faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

“Kokskaidu granulu piegādes 2016./2017. apkures sezonai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”22.09.2016

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Kokskaidu granulu piegādes 2016./2017.apkures sezonai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2016/8, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:

1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.

printēt Lasīt visu ziņu

”Būvuzraudzība Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūvei”

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Būvuzraudzība Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūvei” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2016/7, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:

 1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.

2. Iepirkuma procedūras priekšmets: „Būvuzraudzība Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūvei”.

3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvuzraudzība Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūvei.

4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: AS “Inspecta Latvia”, reģ.Nr.40003130421.

5. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 27700,00 (bez PVN), EUR 5817,00 (PVN 21%) un EUR 33517,00 (kopējā summa ar PVN).

6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2016.gada 11.augustā.

printēt

”Būvuzraudzība Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūvei un izbūvei”

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Būvuzraudzība Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūvei un izbūvei” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2016/6, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu: 

1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.

2. Iepirkuma procedūras priekšmets: „Būvuzraudzība Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūvei un izbūvei”.

3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvuzraudzība Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūvei un izbūvei.

4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Firma L4”, reģ.Nr.40003236001.

5. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 14880,00 (bez PVN), EUR 3124,80 (PVN 21%) un EUR 18004,80 (kopējā summa ar PVN).

6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2016.gada 11.augustā.

printēt

”Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2016/5, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:

1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.

2. Iepirkuma procedūras priekšmets: „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”.

3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve.

4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “MONUM”, reģ.Nr.44103036801.

5. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 1140455,35 (bez PVN), EUR 239495,62 (PVN 21%) un EUR 1379950,97 (kopējā summa ar PVN). 

6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2016.gada 11.augustā.

printēt

”Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve”

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2016/3, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:

1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.

2. Iepirkuma procedūras priekšmets: Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve”.

3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve.

4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “MONUM”, reģ.Nr.44103036801.

5. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 975 316,48 (bez PVN), EUR 204816,46 (PVN 21%) un EUR 1180132,94 (kopējā summa ar PVN). 

6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2016.gada 11.augustā.

printēt

Lietotas automašīnas noma Kandavas novada pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" vajadzībām25.02.2016

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2016.gada 23.februārī noslēgts līgums Kandavas novada domes izsludinātajā Iepirkumā „Lietotas automašīnas noma Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” vajadzībām”, identifikācijas Nr. KND 2016/1:

ar SIA „FS Noma” Reģ.Nr.40103440166, Straumes iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, par kopējo līgumcenu EUR 13032 (bez PVN);

Līgumu skatīt šeit:

printēt

Noslēgtie līgumi

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2016.gada 14.janvārī noslēgti līgumi Kandavas novada domes izsludinātajā Iepirkumā „Lietotu automašīnu noma Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” vajadzībām”, identifikācijas Nr. KND 2015/14:

  • Iepirkuma daļā Nr.2 ar SIA „FS Noma” Reģ.Nr.40103440166, Straumes iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, par kopējo līgumcenu EUR 16560 (bez PVN);
  • Iepirkuma daļā Nr.3 ar SIA „FS Noma” Reģ.Nr.40103440166, Straumes iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, par kopējo līgumcenu EUR 16488 (bez PVN).

Līgumus skatīt šeit un šeit


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 23. decembrī noslēgts līgums ar SIA „Mūsu Auto Valmiera”, reģ. Nr. 44103080462, Rīgas iela 86A, Valmiera, LV-4201, par Iepirkumu „Lietotu automašīnu iegāde Kandavas novada domes vajadzībām”, identifikācijas Nr. KND 2015/15, par kopējo līgumcenu EUR 25347.11 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, Iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/10, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:
1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.
2. Iepirkuma procedūras priekšmets: Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.
3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: AS “KOMFORTS”, reģ.Nr.40003012105.
5. Pretendenta piedāvātā līgumcena:
5.1. Projektēšanas darbu izpildei, par līguma summu EUR 21 000,00 (bez PVN), EUR 4410,00 (PVN 21%) un EUR 25410,00 (kopējā summa ar PVN);
5.2. Autoruzraudzības darbu izpildei par līguma summu EUR 4000,00 (bez PVN), EUR 840,00 (PVN 21%) un EUR 4840,00 (kopējā summa ar PVN)
6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015.gada 10.decembris.


SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Kandavas pilsētas siltumtrašu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2015/9, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs:
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.
2. Iepirkuma procedūras priekšmets: „Kandavas pilsētas Siltumtrašu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.
3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Kandavas pilsētas siltumtrašu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “Bek-Konsult”, reģ. Nr. 40103138506.
5. Pretendenta piedāvātā līgumcena:
5.1. Projektēšanas darbu izpildei, par līguma summu EUR 23500,00 (bez PVN), EUR 4935,00 (PVN 21%) un EUR 28435,00 (kopējā summa ar PVN);
5.2. Autoruzraudzības darbu izpildei par līguma summu EUR 1500,00 (bez PVN), EUR 315,00 (PVN 21%) un EUR 1815,00 (kopējā summa ar PVN).
6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015.gada 23.novembris.


SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Kokskaidu granulu piegādes 2015./2016.apkures sezonai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”” iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2015/8, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:
1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.
2. Iepirkuma procedūras priekšmets: Kokskaidu granulu piegādes 2015./2016.apkures sezonai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi””.
3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: 60 tonnas kokskaidu granulu piegāde 2015./2016. apkures sezonai saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA “SBE LATVIA Ltd” reģ. Nr. 40003356780.
5. Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 8730,00 (bez PVN), EUR 1833,30 (PVN 21%) un EUR 10563,30 (kopējā summa ar PVN).
6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015.gada 9.novembris.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 24. augustā noslēgts līgums ar SIA „Pretpils”, reģ. Nr. 49001001039, „Pretpils”, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV - 3253, par Iepirkumu „Malkas šķūņa izbūve Talsu ielā 7A, Kandavā, Kandavas novadā”, identifikācijas Nr. KND 2015/12, par kopējo līgumcenu EUR 17787.65 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 18. augustā Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada sociālais dienests” noslēdza līgumu ar SIA „Vecozoliņš”, reģ. Nr. 40103630403, Zemturu iela 18-44, Mārupe, Mārupes pagasts, LV – 2167, par līguma summu EUR 6867.82 bez PVN par logu nomaiņu Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” ēkai.

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 3. augustā Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada sociālais dienests” noslēdzalīgumu ar SIA „Kandavas ceļi”, reģ. Nr. 50002078101, Raudupes iela 1, Kandava, Kandavas novads, LV - 3120, par līguma summu EUR 5770.52 bez PVN par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” zāles grīdas remontu.

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 3. augustā Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas novada sociālais dienests” noslēdza līgumu ar SIA „Balti Construction”, reģ. Nr. 40103810894, Tālivalža iela 21A-5, Rīga, LV - 1006, par līguma summu EUR 9243.74 bez PVN par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras „Kandavas novada sociālais dienests” ēkas ūdens tekņu un noteku nomaiņu.

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 8. jūlijā noslēgti līgumi ar SIA „Tehniskais Dienests”, reģ. Nr. 40103522049, Lidoņu iela 15 – 63, Rīga, LV – 1055par Iepirkuma „Zāles pļaušana Kandavas novada teritorijā”, identifikācijas Nr. KND 2015/7, par līgumcenu EUR 80.04 bez PVN par iepirkuma I daļu - Zāles pļaušana Kandavas pagastā; par līgumcenu EUR 259.44 bez PVN par iepirkuma II daļu - Zāles pļaušana Zemītes pagastā; par līgumcenu EUR 478.86 bez PVN par iepirkuma III daļu - Zāles pļaušana Cēres pagastā; par līgumcenu EUR 645.86 bez PVN par iepirkuma IV daļu - Zāles pļaušana Vānes pagastā; par līgumcenu EUR 735.54 bez PVN par iepirkuma V daļu - Zāles pļaušana Matkules pagastā; par līgumcenu EUR 774.18 bez PVN par iepirkuma VI daļu - Zāles pļaušana Kandavas pilsētā.

Līgumus skatīt šeit, šeit, šeit, šeit, šeit un šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 29. jūnijā noslēgts līgums ar SIA „Kandavas ceļi”, reģistrācijas numurs 50002078101, Raudupes ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, par Iepirkumu „Seguma rekonstrukcijas darbi pie Kandavas kapličas”, identifikācijas Nr. KND 2015/6, par kopējo līgumcenu EUR 4804.93 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 19. maijā noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību „DELPRO – TELMS”, reģ. Nr. 40103751779, Smārdes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV - 3101, par Iepirkumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kandavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. KND 2015/5KPFI, par kopējo līgumcenu EUR 85 622.67 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo
, ka 2015.gada 11. maijā noslēgts līgums ar SIA „Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, LV – 1004, par Iepirkumu „Vides monitoringa darbi Kandavas novadā esošajās rekultivētajās atkritumu izgāztuvēs „Kandava”, „Sūniņas”, „Ģibas””, identifikācijas Nr. KND 2015/3, par kopējo līgumcenu EUR 1265.12 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo
, ka 2015.gada 6. maijā noslēgti līgumi ar SIA „ELFA”, Reģ.Nr. 49203003662, „Viesturi”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120 par Iepirkuma „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” otrās kārtas būvniecība” 3. daļu „Elektroapgāde un videonovērošanas sistēmas” par kopējo līgumcenu EUR 41166.92 (bez PVN), SIA „Telms”, Reģ.Nr. 40003490137, Smārdes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 par Iepirkuma „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” otrās kārtas būvniecība” 5. daļu „Atbalsta siena” par kopējo līgumcenu EUR 31568.21 (bez PVN) un SIA „Kandavas Ceļi”, Reģ.Nr. 50002078101, Raudupes iela 1, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 par Iepirkuma „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” otrās kārtas būvniecība” 2. daļu „Ceļi un laukumi” par kopējo līgumcenu EUR 19822.96 (bez PVN).

Līgumus skatīt šeit, šeit un šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo
, ka 2015.gada 25. februārī noslēgts līgums ar SIA „TIPOGRĀFIJA UNIVERSUMS A”, reģ. Nr. 40002016913, Pils iela 11a, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101, par Iepirkumu „Tipogrāfijas pakalpojumi Kandavas novada domes vajadzībām”, identifikācijas Nr. KND 2015/1, par kopējo līgumcenu EUR 21 305.00 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 19.februārī noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju SIA auditorfirma „BPG Baltic INSPEKCIJA AMJ”, reģ.Nr.40003976693, juridiskā adrese Daudzeses iela 6-33, Rīga, LV-1004, par Iepirkumu „Juridisko pakalpojumu sniegšana jautājumos par maksātnespējīgās SIA „Kandavas Namsaimnieks” mantas iegādi no maksātnespējas procesa administratora”, ID Nr. KKP 2015/1, par kopējo līguma summu EUR 18600 (bez PVN).


SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iepirkumu komisija paziņo, ka
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” veiktajā iepirkumā Juridisko pakalpojumu sniegšana jautājumos par maksātnespējīgās SIA „Kandavas Namsaimnieks” mantas iegādi no maksātnespējas procesa administratora”, ID Nr. KKP 2015/1, ar Iepirkumu komisijas 2015.gada 13.februāra lēmumu par uzvarētāju atzīts SIA auditorfirma „BPG Baltic INSPEKCIJA AMJ”, reģ.Nr.40003976693, juridiskā adrese Daudzeses iela 6-33, Rīga, LV-1004, piešķirot līguma slēgšanas tiesības par kopējo līgumcenu EUR 18600 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2015.gada 8. janvārī noslēgts līgums ar piegādātāju apvienībau SIA „Amatnieks”, Reģ.Nr.49203000191, Talsu iela 78, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 un SIA „LASVEJA”, Reģ.Nr.40103216124, Brīvības laukums 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, par Iepirkumu „Kandavas kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana”, Identifikācijas Nr. KND 2014/14KPFI, par kopējo līguma summu EUR 163596.56 bez PVN.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo
, ka 2015.gada 7. janvārī noslēgts līgums ar SIA „Amatnieks”, reģ. Nr. 49203000191, Talsu iela 78, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101, par Iepirkumu „Hokeja laukuma izveide Daigones ielā 14, Kandavā, Kandavas novadā”, Identifikācijas Nr. KND 2014/16, par kopējo līgumcenu EUR 12 894.96 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo
, ka 2014.gada 3.oktobrī noslēgts līgums ar SIA „Inkomercs K”, Reģ.Nr.40103144127, Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1035, par Iepirkumu „Aukstuma skapju iegāde medību produkcijas uzglabāšanai”, Identifikācijas Nr. KND 2014/11, par kopējo līgumcenu EUR 8195.87 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo
, ka 2014.gada 29.septembrī noslēgts līgums ar SIA „KOMFORTS”, Reģ.Nr.40003012105, Lielā iela 59, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, par Iepirkumu „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”. Identifikācijas Nr. KND 2014/10, par kopējo līguma summu EUR 22723.22 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas novada domes Iepirkuma komisija
paziņo, ka 2014.gada 5.augustā noslēgts līgums ar SIA „Lāsa-100” (Reģ.nr.4013149247), Daugavpils iela 51, Rīga, LV-1003, par iepirkumu „Sporta inventāra iegāde Kandavas novada izglītības iestādēm”, Identifikācijas Nr. KND 2014/8, par Iepirkuma 2., 4., 5. un 6.daļu, par kopējo līguma summu EUR 2972.93 (bez PVN), un ar SIA „Gudra Galva” (Reģ.Nr.48503017164), Tūristu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801, par Iepirkuma 1.daļu, par kopējo līguma summu EUR 353.25 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit un šeit.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2014.gada 25.jūlijā noslēgts līgums ar SIA "Kandavas ceļi" (Reģ.Nr.50002078101), Raudupes iela 1, Kandava, Kandavas novads, par iepirkumu " Ķiršu ielas km 0.000 – 0.4222 Kandavā, Kandavas novadā seguma remonts ", Identifikācijas Nr.KND 2014/6, par kopējo līguma summu EUR 37655.01 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2014.gada 8.jūlijā noslēgts līgums ar SIA "PRIMA PICK" (Reģ.Nr.40003830220), Viktorijas iela 13, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 , par iepirkumu " Demontāžas tehniskā projekta „Nekustamā īpašuma Sabiles ielā 1, Kandavā demontāža” izstrāde un būvdarbi””, Identifikācijas Nr.KND 2014/5, par kopējo līguma summu EUR 15500.00 (bez PVN).

