3-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Valdeķu angārs”, Kandavas pagasts, Kandavas novads Izsoli

28.09.2015 11:20

Nekustamais īpašums „Valdeķu angārs”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastrs numurs 9062 515 0005) sastāv no angāra ēkas ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0110 002 un kopējo platību 716.2 m2.

Izsoles objekta sākumcena EUR 6100.00.00 Izsoles nodrošinājums – EUR 610.00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 28.septembrī plkst.11:20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.


Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015. gada 25.septembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Sludinājums publicēts 10.08.2015.

back to top