kandavas_promenade_pavasari_d_gudrike.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgSestdiena 08.08.2020
Vladislava, Vladislavs, Mudīte

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujas saņemšana

Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kandavas novadā izsniedz Kandavas novada domes izpilddirektors, tā tiek izsniegta bez maksas uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

Lai saņemtu Atļauju, komersantam Kandavas novada domes Kancelejā jāiesniedz:
1. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda:       
     1.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;       
     1.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;       
     1.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola daudzums;       
     1.4. ražošanas vieta (adrese);
2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.

Iesnieguma veidlapa

Kandavas novada domes izpilddirektors atsaka izsniegt Atļauju, ja:
1. komersants nav iesniedzis visus saistošo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus;
2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;
4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:       
     4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;       
     4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;       
     4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā; 
5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.23 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kandavas novadā” 

Informācija aktualizēta 21.09.2017

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top