Līgumu skatīt šeit.


Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija
paziņo, ka 2013. gada 2. decembrī noslēgts līgums ar SIA "M un V" (Reģ. Nr. 40003150841, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1b, Kandava, LV-3120) par būvmateriālu iegādi Kandavas internāepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2013/02. Noslēdzamā līgumcena Ls 11452,97 (bez PVN 21% ).

Kandavas internātvidusskolas Iepirkumu komisija paziņo, ka 2013. gada 6. februārī noslēgts līgums ar SIA "M un V" (Reģ. Nr. 40003150841, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1b, Kandava, LV-3120) par jumta konstrukcijas izbūvi, bēniņu siltināšanu, jumta seguma montāžu, ventilācijas izbūvi Kandavas internātvidusskolas sporta zāles ēkai un pārejas gaitenim. Iepirkuma identifikācijas Nr. KIVS 2013/01. Noslēdzamā līgumcena Ls 57892,92 (bez PVN 21% ).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 22.jūnijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „UKKI”, Reģ.nr.LV40003977383, Lauku iela 3C, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, iepirkuma „Valdeķu kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2012/8 ELFLA. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 79 027,18 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 23.maijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Saltums Kandavā”, reģ. Nr. 49202002956, „Rūjas”, Kandava, Kandavas novads, LV – 3120, iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības mazo pilsētas hartas delegācijas dalībniekiem Kandavā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2012/7. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 19680.00 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 14.maijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Nordea Finance Latvia” (reģ.Nr.LV40003348054), Kr.Valdemāra iela 62, Rīga, sarunu procedūras „Automašīnu noma (operatīvais līzings) Kandavas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2012/5. Noslēdzamā līgumcena ir EUR 103 453,20 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 28.aprīlī pieņemts lēmums uzdot K.Mīlenbaha vidusskolas direktorei slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Briežu dārzs Strauti”, Reģ.nr.LV50003662781, Liepas 2-15, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, par līguma summu Ls 28 800,00 (bez PVN) iepirkuma daļā par malkas piegādi K.Mīlenbaha vidusskolai; uzdot Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” direktorei slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Latsin”, Reģ.nr.LV50003121261, Meža iela 4, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, par līguma summu Ls 10 430,00 (bez PVN) iepirkuma daļā par malkas piegādi Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Zīļuks”; uzdot Kandavas internātvidusskolas direktorei slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Briežu dārzs Strauti”, Reģ.nr.LV50003662781, Liepas 2-15, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, par līguma summu Ls 70 400,00 (bez PVN) iepirkuma daļā par malkas piegādi Kandavas internātvidusskolai, iepirkuma „Malkas piegāde Kandavas novada domes padotībā esošo iestāžu vajadzībām” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2012/4.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 20.aprīlī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Domenikss” (reģ.Nr.LV40003363354), Krasta ielā 34, Rīgā, LV-1003, iepirkuma „II klases transportlīdzekļa – pasažieru autobusa piegāde” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2012/3. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 63 367,57 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 27.martā pieņemts lēmums slēgt tehniskā projekta izstrādes līgumu ar SIA „Baltex Group” (reģ.Nr.LV40103274353), Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004, iepirkuma „Tehniskā projekta „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” rekonstrukcija” izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2012/1 ELFLA. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 11 150,00 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 9.martā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „ELFA” (reģ.Nr.LV49203003662), „Viesturi”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120, iepirkuma „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/28. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 390 561,63 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 6.februārī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Telms” (reģ.Nr.LV40003490137), Smārdes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, iepirkuma „Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/27 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 222 495,60 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2012.gada 25.janvārī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Inesi Šubēvicu, personas kods 190979-12503, Dzintaru ielā 38-3, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, par līguma cenu LVL 8000,00 (bez PVN) iepirkuma 1.daļā – Apmācības pašvaldību darbiniekiem bez pieredzes „Projektu izstrāde un vadība” un SIA „BIZNESAM.LV”, reģ.Nr.40103468819, Zvaigžņu ielā 3, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, par līguma cenu LVL 2459,00 (bez PVN) iepirkuma 2.daļā – Apmācības pašvaldību darbiniekiem ar pieredzi „Projekta vadība”, iepirkuma „Apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta „Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā” ietvaros” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/26 ESF.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 19.decembrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar individuāli praktizējošu zvērinātu advokāti Aiju Gulbi, personas kods 190769-10108, nodokļu maksātāja reģ.Nr.19076910108, Tērbatas ielā 14, 305.kab. Rīgā, LV-1011, iepirkuma „Juridisko pakalpojumu sniegšana Kandavas novada domes pārstāvībai tiesās” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/25. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 24,59 (stundā) (bez PVN), kopējā līguma summu līguma darbības termiņā nepārsniedz Ls 19999,99 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 19.decembrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „OUTDOOR” (reģ.Nr.LV40003944363), Rūpniecības iela 19-23, Rīga, LV-1010, iepirkuma „Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/24. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 10711,25 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 10.oktobrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Telms” (reģ.Nr.LV40003490137), Smārdes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, sarunu procedūras „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/23 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 31202,28 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 12.oktobrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar ceļu būves firmu SIA „Binders” (reģ.Nr.LV40003164644), Rīgas iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, atklāta konkursa „Tehniskā projekta „Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un būvdarbi” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/13. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 695 901,64 (bez PVN).

