vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Pirmdiena 23.09.2019
Vanda, Veneranda, Venija

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

NOMA


Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot un iesniedzot iesniegumu Kandavas novada domē vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: dome@kandava.lv vai kādā no pagasta pārvaldēm, kuras teritorijā atrodas iznomājamais zemes gabals.

Papildus informāciju par nekustamajiem īpašumiem un zemes gabaliem, kuri pilsētā ir nodoti pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai var saņemt  Kandavas novada domē Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads 203. kab. pie nekustamā īpašuma speciālistes, vai pa tel.63107363, vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais zemes gabals.

Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek noteikta un piemērota saskaņā ar Kandavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 18 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā” (sk.www.kandava.lv – Pašvaldība – Saistošie noteikumi).

Kārtību kādā tiek iznomāti Neapbūvēti zemesgabali bez apbūves tiesībām, kā arī nomas maksas noteikšanas kārtību, līguma termiņu un aprēķina (samaksas) termiņus ir noteikts un piemēro saskaņā ar Kandavas novada domes iekšējiem noteikumiem „Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtību Kandavas novadā” (sk.www.kandava.lv – Pašvaldība – Nolikumi, noteikumi un cenrāži).

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS


Ziņo par pārkāpumiem
Latvija.lv
Kandavas novada ceļu karte.
Piejūra, atkritumu apsaimniekošana
Kandavas ceļi
Veselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā