ziemas-foto-majaslapai5.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabala) "Lēpji", Vānes pagasts, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

05.07.2021 11:40 - 11:50

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabala) “Lēpji”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0155,

sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 002 0152 un kopējo platību 1,34 ha.

Nekustamā īpašuma “Lēpji”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0155, izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir  6500,00 (seši tūkstoši pieci simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 5.jūlijā plkst. 11.40. Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 1.jūlijam plkst. 15.00.

Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu soli starp personām, kuru nekustamie īpašumi piegul nekustamam īpašumam (starpgabalam) “Lēpji”, Vānes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9088 002 0155.

Personas, kuru īpašumi piegul minētajam nekustamajam īpašumam pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, Kandavas novads.

Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Tālr. uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

Attēlus skatīt šeit. 

Karti skatīt šeit

Sludinājums publicēts: 28.05.2021.

back to top