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, veiktajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas Kandavā inženiertehniskā uzraudzība”,
i.d. Nr.: KKP/2011/5KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/047 ieviešanai ar iepirkuma komisijas 2012.gada 25.janvāra lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīts SIA „Firma L4”, reģistrācijas nr.40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīgā un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par pakalpojuma kopējo cenu 23795,00 Ls bez PVNPublicēts: 27.01.2012.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 9.septembrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Projekts 3” (reģ.Nr.LV40003578510), Ūdens iela 12-117, Rīgā, LV-1007, iepirkuma „Tehniskā projekta „Lielās ielas posms – Abavas tilts rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/22. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 3 080,00 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 31.augustā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kokneši Plus” (reģ.Nr.LV40003842249), Valmieras iela 31, Rīgā, LV-1009, iepirkuma „Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Talsu ielā 11, Kandavā, Kandavas novadā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/16. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 43 822,00 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 2.augustā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA celtniecības firma „Riveta” (reģ.Nr.LV40003436836), Sporta ielā 15, Rīgā, LV-1013, iepirkuma „Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/17. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 34 844,18 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 21.jūlijā pieņemts lēmums uzdot Zantes ģimenes krīzes centram slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Sanitex Baltic Distribution” (reģ.Nr.LV40003166842), Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 par līguma summu Ls 18 413,59 (bez PVN) iepirkuma 2.daļā – Svaigi dārzeņi. Dažādi pārtikas produkti, bakaleja; uzdot Zantes ģimenes krīzes centram slēgt iepirkuma līgumu ar AS „Tukuma piens” (reģ.Nr.LV40003294211), Jelgavas iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3120 par līguma summu Ls 9 994,50 (bez PVN) iepirkuma 3.daļā – Piena produkti; uzdot Zantes ģimenes krīzes centram slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Saldus Maiznieks” (reģ.Nr.LV48503001445), Kuldīgas iela 88, Saldus, Saldus novads, LV-3801 par līguma summu Ls 12 288,00 (bez PVN) iepirkuma 4.daļā – Maize; atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/12.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 20.jūlijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Totas”, Reģ.nr. LV40103042040, Rencēnu iela 7, Rīga, LV-1073, iepirkuma „Jauna artēziskā urbuma izbūve un ģeneratora uzstādīšana Zantes pagastā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/18 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 38 986,18 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 8.jūlijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kandavas ceļi” (reģ.Nr.LV50002078101), Raudupes iela 1, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, iepirkuma „Teritorijas labiekārtošana Kandavā pie Abavas Vecupes” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/19 EZF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 18 201,48 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 30.jūnijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Arčers” (reģ.Nr.LV40003051954), Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073, iepirkuma „Lifta tehniskā projekta izstrāde un tālākā uzstādīšana Kandavā, Zīļu ielā 2” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/14. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 56 932,04 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 10.jūnijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kandavas ceļi” (reģ.Nr.LV50002078101), Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, iepirkuma „Satiksmes drošības uzlabošana Talsu ielā, Kandavas pilsētā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/7 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 83 772,44 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 10.jūnijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kandavas ceļi” (reģ.Nr.LV50002078101), Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, iepirkuma „Satiksmes drošības uzlabošana Raiņa un Pūzurgravas ielās, Kandavas pilsētā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/8 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 62 893,75 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 16.maijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Briežu dārzs Strauti” (reģ.Nr.LV50003662781, „Liepas 2”-15, Kandava, Kandavas novads, LV-3120) iepirkuma „Jaunaudžu kopšana saimniecībās „Krauči”, „Mežpūri” un „Viršu mežs”” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/11 ELFLA. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 9 450,00 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 2.maijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Info Būve” (reģ.Nr.LV40003582817), Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073, iepirkuma „Sociālās dzīvojamās mājas „Aizdzires skola”, Kandavas novadā, siltumizturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/2 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 77 706,85 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 2.maijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kandavas ceļi” (reģ.Nr.LV50002078101), Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, iepirkuma „Satiksmes drošības uzlabošana Rūmenes ielā, Kandavas pilsētā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/6 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 89 540,52 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 2.maijā pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Info Būve” (reģ.Nr.LV40003582817), Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073, iepirkuma „Sociālās dzīvojamās mājas „Podiņi”, Zemītes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr.KND 2011/1 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 93 037,34 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 2.maijā pieņemts lēmums uzdot Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Zīļuks” slēgt iepirkuma līgumu ar zemnieku saimniecību „Strautiņi” (reģ.Nr.LV40001008213), „Strautiņi”, Kandavas pagastā, Kandavas novadā, LV-3120, par līguma summu Ls 4 950,00 (bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 26.aprīlī pieņemts lēmums uzdot K.Mīlenbaha vidusskolai slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Briežu dārzs Strauti” (reģ.Nr.LV50003662781), „Liepas 2”-15, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, par līguma summu Ls 11 550,00 (bez PVN).

