kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma, dzīvokļa "Jauda 1"-19, Kandavas pagasts, Kandavas novads, izsoli

15.02.2021 11:00 - 11:10

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Jauda 1”-19, Kandavas pagasts, Kandavas novads, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums- dzīvoklis Nr.19, „Jauda 1”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0263) ar kopējo platību 52,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 525/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026.

Izsoles objekta sākumcena 3000,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 300,00 euro

Izsole notiks 2021. gada 15. februārī plkst. 11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2021. gada 12. februārim, kādā no Kandavas novada domes norēķinu kontiem:

AS "SEB banka" UNLALV2X, LV73UNLA0011010130573;

AS "Citadele Banka" PARXLV22, LV69PARX0007635310004;

AS Luminor Bank, Latvijas filiāle RIKOLV2X, LV53RIKO0002013184972;

AS "Swedbank" HABALV22, LV90HABA0551030120195.

Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Karti skatīt šeit. 
Attēlus skatīt šeit. 

Sludinājums publicēts 05.01.2021.

back to top