kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Kaļķu krogs", Zemītes pagasts, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

05.07.2021 11:00 - 11:12

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma “Kaļķu krogs”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 9094 001 0284,

 sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0284, ar kopējo platību 3,68 ha, divas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0284 001 (grausts) un kadastra apzīmējumu 9094 001 0284 002 (grausts).

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir 12500,00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 5. jūlijs plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 1. jūlijam, plkst. 15.00.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, Kandavas novads. 

 Tālr. uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumu skatīt šeit.

Attēlus skatīt šeit.

Karti skatīt šeit

sludinājums publicēts 28.05.2021. 

back to top