2-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5, “Lāstekas”, Matkulē, Matkules pagastā, Kandavas novadā otro Izsoli

28.09.2015 11:10

Nekustamais īpašums dzīvoklis Nr.5 „Lāstekas”, Matkule, Matkules pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9070 900 0083) ar kopējo platību 47,8 m2, pie dzīvokļa piederošo kopīpašumu 478/6163 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 9070 003 0217 001 un zemes, kadastra apzīmējumu 9070 003 0217. Dzīvoklis atrodas Kandavas novadā, Matkules pagastā, Matkulē, „Lāstekas”, ir divistabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Kandavas novadā, Matkules pagastā, Matkulē.

Izsoles objekta sākumcena EUR 1400.00 Izsoles nodrošinājums – EUR 140.00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015. gada 28.septembrī plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015. gada 25.septembrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Fotoattēlus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.


Sludinājums publicēts 10.08.2015.

back to top