kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgSestdiena 08.08.2020
Vladislava, Vladislavs, Mudīte

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Kandavas novada domes 2011. gada iepirkuma procedūras - noslēgtie līgumi02.06.2015

Iepirkuma ID. numurs

Iepirkuma procedūras nosaukums

Rezultāts

Līguma summa bez PVN

KND 2011/1 ERAF

Sociālās dzīvojamās mājas „Podiņi”, Zemītes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Līgums noslēgts ar SIA „Info Būve”

93 037,34

KND 2011/2 ERAF

Sociālās dzīvojamās mājas „Aizdzires skola”, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Līgums noslēgts ar SIA „Info Būve”

77 706,85

KND 2011/3 ERAF

Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība

Līgums noslēgts ar SIA „Telms”

295 369,71

KND 2011/4

Par vienotas pilnas funkcionalitātes grāmatvedības un personāla uzskaites datorprogrammas Horizon iegādi un uzstādīšanu

Līgums noslēgts ar SIA „RGP”

11 202,00

KND 2011/5 ERAF

Sociālās dzīvojamās mājas „Eglāji”, Zantes pagastā, Kandavas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Līgums noslēgts ar SIA „Telms”

55 555,22

KND 2011/6 ERAF

Satiksmes drošības uzlabošana Rūmenes ielā, Kandavas pilsētā.

Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”

89 540,52

KND 2011/7 ERAF

Satiksmes drošības uzlabošana Talsu ielā, Kandavas pilsētā

Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”

83 772,44

KND 2011/8 ERAF

Satiksmes drošības uzlabošana Raiņa un Pūzurgravas ielās, Kandavas pilsētā

Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”

62 893,75

KND 2011/9 ERAF

Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā

Iepirkums pārtraukts bez rezultāta

-

KND 2011/10

Malkas piegāde Kandavas novada domes padotībā esošo iestāžu vajadzībām

PII „Zīļuks” slēdz līgumu ar zemnieku saimniecību „Strautiņi”, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola slēdz līgumu ar SIA „Briežu dārzs Strauti”

PII Zīļuks (4 950,00), Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola (11 550,00)

KND 2011/11 ELFLA

Jaunaudžu kopšana saimniecībās „Krauči”, „Mežpūri” un „Viršu mežs”

Līgums noslēgts ar SIA „Briežu dārzs Strauti”

9 450,00

KND 2011/12

Pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram

Zantes ģimenes krīzes centrs slēdz līgumu ar SIA „Sanitex Baltic Distribution”, AS „Tukuma piens”, SIA „Saldus Maiznieks”

SIA „Sanitex Baltic Distribution” (Ls 18 413,59), AS „Tukuma piens” (Ls 9 994,50), SIA „Saldus Maiznieks” (Ls 12 288,00)

KND 2011/13

Tehniskā projekta „Zemītes ielas un Jelgavas ielas posma rekonstrukcija Kandavā” izstrāde un būvdarbi

Līgums noslēgts ar ceļu būves firmu SIA „Binders”

Kopējā līgumcena ir LVL 695 901,64.

KND 2011/14

Lifta tehniskā projekta izstrāde un tālākā uzstādīšana Kandavā, Zīļu ielā 2

Līgums noslēgts ar SIA „Arčers”

56 932,04

KND 2011/15

Energoefektivitātes paaugstināšana Zīļu ielā 2, Kandavā

Līgums noslēgts ar SIA „Arčers”

19 878,54

KND 2011/16

Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Talsu ielā 11, Kandavā, Kandavas novadā

Līgums noslēgts ar SIA „Kokneši plus”

43 822,00

KND 2011/17

Telpu vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija Zīļu ielā 2, Kandavā, Kandavas novadā

Līgums noslēgts ar SIA celtniecības firma „Riveta”

34 844,18

KND 2011/18 ERAF

Jauna artēziskā urbuma izbūve un ģeneratora uzstādīšana Zantes pagastā

Līgums noslēgts ar SIA „Totas”

38 986,18

KND 2011/19 EZF

Teritorijas labiekārtošana Kandavā pie Abavas Vecupes

Līgums noslēgts ar SIA „Kandavas ceļi”

18 201,48

KND 2011/20

Dzīvnieku valsts produktu, gaļas un gaļas produktu, to izstrādājumu, un saldētu pārtikas produktu piegāde Zantes ģimenes krīzes centram

Zantes ģimenes krīzes centrs slēdz līgumu ar SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”

11 158,35

KND 2011/21

Satiksmes drošības uzlabošana Lielās un Talsu ielas posmā Kandavā

Iepirkuma procedūra pārtraukta

-

KND 2011/22

Tehniskā projekta „Lielās ielas posms – Abavas tilts rekonstrukcija Kandavā ” izstrāde un autoruzraudzība

Līgums noslēgts ar SIA „Projekts 3”

3 080,00

KND 2011/23 ERAF

Kandavas vecpilsētas centra daļas atjaunošana un tūrisma infrastruktūras attīstība

Līgums noslēgts ar SIA „Telms”

31202,28

KND 2011/24

Kāpšanas sienas iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Kandavas novada iedzīvotājiem

Līgums noslēgts ar SIA „Outdoors”

10711,25

KND 2011/25

Juridisko pakalpojumu sniegšana Kandavas novada domes pārstāvībai tiesās

Līgums noslēgts ar Aiju Gulbi

Līguma darbības laikā līgumcena nepārsniedz LVL 19 999,00, stundas likme 30,00

KND 2011/26 ESF

Apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta „Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā” ietvaros”

(līgums Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/039/53

Līgums noslēgts ar SIA „Biznesam.lv” un Inesi Šubēvicu

SIA „Biznesam.lv” - 2459,00; Inese Šubēvica - 8000,00

KND 2011/27 ERAF

Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Baznīcas ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā

Līgums noslēgts ar SIA „Telms”

222 495,60

KND 2011/28

Kandavas novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts

Līgums tiks slēgts ar SIA „ELFA”

390561,63


facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top