ziemas-foto-majaslapai9.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Nekustamā īpašuma - "Papardes", Zantes pagastā izsole

11.03.2022 - 11.04.2022

izsoles.jpgTukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Papardes”, Zantes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9092 003 0114, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9092 003 0114 0,3190 ha platībā.

Sākumcena - 2100 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 210 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.03.2022. plkst.13:00 līdz 31.03.2022. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 11.03.2022 plkst.13:00, noslēdzas 11.04.2022. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 11.05.2022.

Drošības nauda iemaksājam attiecīgi Tukuma novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par izsoles norisi – tālr. 27844643, 26001624, par nekustamo īpašumu – tālr. 29165796.

Izsoles noteikumi

back to top