ziemas-foto-majaslapai4.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Valteru iela 13A, Kandava, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

02.08.2021 11:20 - 11:40

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma Valteru iela 13A, Kandava, Kandavas novads, kadastra numurs 9011 001 1061, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9011 001 1038, ar kopējo platību 2481m2, izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir  2500,00 (divi tūkstoši pieci simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 2. augustā plkst. 11.20. Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 30. jūlijam, plkst. 15.00.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, Kandavas novads. 

 Norēķini par Izsoles objektu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit

Karti skatīt šeit

Sludinājums publicēts 01.07.2021.

back to top