kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma, dzīvokļa "Jauda 1"-2, Kandavas pagasts, Kandavas novads, izsoli

22.02.2021 11:00 - 11:10

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Jauda 1"-2, Kandavas pagasts, Kandavas novads atkārtotu izsoli.

Nekustamais īpašums- dzīvoklis Nr.2, „Jauda 1”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0264) ar kopējo platību 33,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 338/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026.

Izsoles objekta sākumcena 2000,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 200,00 euro

Izsole notiks 2021. gada 22. februārī plkst. 11.00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2021. gada 19. februārim, kādā no Kandavas novada domes norēķinu kontiem:

AS "SEB banka" UNLALV2X, LV73UNLA0011010130573;

AS "Citadele Banka" PARXLV22, LV69PARX0007635310004;

AS Luminor Bank, Latvijas filiāle RIKOLV2X, LV53RIKO0002013184972;

AS "Swedbank" HABALV22, LV90HABA0551030120195.

Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Izsoles noteikumus skatīt. 

Attēlus skatīt šeit. 

Karti skatīt šeit. 

Sludinājums publicēts 13.01.2021.

back to top