kandavas_promenade_d.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Beikas”, Zantes pagasts, Kandavas novads Izsoli

16.01.2017 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums „Beikas”, Zantes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9092 004 0003) sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,61 ha, tajā skaitā mežaudze.
Izsoles objekta sākumcena EUR 17000,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 1700,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 16. janvāris plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par vēlmi piedalīties Izsolē iesniedzams līdz 2017. gada 13. janvārim, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit
Fotoattēli skatīt šeit.
Meža zemju plānu skatīt šeit.
Taksācijas aprakstu skatīt šeit.

  Sludinājums publicēts 01.12.2016.

back to top