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iepirkumu komisija paziņo, ka 28.06.2011. pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "FirmaL4"( reģ.Nr.40003236001, juridiskā adrese Jelgavas iela 40, Rīga) par iepirkumu "Būvprojekta izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Cēres pagasta Cēres ciemā "", KKP/2011/1 ERAF. Pretendenta piedāvātā līgumcena ( bez PVN) LVL 18640,00.
Publicēts: 29.06.2011.

SIA"Kandavas komunālie pakalpojumi" iepirkumu komisija paziņo, ka 28.06.2011. pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA"FirmaL4"( reģ.Nr.40003236001, juridiskā adrese Jelgavas iela 40, Rīga) par iepirkumu "Būvprojekta izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada apdzīvotā vietā "Valdeķi"", KKP/2011/2 ERAF. Pretendenta piedāvātā līgumcena ( bez PVN) LVL 7420,00.

Publicēts: 29.06.2011.


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010. gada 8.jūnijā pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „ARČERS”( Reģ. Nr. LV40003051954, Juridiskā adrese: Katlakalna iela 11, Rīga) par atklātu konkursu „Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novadā”, iepirkuma identifikācijas nr. KND 2010/8 KPFI. Noslēdzamā līguma summa Ls 151 911.71 (bez PVN ).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010. gada 7.maijā sarunu procedūras rezultātā pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos par iepirkumu „Degvielas iegāde Kandavas novada domes un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas nr. KND 2010/10. Vispārīgā vienošanās noslēgta ar piegādātājiem: SIA „SUMATA” (Reģ.nr.41203006308, juridiskā adrese: Iecavas iela 19, Ventspils, LV-3602), SIA „LUKOIL BALTIJA R” (Reģ.nr.40003134777, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046), SIA „LATVIJA STATOIL” (Reģ.nr. 40003064094, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013),SIA „AIVA-29”(Reģ.nr.40003167570, juridiskā adrese: Kurzemes iela 55/55A, Tukums, LV-3101).Kopējā vispārīgās vienošanās līgumcena Ls 10 000( bez PVN).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010. gada 14.maijā pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „Arhitektūra un vide”( Reģ. Nr. LV43603016278, Juridiskā adrese: Ceriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018) par iepirkumu Par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība”, iepirkuma identifikācijas nr. KND 2010/9 ERAF. Noslēdzamā līgumcena Ls 16 470.00 (bez PVN 21% ).

1) Malkas piegāde Zemītes pamatskolai, līgums tiks slēgts ar SIA „Meža sīļi”( Reģ.nr. 40003904286, „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 4062.50 (bez PVN);
2) Malkas piegāde Matkules pamatskolai, līgums tiks slēgts ar SIA „Meža sīļi”( Reģ.nr. 40003904286, „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 1304.00 (bez PVN);
3) Malkas piegāde K.Mīlenbaha vidusskolai, līgums tiks slēgts ar SIA „Meža sīļi”( Reģ.nr. 40003904286, „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 21 000 (bez PVN);
4) Malkas piegāde Kandavas mākslas skolai, līgums tiks slēgts ar SIA „Meža sīļi”( Reģ.nr. 40003904286, „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 4375.00 (bez PVN);
5) Malkas piegāde Kandavas mūzikas skolai, līgums tiks slēgts ar SIA „Briežu dārzs Strauti”( Reģ.nr. 50003662781, Liepas 2-15, Kandava, Kandavas novads), par līguma summu Ls 895.00 (bez PVN);
6) Malkas piegāde Cēres pamatskolai, līgums tiks slēgts ar z/s „Lāči”( Reģ.nr. 49201007119, Lāči, Cēres pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 7160.00 (bez PVN);
7) Malkas piegāde Kandavas PII „Zīļuks”, līgums tiks slēgts ar SIA „Meža sīļi”( Reģ.nr. 40003904286, „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 5950.00 (bez PVN);
8) Malkas piegāde Zantes pamatskolai, līgums tiks slēgts ar SIA „Meža sīļi”( Reģ.nr. 40003904286, „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 2233.00 (bez PVN);
9) Malkas piegāde Vānes pamatskolai, līgums tiks slēgts ar SIA „Meža sīļi”( Reģ.nr. 40003904286, „Salenieki”, Zantes pagasts, Kandavas novads), par līguma summu Ls 2424.00 (bez PVN).


