kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome izsludina nekustamā īpašuma Uzvaras iela 20A, garāžas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 007, izsoli

15.06.2020 11:30 - 11:40

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošo nekustamā īpašuma daļas, kas atrodas Uzvaras ielā 20A, Kandavā, Kandavas novadā (kadastra numurs 9011 001 0701), sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701 002 007, garāža Nr.7, ar kopējo platību 18,0m2 un tai piekrītošo zemes domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0701, ar kopējo platību 0,1203 ha, izsoli ar augšupejošu soli. 

Īpašuma nosacītā cena - 900,00 euro, drošības nauda - 90,00 euro, izsoles solis - 50,00 euro

Izsoles datums - 2020. gada 15. jūnijs plkst. 11.30. Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 12. jūnijam plkst. 14.00.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads. Norēķini par Izsoles objekta pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumi skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit

Karti skatīt šeit

Sludinājums publicēts 06.05.2020.

back to top