ziemas-foto-majaslapai11.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, (starpgabala) „Arumi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 002 0147) izsoli

11.05.2020 11:00 - 11:10

Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, (starpgabala) „Arumi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 002 0147), sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 002 0146, ar kopējo platību 3,38 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem.

Īpašuma nosacītā cena - 16000,00 euro, drošības nauda - 1600,00 euro, izsoles solis - 100,00 euro

Izsoles datums - 2020. gada 11. maijs plkst. 11.00.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 8. maijam plkst. 14.00.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads. Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit

Izsole publicēta 27.03.2020.

back to top