Ls 7200,- ( bez PVN). Papildus informācija pa t. 29157360. Lēmums pieņemts 05.10.2009.

Zantes ģimenes krīzes centra Iepirkumu komisija paziņo, ka ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Ksil" ,reģ.nr. 400035482165 , juridiskā adrese Dzelzavas ielā 74 k-1-1 Rīga par iepirkumu – Rotaļu kompleksa izgatavošana un uzstādīšana. Iepirkuma identif.Nr.2009/1 paredzamā līgumcena Ls 1500.00. Papildus informācija pa tālruni 26353631. Lēmums pieņemts 15.09.2009.

Kandavas novada domes pašvaldības aģntūra "Kandavas novada sociālās palīdzības centrs" paziņo par iepirkuma procedūras "Saimniecības preču piegāde projekta 4DPPN-2600-2009 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/ īstenošanai" līguma noslēgšanu.
Līguma priekšmets: Saimniecības preces projekta 4DPPN-2600-2009 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/ īstenošanai.
Līguma izpildītājs: SIA „Vejmars” Reģ.Nr.40003318149, Talsu iela 78, Tukums, LV-3101
Paredzamā līguma izpildes vieta: SIA „Vejmars” veikals Kandavā, Abavas ielā 31, LV-3120
Paredzamā līgumcena: Ls 1758,56 (bez PVN).
Papildus informācija pa tālruni: 29171921.
Paziņojums ievietots: 30.09.2009.


1. Mārtiņu Feldbergu, dzīv. Puļķi, Zantes pag., Kandavas novads( 100m³ malka)
2. z/s „Sudmalas”, Zantes pag., Kandavas novads ( 100m³ malka)
3. z/s „Lielisvintēni”, Zantes pag., Kandavas novads (100m³ malka)
4. Raiti Evarsonu, „Kalnieši”, Zantes pag., Kandavas novads (200m³ malka)
5. SIA „Stiga RM”, Ziedoņa iela 11, Tukums, LV-3101, Reģ.nr. LV40003194846(300 m³malka)
par iepirkumu Malkas iegāde Zantes katlu mājai, iepirkuma identifikācijas nr. KND 2009/1.
Paziņojums par pieņemto lēmumu ievietots 19.08.2009.

1. Ināru Saks, projekta asistents ķīmijas kabinetam Kandavas internātvidusskolā
2. Lāsmu Bērziņu, projekta asistents ķīmijas kabinetam Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
3. Elitu Lavrinoviču, projekta asistents bioloģijas kabinetam Kandavas internātvidusskolā
4. Ināru Batņu, projekta asistents bioloģijas kabinetam Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
5. Daci Grosu, projekta asistents fizikas kabinetam Kandavas internātvidusskolā
6. Didzi Zeibotu, projekta asistents fizikas kabinetam Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
7. Sandru Leiti, projekta asistents matemātikas kabinetam Kandavas internātvidusskolā
8. Agitu Pakalnu, projekta asistents matemātikas kabinetam Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
9. Indru Bāliņu, projekta asistents datorprogrammām Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
10. Andri Miljanovski, eksperts Kandavas internātvidusskolā
11. Gunāru Kalniņu, eksperts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā

par iepirkumu „Projekta administrēšanā iesaistītais personāls” Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/024). Iepirkuma ID nr. 2009/2. Noslēdzamā līgumcena Ls 300.00 (bez darba devēja nodokļa).Paziņojums par pieņemto lēmumu ievietots 18.08.2009.

komisijas 2009. gada 22. maija lēmumu. Projekts, kura ietvaros tika veikta procedūra: Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā; Iepirkuma procedūras nosaukums: „Būvdarbi „Ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu rekonstrukcija un izbūve un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Kandavas pašvaldībā”, FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumiem Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” identifikācijas Nr. KF/P/2009/1; Pretendentam kuram ir piešķirta tiesība slēgt līgumu, nosaukums: Pilnsabiedrība „Industriālo būvnieku apvienība”; Pretendenta piedāvātā līgumcena: LVL 1 973 333,00 (bez PVN); Lēmuma par pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datums: Nr. 10; 2009. gada 22.maijs. Paziņojums ievietots 26.05.2009


Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 20.04.2009. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „JK SERVISS” Reģ.Nr. LV41203024515, Juridiskā adrese: Zeltiņi, Abavas pagasts, Talsu rajons, par cenu aptauju „Vispārējās vidējās izglītības dabaszinību virziena un matemātikas kabinetu renovācija Kandavas internātvidusskolā”. Iepirkuma identifikācijas nr. KND 2009/2. Noslēdzamā līgumcena Ls 4147,89 (bez PVN).Paziņojums par pieņemto lēmumu ievietots 23.04.2009.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 22.04.2009. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „VEJMARS” Reģ.Nr. LV40003318149, Juridiskā adrese: Talsu iela 78, Tukums, par cenu aptauju „Mēbeļu iegāde kabinetu aprīkošanai Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā”. Iepirkuma identifikācijas nr. KND 2009/3. Noslēdzamā līgumcena Ls 15 330,14 (bez PVN).Paziņojums par pieņemto lēmumu ievietots 23.04.2009.

