ziemas-foto-majaslapai9.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabala) "Lāmas", Vānes pagasts, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

05.07.2021 11:20 - 11:38

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabala) “Lāmas”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0154,

sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 002 0151 un kopējo platību 0,39 ha.

Nekustamā īpašuma “Lāmas”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0154, izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir  2500,00 (divi tūkstoši pieci simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 5.jūlijs plkst. 11.20. Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 1.jūlijam, plkst. 15.00.

Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu soli starp personām, kuru nekustamie īpašumi piegul nekustamam īpašumam (starpgabalam) “Lāmas”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0154.

Personas, kuru īpašumi piegul minētajam nekustamajam īpašumam pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, Kandavas novads. 

Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Tālr. uzziņām 63107370.


Izsoles noteikumus skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit

Karti skatīt šeit

sludinājums publicēts 28.05.2021.

back to top