kandavas_promenade_pavasari_d_gudrike.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu, kokmateriālu - papīrmalka 12,07 m3, zāģbaļķi 5,66 m3, sīkbaļķi 11,26 m3, taras kluči 9,92 m3, rakstisku izsoli

15.04.2020 14:30 - 14:45

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu - kokmateriālus (papīrmalka 12,07 m3, zāģbaļķi 5,66 m3, sīkbaļķi 11,26 m3, taras kluči 9,92 m3), kas izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma Teteriņa iela 2, Kandava, Kandavas novads.

Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu 2 rakstiskai izsolei”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 14. aprīlis plkst. 10.00.

Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena papīrmalka 24 eiro/m3, zāģbaļķi 50 eiro/m3, sīkbaļķi 40 eiro/m3, taras kluči 25 eiro/m3.

Izsoles nodrošinājums 127,00 euro iemaksājams līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Izsole notiks 2020. gada 15. aprīlī  plkst. 14.30, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē. 

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Pieteikumu izsolei, skatīt šeit.

Izsole publicēta 27.03.2020.

back to top