faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Nolikumi02.06.2015

NOLIKUMI

1. Kandavas novada būvvaldes nolikums. Skatīt šeit

2. Kandavas novada domes administratīvās komisijas nolikums. Skatīt šeit

3. Kandavas novada domes apbalvojumu nolikums (konsolidēts) Skatīt šeit

4. Kandavas novada domes dzīvokļu komisijas nolikums. Skatīt šeit

5. Kandavas novada sociālās pansijas nolikums. Skatīt šeit

6. Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" vidējā termiņa darbības stratēģija 2010.-2013. gadam. Skatīt šeit

7. Kandavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums. Skatīt šeit

8. Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras"Kandavas novada sociālais dienests" nolikums. Skatīt šeit

9. Kandavas novada jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums. Skatīt šeit

10. Kandavas novada domes vides aizsardzības komisijas nolikums. Skatīt šeit

11. Kandavas novada pašvaldības policijas nolikums. Skatīt šeit

12. Kandavas novada domes Ētikas komisijas nolikums. Skatīt šeit

13. Kandavas novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikums. Skatīt šeit

14. Kandavas novada domes komisijai sadarbībai ar ārvalstīm nolikums. Skatīt šeit

15. Kandavas novada Ceļu un satiksmes drošības komisijas nolikums. Skatīt šeit

16. Kandavas novada domes Iepirkuma komisijas nolikums. Skatīt šeit

17. Kandavas novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju nolikums. Skatīt šeit

18. Kandavas novada Bāriņtiesas nolikums. Skatīt šeit 

19. Kandavas novada Pašvaldības policijas nolikums. Skatīt šeit

20. Kandavas novada Zantes pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

21. Kandavas novada Zemītes pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

22. Kandavas novada Cēres pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

23. Kandavas novada Matkules pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

24. Kandavas novada Vānes pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

25. Kandavas novada domes " Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas" nolikums. Skatīt šeit

26. Kandavas novada domes konkursa "Diženi Kandavas novadā" nolikums. Skatīt šeit ; pielikums Nr.2 skatīt šeit

27. Kandavas novada sociālās mājas (pansijas) "Briedumi" nolikums. Skatīt šeit

28. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikums. Skatīt šeit

Medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli Sēdes datums Piesaistne
Protokols Nr.1 06.08.2015. šeit
Protokols Nr. 2 25.11.2015. šeit

29. Kandavas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums. Skatīt šeit

30. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikums. Skatīt šeit

31. Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikums. Skatīt šeit
32.Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. Skatīt šeit

33. Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums; skatīt šeit

34. Deinstitucionalizācijas darba grupas nolikums. Skatīt šeit

35. Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

36. Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums. Skatīt šeit


NOTEIKUMI

1. Kandavas novada domes noteikumi "Par sociālajos dzīvokļos un sociālajās mājās Kandavas novadā izmitināmo personu kategorijām, kuras ir tiesīgas pretendēt uz sociālā dzīvokļa īri". Skatīt šeit NAV SPĒKĀ no 12.12.2014.

2. Kandavas novada domes un tās iestāžu īpašumā, valdījumā un turējumā esošo transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi. Skatīt šeit
pielikums Nr.1 ; pielikums Nr. 2; pielikums Nr.3 ; pielikums Nr.4; pielikums Nr.5 

3. Kandavas novada izglītības pārvaldes interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība; skatīt šeit

4. Kandavas novada Civilās Aizsardzības plāns; skatīt šeit

5. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Kandavas novada domes Ētikas kodekss"; skatīt šeit

6.Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Kārtība kādā kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas)"; skatīt šeit

7. Kandavas novada domes noteikumi "Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem" Skatīt šeit; Atskaites veidlapa šeit

8.Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Par koku uzskaites un vērtēšanas kārtību"; skatīt šeit

9. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Par nedzīvojamo telpu nomas maksu"; skatīt šeit

10. Kandavas novada domes noteikumi "Par Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem"; skatīt šeit

11. Kandavas novada domes noteikumi "Kārtība, kādā Kandavas novadā aprēķina un sadala budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"; skatīt šeit

12. Kandavas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi; skatīt šeit

13. Kandavas novada domes noteikumi par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu; skatīt šeit 

14. Kandavas novada domes noteikumi “Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadales kārtību Kandavas novada izglītības iestādēs”; skatīt šeit

 15. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi „Iepirkumu vadība”; skatīt šeit

CENRĀŽI

1. Zantes ģimenes krīzes centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

2. Kandavas novada kultūras pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

3. Kandavas novada pašvaldības policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

4. Kandavas novada domes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

5. Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

6. Kapličas izmantošanas un kapu vietas ierādīšanas Kandavas novada kapsētās  cenrādis. Skatīt šeit

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top