ziemas-foto-majaslapai2.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada domes rīko medību tiesību nomas izsoles

25.05.2020 10:00 - 14:45

Kandavas novada dome rīko medību tiesību nomas izsoles par pašvaldības zemes vienībām, kas atrodas Zemītes pagastā, Kandavas novadā.

Medību platību nomas tiesību izsoles sākumcena ir EUR 0,42/ha gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli).

Izsoles solis EUR 0,05/ha, bez PVN.

Izsoles veids - atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles pretendentus reģistrē Kandavas novada domē līdz 2020. gada 13. maijam plkst. 12.00, adresē: Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, 202.kabinetā.

  Plānotās medību tiesību nomas izsoles, par zemes vienībām Zemītes pagastā, Kandavas novadā. 

Nr.p.k. Nekustamais īpašums  Kadastra numurs  Zemes vienības kadastra apzīmējums  apgrūtinājums Izsoles diena un laiks Izsoles noteikumi 
1 Lejnieki, Zemītes pagasts 90940010139 90940010139 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.00 skatīt šeit
2 Pie Lauciņiem, Zemītes pagasts 90940010168 90940010168 zemes noma  25.05.2020., plkst.10.05 skatīt šeit
3 Ziediņi, Zemītes pagasts 90940010172 90940010172 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.10 skatīt šeit
4 Sniķeri, Zemītes pagasts 90940010173 90940010173 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.15 skatīt šeit
5 Sīļi, Zemītes pagasts 90940010196 90940010196 zemes noma  25.05.2020., plkst.10.20 skatīt šeit
6 Mazgravas, Zemītes pagasts 90940010055 90940010198 zemes noma  25.05.2020., plkst.10.25 skatīt šeit
7 Kramiņi, Zemītes pagasts 90940010227 90940010227 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.30 skatīt šeit
8 Valmaņi, Zemītes pagasts 90940010228 90940010228   25.05.2020., plkst. 10.35 skatīt šeit
9 Uplejas, Zemītes pagasts 90940010231 90940010231 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.40 skatīt šeit
10 Pie Grāvīšiem, Zemītes pagasts 90940010263 90940010263 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.45 skatīt šeit
11 Pie Spiņņiem, Zemītes pagasts 90940010264 90940010264 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.50 skatīt šeit
12 Pie kūtīm, Zemītes pagasts 90940010267 90940010267 zemes noma  25.05.2020., plkst. 10.55 skatīt šeit
13 Bērzi, Zemītes pagasts 90940010282 90940010282 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.00 skatīt šeit
14 Kaļķu krogs, Zemītes pagasts 90940010284 90940010284 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.05 skatīt šeit
15 Gateris, Zemītes pagasts 90940010313 90940010313 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.10 skatīt šeit
16 Novadiņi, Zemītes pagasts 90940010357 90940010357 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.20 skatīt šeit
17 Māļi, Zemītes pagasts 90940010446 90940010363 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.25 skatīt šeit
18 Graviņas, Zemītes pagasts 90940010396 90940010396 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.30 skatīt šeit
19 Ilzes, Zemītes pagasts 90940010397 90940010397 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.35 skatīt šeit
20 Purenes, Zemītes pagasts 90940010399 90940010399 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.40 skatīt šeit
21 Rema, Zemītes pagasts 90940010406 90940010406 zemes noma  25.05.2020., plkst. 11.45 skatīt šeit
22 Krasti, Zemītes pagasts 90940010411 90940010411   25.05.2020., plkst. 13.20 skatīt šeit
23 Pie Rubeņiem, Zemītes pagasts 90940010419 90940010419 zemes noma  25.05.2020., plkst. 13.25 skatīt šeit
24 Laimītes, Zemītes pagasts 90940010053 90940010428 zemes noma  25.05.2020., plkst. 13.30 skatīt šeit
25 Pie Novadniekiem, Zemītes pagasts 90940010431 90940010431 zemes noma  25.05.2020., plkst. 13.35 skatīt šeit
26 Donas, Zemītes pagasts 90940010474 90940010470 zemes noma  25.05.2020., plkst. 13.40 skatīt šeit
27 Dimanti, Zemītes pagasts 90940010315 90940010473 zemes noma  25.05.2020., plkst. 13.45 skatīt šeit
28 Dūksnāji, Zemītes pagastsa 90940010273 90940010479 zemes noma  25.05.2020., plkst. 13.50 skatīt šeit
29 Egļusalas, Zemītes pagasts 90940020035 90940020035 zemes noma  25.05.2020., plkst. 13.55 skatīt šeit
30 Lejaskundziņi, Zemītes pagasts 90940020044 90940020044 zemes noma  25.05.2020., plkst. 14.00 skatīt šeit
31 Damšļi, Zemītes pagasts 90940020047 90940020047 zemes noma  25.05.2020., plkst. 14.05 skatīt šeit
32 Krauči, Zemītes pagasts 90940020069 90940020069   25.05.2020., plkst. 14.10 skatīt šeit
33 Kļavas, Zemītes pagasts 90940030105 90940030105 zemes noma  25.05.2020., plkst. 14.15 skatīt šeit
34 Mazaistrauti, Zemītes pagasts 90940030110 90940030110 zemes noma  25.05.2020., plkst. 14.20 skatīt šeit
35 Viršu mežs, Zemītes pagasts 90940030143 90940030144   25.05.2020., plkst. 14.25 skatīt šeit


Sīkāka informācija Kandavas novada domē 203.kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā.

Izsoles noteikumi un pielikumi publicēti Kandavas novada domes mājas lapā www.kandava.lv – 2020. gada 28. aprīlī.

back to top