Kandavas novada domes pašvaldības aģntūra "Kandavas novada sociālās palīdzības centrs" paziņo par iepirkuma procedūras "Automašīnas noma cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai" līguma noslēgšanu.
Līguma priekšmets: Automašīnas noma cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai.
Līguma izpildītājs: SIA "FORMULA SERVISS", Tukums, Straumes iela 1, LV-3104.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kandavas novada SPC, Jelgavas iela 4a, Kandava, LV-3120.
Paredzamā līgumcena: Ls 1593,00 (t.sk. PVN).
Papildus informācija pa tālruni: 29171921.
Paziņojums ievietots: 21.04.2009.

Projekts, kura ietvaros tiek veikta procedūra: "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”. Iepirkuma procedūras nosaukums: "„Būvuzraudzības pakalpojumi FIDIC Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumam Kohēzijas fonda projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā”, identifikācijas Nr. KF/P/2009/2.
Pretendentam kuram ir piešķirta tiesība slēgt līgumu, nosaukums un reģ. Nr.: SIA „ Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, pretendenta piedāvātā līgumcena: LVL 44 780,00 (bez PVN). Lēmuma par pakalpojuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas datums: Nr. 6, 2009. gada 15.aprīlis.

Kandavas K.Mīlenbaha visuskolas Iepirkuma komisija paziņo, ka 04.02.2009 pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Krauzers", reg". Nr. LV40003421968 (juridiskā adrese: Arhitektu iela 1-5/7, Rīga, LV 1050) par iepirkumu Kurināmās malkas iegāde K. Mīlenbaha vidusskolai 2009. gadā. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2009/1. Paredzamā līgumcena līdz Ls 11,28 par kub./m ( bez PVN) . Paziņojums ievietots 05.02.2009.

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 13.aprīlī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Telms” (Reģ.Nr.LV40003490137, Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101) atklāta konkursa „Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/3 ERAF. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 295 369,71 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2011.gada 7.februārī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „RGP” (Reģ.Nr.LV40003618014, Vestienas iela 6, Rīga, LV-1035) sarunu procedūras „Par vienotas pilnas funkcionalitātes grāmatvedības un personāla uzskaites datorprogrammas Horizon iegādi un uzstādīšanu” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2011/4. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 11 202,00 (bez PVN 22%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010.gada 16.novembrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Auto Īle un Herbst” (Reģ.Nr. LV40003154561, Mālpils ielā 1, Siguldā, LV-2150) atklāta konkursa „Skolēnu autobusa ar 19 1 sēdvietām piegāde” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2010/23. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 25 785,12 (bez PVN 21%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010.gada 15.novembrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „ELFA” (Reģ.Nr.LV49203003662, „Viesturi”, Kandava, Kandavas novads, LV-3120) atklāta konkursa „Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2010/21. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 54 116,62 (bez PVN 21%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010.gada 5.novembrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Arčers” (Reģ.Nr.LV40003051954, Katlakalna ielā 11, Rīgā, LV-1073) sarunu procedūras „Energoefektivitātes paaugstināšana Lielā ielā 24, Sabiles ielā 12 un Zīļu ielā 2, Kandavā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2010/27. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 54 116,24 (bez PVN 21%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010.gada 25.oktobrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Štoferta zemnieku saimniecību „Lāči” (Reģ.Nr. LV49201007119, Lāči, Cēres pagastā, Kandavas novadā, LV-3120) iepirkuma „Malkas piegāde Kandavas novada domes vajadzībām” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2010/22. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 17 500,00 (bez PVN 21%).

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka 2010.gada 1.oktobrī pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kandavas ceļi” (Reģ.Nr. LV50002078101, Zīļu iela 2, Kandava, Kandavas novads, LV-3120) atklāta konkursa „Pašvaldības autoceļu, ielu, gājēju celiņu, ietvju, parku un to piegulošo teritoriju periodiskais remonts un ikdienas uzturēšana Kandavas novadā” ietvaros, iepirkuma identifikācijas nr.KND 2010/19. Noslēdzamā līgumcena ir Ls 1 015 979,10 (bez PVN 21%).

printēt
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top