ziemas-foto-majaslapai4.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabala) "Salmiņi", Zemītes pagasts, Kandavas novads izsoli ar augšupejošu soli

02.08.2021 11:00 - 11:15

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma (starpgabala) “Salmiņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9094 001 0168, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0168 un kopējo platību 1,71 ha, izsoli ar augšupejošu soli, starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir  6700,00 (seši tūkstoši septiņi simti) euro, izsoles solis 100,00 (viens simts) euro un nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsoles datums - 2021. gada 2. augusts plkst. 11.00. Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 30. jūlijam, plkst. 15.00.

Nekustamā īpašuma izsoli rīko ar augšupejošu soli starp personām, kuru nekustamie īpašumi piegul nekustamam īpašumam (starpgabalam) “Salmiņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9094 001 0168.

Personas, kuru īpašumi piegul minētajam nekustamajam īpašumam pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Izsoles vieta – Kandavas novada dome, Dārza iela 6, 1. stāva sēžu zāle, Kandava, Kandavas novads.

Norēķins par zemes starpgabalu veicams divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107370.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit

Karti skatīt šeit

sludinājums publicēts 01.07.2021.

back to top