kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Otrdiena 12.11.2019
Kaija, Kornēlija

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Informācija par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem

Kandavas novada domes noslēgtie zemes nomas līgumi no 2019. gada 1. janvāra 

Nr.

Nekustamais īpašums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Līguma termiņš

Nomas mērķis

Piezīmes

1.

Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads

90110010593

0,014 (daļa)

31.05.2022.

Sakņu dārzs

 

2.

"Mazdārziņš", Kandava, Kandavas novads

90620160129

0,1056 (ha)

31.05.2022.

Sakņu dārzs

 

3.

Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads

90110010510

0,1193 (daļa)

31.12.2020.

Sakņu dārzs

Vienošanās par grozījumiem 09.11.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/97)

4.

Abavas iela 32A, Kandava, Kandavas novads

90110010525

0,3200 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

Vienošanās par grozījumiem 21.04.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/54)

5.

 Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads

90110010510

0,035 un 0,066 (daļas)

22.04.2022.

Sakņu dārzs

 

6.

 Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads

90110010510

0,0502 (daļa)

01.04.2022.

Sakņu dārzs

 

7.

Kurzemes iela 7, Kandava, Kandavas novads

90110010577

0,12 (daļa)

01.04.2022.

Sakņu dārzs

 

8.

 Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads

90110010593

0,0473 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

9.

Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads

90110010509

0,036 (daļa)

01.04.2022.

Sakņu dārzs

 

10.

 Pils iela 5A, Kandava, Kandavas novads

90110010693

0,0023 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

11.

 Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads

90110010303

0,0088 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

12.

 Ošu iela 11, Kandava, Kandavas novads

90110010598

0,027 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

13.

 Skolas iela 20, Kandava, Kandavas novads

90110010756

0,0275 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

14.

 Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads

90110010593

0,0221 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

15.

 Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads

90110010510

0,0633 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

16.

 Kalna iela 2, Kandava, Kandavas novads

90110010632

0,0167 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

17.

 Dārza iela 8A, Kandava, Kandavas novads

90110010334

0,0206 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

18.

 Valteru iela 12A, Kandava, Kandavas novads

90110010529

0,0507 (daļa)

30.11.2021.

Sakņu dārzs

 

19.

 Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads

90110010593

0,0534 (daļa)

31.12.2021.

Sakņu dārzs

 

20.

 "Gobzemju ferma", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010360

0,5788

31.05.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

21.

 "Vidi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880070099

0,8 (daļa)

31.05.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

22.

"Sandri", Vānes pagasst, Kandavas novads

90880010305

0,6

30.04.2029.

Lauksaimnieciskā darbība

 

23.

"Ogas", Vānes pagast, Kandavas novads

90880010303

1

31.03.2029.

Lauksaimnieciskā darbība

 

24.

"Lauknoras", Matkules pagasts, Kandavas novads

90700050064

1,6551

31.05.2029.

Lauksaimnieciskā darbība

 

25.

"Vīgrieži", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010353 un 90880010205

 0,6336 un 3,4277

31.05.2029.

Lauksaimnieciskā darbība

 

26.

"Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030218

0,06 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

27.

"Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030218

0,008 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

28.

Zemes noma 0,025 ha  un 0,0028 ha platībā "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030132

0,025 un 0,0028 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

28.

 "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030218

0,035 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

30.

 "Centrs", Zamīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

90940010269

0,075 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

31.

 "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030218

0,018 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

32.

"Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030132

0,025 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

33.

"Mazdārziņi", Zante, Zantes pagats, Kandavas novads

90920030218

0,012 un 0,008 (daļas)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

34.

 "Centrs Druvas", Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030179

0,29 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

35.

 "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030218

0,016 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

36.

 "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

90940010269

0,034 (daļa)

31.12.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

37.

"Mustenes dārziņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads

90620140176

0,04 (daļa)

31.12.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

38.

 "Vīraki", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880010307

0,9

31.12.2028.

Lauksaimnieskai darbībai

 

39.

 "Baroni", Kandabvas pagasts, Kandavas novads

90620140151

0,0676 (daļa)

01.03.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

40.

 "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

90940010269

0,036 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

41.

 "Pretī Līvānu kūtīm", Zemītes pagasts, Kandavas novads

90940010291

0,02 (daļa)

08.02.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

42.

 "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

90940010269

0,112 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

43.

 "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

90940010269

0,061 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

44.

 "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

90940010269

0,122 (daļa)

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

45.

"Levenšteinas dobe", Kandavas pagasts, Kandavas novads

90620130090

0,32

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

46.

 "Smilgas", Cēres pagasts, Kandavas novads

90440010108

0,22

31.12.2021.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

47.

Dārza iela 8A, Kandava, Kandavas novads

90110010334

0,0314 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

48.

 Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads

90110010593

0,0648 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

49.

 Jelgavas ielā 4B, Kandava, Kandavas novads

90110010703

0,0121 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

50.

 Jelgavas ielā 4B, Kandava, Kandavas novads

90110010703

0,0476 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

51.

 Talsu ielā 21, Kandava, Kandavas novads

90110010427

0,037 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

52.

 Talsu ielā 21, Kandava, Kandavas novads

90110010427

0,0167 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

53.

 Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads

90110010510

0,1465 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

54.

 Pils ielā 5A, Kandava, Kandavas novads

90110010639

0,026 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

55.

 Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads

90110010510

0,0654 (daļa)

30.06.2022.

Sakņu dārzs

 

56.

 "Centrs Dangas", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030181

0,039 (daļa)

30.06.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

57.

 "Centrs Dangas", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030181

0,013 (daļa)

30.06.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

58.

 "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030218

0,017 (daļa)

30.06.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

59.

 "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads

90920030132

0,045 (daļa)

30.06.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

60.

 "Mustenes dārziņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads

90620140176

0,012 (daļa)

30.06.2022.

Personisko palīgsaimniecību vajadzībām

 

61.

"Arumi", Vānes pagasts, Kandavas novads

90880020148

3

31.12.2020.

Lauksaimnieskai darbībai

Vienošanās par grozījumiem 01.04.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/29

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS


Ziņo par pārkāpumiem
Latvija.lv
Kandavas novada ceļu karte.
Piejūra, atkritumu apsaimniekošana
Kandavas ceļi
Veselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top