8-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Smilgas", Cēres pagasts, Kandavas novads Izsoli

19.10.2015 11:10

Nekustamais īpašums “Smilgas”, Cēres pagastā, Kandavas novadā (kadastra numurs 9044 001 0109) sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 0.22 ha platībā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta astotās daļas 1. punktu Izsolei drīkst pieteikties zemes īpašnieki, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.
Izsoles objekta sākumcena EUR 1400.00 Izsoles nodrošinājums – EUR 140.00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2015.gada 19.oktobrī plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2015.gada 16.oktobrim Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit, fotoattēlus skatīt šeit.
Sludinājums publicēts 04.09.2015.

back to top