3-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Abavas senlejas dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

17.03.2016 16:00 - 18:00

img_3392.jpg17.martā Kandavas novada iedzīvotāji un uzņēmēji tikās ar domes vadību, Dabas aizsardzības pārvaldes un uzņēmuma SIA “METRUM” pārstāvjiem, lai iepazītos ar dabas aizsardzības plāna projektu dabas parkam “Abavas senleja”.

Vēršam jūsu uzmanību, ka dabas aizsardzības plāns nav obligāta norma, tam ir tikai ieteikuma raksturs!

SIA "Metrum" pārstāvji klātesošos iepazīstināja ar dabas parka “Abavas senleja” veikto ainavas un dabas vērtību izpēti, kuras ietvaros tika apsekoti zālāji, nosakot to atbilstību botāniskajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kā arī informēja par pieejamajiem atbalsta maksājumiem.

Atbalsta maksājumus ir iespējams saņemt, ja tiek ievērota pareiza zālāju apsaimniekošana, sienu pļaujot un savācot vai noganot zālāju ar atbilstošu zālēdāju blīvumu.

Par šobrīd dabas parkā noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, piemēram, kailcirtes aizliegumu dabas parka zonā, zemes īpašnieki var pretendēt uz kompensāciju, kuras saņemšanu arī administrē Lauku atbalsta dienests.

Tā kā pārdomāts tūrisms nav pretrunā ar ainavas un dabas aizsardzības mērķiem, dabas aizsardzības plānā paredzēti dažādi dabas parka esošo tūrisma objektu un informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumi.

Izstrādātais dabas aizsardzības plāna projekts no 2016.gada 3.marta pieejams interneta vietnēs www.daba.gov.lv un www.metrum.lv, kā arī Kandavas novada domē.

Aicinām Jūs izteikt savu viedokli par plāna projekta risinājumiem un rakstiski iesniegt priekšlikumus līdz 2016. gada 23.martam, rakstot e-pastu teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv.

back to top