
     2.3. Darbinieku, kuri augstākminēti, ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu;
3. jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par ēku un tai piekritīgo zemi, vienlaicīgi izpildot minētos nosacījumus:
     3.1. uzņēmums reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;
     3.2. ir radītas ne mazāk kā 3 darbavietas;
     3.3. darbinieku, kuri minēti 7.6.1. un 7.6.2.apakšpunktos, ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu; 

4. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir ieguldījuši investīcijas jauna nekustamā īpašuma nodokļa objekta būvniecībā un būves lietošanas veids ir 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Būvju klasifikators” pielikumā minētās būves, kuras paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai – piešķir nodokļu atvieglojumus par objektu, kas nodots ekspluatācijā– vienu gadu skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā– 90% apmērā;
5. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir ieguldījuši investīcijas ne mazāk kā 50% apmērā no saimnieciskās darbības veikšanai paredzēto nekustamā īpašuma nodokļu objektu kadastrālās vērtības, tādu būvju pārbūvē vai atjaunošanā, ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņā bez pārbūves, vienkāršotā atjaunošanā vai vienkāršota fasādes atjaunošanā, kuru lietošanas veids ir 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1620 „Būvju klasifikators” pielikumā minētās būves, kuras paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai – piešķir nodokļu atvieglojumus par objektiem, kas nodoti ekspluatācijā vai kuriem būvniecības ieceres iesniegumā izdarīta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu – vienu gadu skaitot no nākamā mēneša kopš būvdarbu nodošanas – 90% apmērā;
6. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru īpašumā atrodas tirdzniecības vietas ar vasaras kafejnīcām/terasēm Kandavas pilsētas teritorijā– piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā par ēku, periodam no 1.maija līdz 31.oktobrim.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas novadā”

Informācija aktualizēta 21.09.2017

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas un pagastu apvienības teritorijā
back to top