faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

NOMA

Kandavas novada pašvaldības iznomājamie zemesgabali (bez apbūves tiesībām) 


Administratīvā teritorija   Zemes vienības kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Zemes vienības statuss Platība, (ha) Zemes vienības izmantošanas veids Noma ierobežotam
pretendentu lokam (pierobežniekiem)

Nomas termiņš

Īpašumā Valdījumā
Cēres pagasts 90440050169 Galdnieciņi   X 0,18 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
  90440040069 Kodinātava   X 0,25 (nav mērīts) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām X Līdz 3 gadiem

Kandava

90110010308 Parka iela 7   X 0,2018 (nav mērīts) Sakņu dārza
teritorija
  Līdz 3 gadiem

 

90110010525 Abavas iela 32A X   3,5000 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010539 Bērzu iela 8A   X 0,3500 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010334 Dārza iela 8A   X 0,0372 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010755 K.Mīlenbaha iela 3   X 0,29 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010632 Kalna iela 2   X 0,01 (daļa) Sakņu dārzam
teritorija
  Līdz 3 gadiem

 

90110010510 Kūrorta iela 11   X 0,12 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010593 Lauku iela 8   X 0,11 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010598 Ošu iela 11   X 0,16 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010745 Rakumu iela 5   X 0,2 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010427 Talsu iela 21   X 0,5 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010529 Valteru iela 12   X 0,5 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010430 Vidzemes iela 6   X 0,18 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010364 Lielā iela 44A   X 0,7276 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010477 Zemītes iela 21A   X 0,2443 (nav mērīts) Sakņu dārza
teritorija
  Līdz 3 gadiem

 

90110010506 Upes iela 6   X 3,9300 (nav mērīts) Sakņu dārza
teritorija
  Līdz 3 gadiem

 

90110010532 Valteru iela 5A   X 2,0378 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010741 Zemītes iela 20   X 0,1907 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010750 Talsu iela 37B X   0,1350 Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90110010784 Sēravotu iela 22   X 0,681 (daļa) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90620160131 Ķimenes   X 0,1 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90620160072 Villeri X   0,2451 Sakņu dārza teritorija   Līdz 3 gadiem

 

90620080171 Upenāji   X 0,1714 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija X Līdz 3 gadiem
  90620080172 Ābelītes   X 0,3 (nav mērīts) Sakņu dārza teritorija X Līdz 3 gadiem
Matkules pagasts 90700030275 Stūrīši   X 0,95 (nav mērīts) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām X Līdz 3 gadiem
  90700030339 Dzirnavu iela 3   X 0,06 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem
  90700030223 Priedes   X 0,133 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  

Līdz 3 gadiem

 Vānes pagasts 90880070099 Vidi   X 0,2182
(daļa)
Personisko palīgsaimniecību vajadzībām X Līdz 3 gadiem
Zantes pagasts 90920030114 Papardes X   0,3190 Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  

Līdz 3 gadiem

  90920030181 Centrs Dangas X   0,07 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  

Līdz 3 gadiem

  90920030179 Centrs Druvas X   0,6 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  

Līdz 3 gadiem

  90920030218 Mazdārziņi X   0,07 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  

Līdz 3 gadiem

Zemītes pagasts

90940010479 Dūksnāji   X 0,2 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem

 

90940010269 Centrs   X 0,098 (daļa) Personisko palīgsaimniecību vajadzībām   Līdz 3 gadiem

/Dati uz 2019. gada janvāri/

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot un iesniedzot iesniegumu Kandavas novada domē vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: dome@kandava.lv vai kādā no pagasta pārvaldēm, kuras teritorijā atrodas iznomājamais zemes gabals.

Papildus informāciju par nekustamajiem īpašumiem un zemes gabaliem, kuri pilsētā ir nodoti pagaidu lietošanā sakņu dārzu ierīkošanai var saņemt  Kandavas novada domē Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads 203. kab. pie nekustamā īpašuma speciālistes, vai pa tel.63107363, vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais zemes gabals.

Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek noteikta un piemērota saskaņā ar Kandavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 18 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā” (sk.www.kandava.lv – Pašvaldība – Saistošie noteikumi).

Kārtību kādā tiek iznomāti Neapbūvēti zemesgabali bez apbūves tiesībām, kā arī nomas maksas noteikšanas kārtību, līguma termiņu un aprēķina (samaksas) termiņus ir noteikts un piemēro saskaņā ar Kandavas novada domes iekšējiem noteikumiem „Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtību Kandavas novadā” (sk.www.kandava.lv – Pašvaldība – Nolikumi, noteikumi un cenrāži).

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top