2-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

"Kafija ar politiķiem "

25.05.2016 10:20 - 13:20

kafija-otrais.jpgSTRUKTURĒTĀ DIALOGA V cikla konsultācijas

„Kafija ar politiķiem”

2016.gada 25.maijs no plkst. 10:20 līdz 13:20

Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "NAGLA", Zīļu iela 2, Kandava

Aicinām piedalīties jauniešus, politikas veidotājus un īstenotājus, organizāciju pārstāvjus, lai diskutētu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem Kandavas novadā.

Kā notiek “Kafija ar politiķiem”?

Pasākuma “Kafija ar politiķiem” formāts dod iespēju jauniešiem tikties ar lēmumu pieņēmējiem un runāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī. Pasākums jauniešiem paver iespējas izzināt vietējo pašvaldību iespējas īstenot jauniešu idejas arī reģionālā un nacionālā līmenī.

Pasākumā būs iespējas izteikt arī savu viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem jaunatnes jomā, kā arī meklēt risinājumus to sasaistei ar aktualitātēm, kas Latvijā īstenojamas vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. V cikla kopīgā tēma: veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai. Galvenie konsultāciju jautājumi:

1.Kas jauniešiem palīdzētu satuvināties un veidot uzticēšanos cilvēkiem ar atšķirīgu kultūru, sociālo, ekonomisko, reliģisko un etnisko piederību, vecumu, dzimumu?

2.Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jauniešu grupu stigmatizāciju/apzīmogošanu un sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?

3.Kas veicina jauniešu piederības izjūtu vietējai kopienai, sabiedrībai, Eiropai?

4.Kādas kompetences jauniešiem varētu palīdzēt saskaroties ar sarežģītām situācijām?

5.Kādi faktori var veicināt vai kavēt jaunieša pašizziņas procesu? Kas būtu nepieciešams, lai jaunietis pilnībā realizētu savu potenciālu un palīdzētu citiem realizēt savējo?

Pasākumu organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas Reģionālo fondu”. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar Rīgas reģiona koodinatori Gintu Salmiņu, T. 29256888, E-pasts: ginta.salmina@gmail.com

Lai pieteiktos uz pasākumu Kandavā, lūdzu, līdz 24.maijam sūtīt e-pastu uz adresi: janakaslaja@inbox.lv, Tel: 20210717, Jana Kašlaja.


Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.


Galerija 1

Galerija 2

Galerija 3
back to top