kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu, kokmateriālus- taras klučus 52,46 m3, rīkojot rakstisku izsoli

15.04.2020 14:00 - 14:20

Kandavas novada dome atsavina kustamu mantu, kokmateriālus- taras klučus 52,46 m3, kas izstrādāti no pašvaldības nekustamā īpašuma Daigones iela 20, Kandava, Kandavas novads.

Izsoles veids - rakstiska izsole, piedāvājumus pretendenti iesniedz slēgtā aploksnē ar atzīmi: „Piedāvājums pašvaldības kustamas mantas - kokmateriālu rakstiskai izsolei”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 14. aprīlis plkst. 10.00.

Izsoles objekta nosacītā pārdošanas cena 25,00 euro/m3.

Izsoles nodrošinājums 131,00 euro iemaksājams līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Izsole notiks 2020. gada 15. aprīlī  plkst. 14.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāva sēžu zālē. 

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Pieteikumu izsolei, skatīt šeit

Izsole publicēta 27.03.2020.

back to top