vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg



Ceturtdiena 13.08.2020
Velga, Elvīra

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Informācija par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem

Kandavas novada domes noslēgtie zemes nomas līgumi no 2020. gada 1. janvāra

Nr.p.k.Nekustamais īpašumsZemes vienības kadastra apzīmējumsPlatība (ha)Līguma termiņšNomas mērķisPiezīmes
1.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0703  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
2.Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads901100103030,0209 (ha)31.12.2022.Sakņu dārzs
3. Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads901100107450,0741  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
4.Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads901100107450,0750 (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
5.Lāčplēša ielā 10A, Kandava, Kandavas novads901100104060,1428 (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
6.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0154  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
7.Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads901100105930,0679  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
8.Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads901100105930,0312  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
9.Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads901100107450,0703 (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
10.
Pils iela 5A, Kandava, Kandavas novads
90110010639
0,0148 (daļa)
31.12.2022.
Sakņu dārzs

11.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0387  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
12.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0353   (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
13.Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads901100103030,0170 (ha)31.12.2022.Sakņu dārzs
14.Abavas iela 32A, Kandava, Kandavas novads901100105250,4452 (ha)31.12.2022.Sakņu dārzs
15.Valteru iela 12A, Kandava, Kandavas novads901100105290,1250 (ha)31.12.2022.Sakņu dārzs
16.Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads901100103030,0144 (ha)31.12.2022.Sakņu dārzs
17.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0290  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
18.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0639   (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
19.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0168   (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
20.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0300   (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
21..Kūrorta iela 14, Kandava, Kandavas novads901100108750,0640   (daļa)2023.04.30transporta līdzekļu novietošanaiVienošanās par grozījumiem 23.12.2015. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-4/21)  
22.Rakumu iela 5, Kandava, Kandavas novads901100107450,4200   (daļa)2022.07.09malkas novietošanaiVienošanās par grozījumiem 10.07.2012. zemes nomas līgumā (reģ.Nr. 9-4/23)
23.Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads901100105090,1000 (ha)31.12.2022.Sakņu dārzs
24.Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads901100105100,0530   (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
25.Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads901100105930,0305  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
26.Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads901100105930,0200  (daļa)31.12.2022.Sakņu dārzs
27.Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads901100105090,0516 (ha)31.12.2021.Sakņu dārzs
28.Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads901100105930,0671  (daļa)31.12.2021.Sakņu dārzs
29."Cēres parks", Cēres pagasts, Kandavas novads  904400501212,8  (daļa)31.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
30."Dambji", Cēres pagasts, Kandavas novads  904400501689,731.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
31."Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400102690,07 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
32."Sniķeri", Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400101733,14 (daļa)31.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
33."Pie Grāvīšiem", Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400102631,731.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
34."Dūksnāji", Zemītes pagasts, Kandavas novads  90940010497131.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
35."Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400102690,029 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
36."Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400102690,029 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
37."Pie Lauciņiem", Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400101681,831.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
38."Roju ferma", Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400303331,3 (daļa)31.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
39."Kraukļi", Cēres pagasts, Kandavas novads  904400400592 (daļa)31.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
40."Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads  909400102690,025 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
41."Timotiņi", Zantes pagasts, Kandavas novads  909200400644,9 (daļa)31.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
42."Ozolāji", Vānes pagasts, Kandavas novads  908800401140,5 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
43."Āres", Vānes pagasts, Kandavas novads  908800200800,3 (daļa)28.02.2023.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
44."Sēnas", Vānes pagasts, Kandavas novads  908800103040,628.02.2023.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
45."Āres", Vānes pagasts, Kandavas novads  908800200804,9 (daļa)28.02.2026.Lauksaimnieciskā darbība
46."Brīviņu parks", Cēres pagasts, Kandavas novads  904400501207 (daļa)28.02.2026.Lauksaimnieciskā darbība
47."Lejiņas", Zantes pagasts, Kandavas novads  909200301021,89 (daļa)31.12.2020.Lauksaimnieciskā darbībaVienošanās par 26.04.2016. Zemes nomas līguma (reģ.Nr.9-2/119)
48."Cielavas", Cēres pagasts, Kandavas novads  904400200603,16 (daļa)28.02.2026.Lauksaimnieciskā darbība
49."Centrs Druvas", Zantes pagasts, Kandavas novads  909200301790,628.02.2023.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
50."Parks", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads  907000301880,14 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
51."Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302230,049 (daļa)31.01.2023.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
52.Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads  907000303340,09 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
53."Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302230,069 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
54.Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads  907000303340,078 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
55."Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302230,044 (daļa)31.01.2023.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
56."Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302230,12 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
57.Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads  907000303340,041 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
58."Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302940,077 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
59."Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302230,044 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
60.Dzirnavu iela 3, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads  907000303390,057 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
61."Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302230,053 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
62."Priedes", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302230,12 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
63."Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302940,043 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
64."Spriguļi", Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads  907000301960,531.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
65.Dzirnavu iela 1, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads  907000303340,22 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
66."Lāmi", Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302610,431.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
67."Dāres", Matkule,  Matkules pagasts, Kandavas novads  907000302940,056 (daļa)31.12.2022.Personisko palīgsaimniecību vajadzībām
68."Āres", Vānes pagasts, Kandavas novads  908800200804,5 (daļa)28.02.2026.Lauksaimnieciskā darbībaVienošanās par grozījumiem 17.01.2020. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-2/17)  
69."Lupīnas", Kandavas pagasts, Kandavas novads  90620160138731.12.2025.Lauksaimnieciskā darbība
facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top