kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

Otrdiena 10.12.2019
Judīte, Guna

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Informācija par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem

Kandavas novada domes noslēgtie zemes nomas līgumi no 2019. gada 1. janvāra 


Nr. Nekustamais īpašums Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība (ha) Līguma termiņš Nomas mērķis Piezīmes
1. Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,014 (daļa) 31.05.2022. Sakņu dārzs  
2. "Mazdārziņš", Kandava, Kandavas novads 90620160129 0,1056 (ha) 31.05.2022. Sakņu dārzs  
3. Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,1193 (daļa) 31.12.2020. Sakņu dārzs Vienošanās par grozījumiem 09.11.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/97)
4. Abavas iela 32A, Kandava, Kandavas novads 90110010525 0,3200 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs Vienošanās par grozījumiem 21.04.2017. zemes nomas līgumā (reģ.Nr.9-14/54)
5.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,035 un 0,066 (daļas) 22.04.2022. Sakņu dārzs  
6.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0502 (daļa) 01.04.2022. Sakņu dārzs  
7. Kurzemes iela 7, Kandava, Kandavas novads 90110010577 0,12 (daļa) 01.04.2022. Sakņu dārzs  
8.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0473 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
9. Abavas iela 38, Kandava, Kandavas novads 90110010509 0,036 (daļa) 01.04.2022. Sakņu dārzs  
10.  Pils iela 5A, Kandava, Kandavas novads 90110010693 0,0023 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
11.  Sabiles iela 10A, Kandava, Kandavas novads 90110010303 0,0088 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
12.  Ošu iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010598 0,027 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
13.  Skolas iela 20, Kandava, Kandavas novads 90110010756 0,0275 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
14.  Lauku iela 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0221 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
15.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0633 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
16.  Kalna iela 2, Kandava, Kandavas novads 90110010632 0,0167 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
17.  Dārza iela 8A, Kandava, Kandavas novads 90110010334 0,0206 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
18.  Valteru iela 12A, Kandava, Kandavas novads 90110010529 0,0507 (daļa) 30.11.2021. Sakņu dārzs  
19.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0534 (daļa) 31.12.2021. Sakņu dārzs  
20.  "Gobzemju ferma", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880010360 0,5788 31.05.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
21.  "Vidi", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880070099 0,8 (daļa) 31.05.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
22. "Sandri", Vānes pagasst, Kandavas novads 90880010305 0,6 30.04.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
23. "Ogas", Vānes pagast, Kandavas novads 90880010303 1 31.03.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
24. "Lauknoras", Matkules pagasts, Kandavas novads 90700050064 1,6551 31.05.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
25. "Vīgrieži", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880010353 un 90880010205  0,6336 un 3,4277 31.05.2029. Lauksaimnieciskā darbība  
26. "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,06 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
27. "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,008 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
28. Zemes noma 0,025 ha  un 0,0028 ha platībā "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030132 0,025 un 0,0028 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
28.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,035 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
30.  "Centrs", Zamīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,075 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
31.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,018 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
32. "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030132 0,025 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
33. "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagats, Kandavas novads 90920030218 0,012 un 0,008 (daļas) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
34.  "Centrs Druvas", Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030179 0,29 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
35.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,016 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
36.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,034 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
37. "Mustenes dārziņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620140176 0,04 (daļa) 31.12.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
38.  "Vīraki", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880010307 0,9 31.12.2028. Lauksaimnieskai darbībai  
39.  "Baroni", Kandabvas pagasts, Kandavas novads 90620140151 0,0676 (daļa) 01.03.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
40.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,036 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
41.  "Pretī Līvānu kūtīm", Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010291 0,02 (daļa) 08.02.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
42.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,112 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
43.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,061 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
44.  "Centrs", Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 90940010269 0,122 (daļa) 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
45. "Levenšteinas dobe", Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620130090 0,32 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
46.  "Smilgas", Cēres pagasts, Kandavas novads 90440010108 0,22 31.12.2021. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
47. Dārza iela 8A, Kandava, Kandavas novads 90110010334 0,0314 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
48.  Lauku ielā 8, Kandava, Kandavas novads 90110010593 0,0648 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
49.  Jelgavas ielā 4B, Kandava, Kandavas novads 90110010703 0,0121 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
50.  Jelgavas ielā 4B, Kandava, Kandavas novads 90110010703 0,0476 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
51.  Talsu ielā 21, Kandava, Kandavas novads 90110010427 0,037 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
52.  Talsu ielā 21, Kandava, Kandavas novads 90110010427 0,0167 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
53.  Kūrorta ielā 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,1465 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
54.  Pils ielā 5A, Kandava, Kandavas novads 90110010639 0,026 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
55.  Kūrorta iela 11, Kandava, Kandavas novads 90110010510 0,0654 (daļa) 30.06.2022. Sakņu dārzs  
56.  "Centrs Dangas", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030181 0,039 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
57.  "Centrs Dangas", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030181 0,013 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
58.  "Mazdārziņi", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030218 0,017 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
59.  "Pie Dangām", Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads 90920030132 0,045 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
60.  "Mustenes dārziņi", Kandavas pagasts, Kandavas novads 90620140176 0,012 (daļa) 30.06.2022. Personisko palīgsaimniecību vajadzībām  
61. "Arumi", Vānes pagasts, Kandavas novads 90880020148 3 31.12.2020. Lauksaimnieskai darbībai Vienošanās par grozījumiem 01.04.2015.Zemes nomas līgumā reģ.Nr.9-2/29
facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top