kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads Izsoli

16.01.2017 11:10 - 11:20

Nekustamais īpašums „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 002 0149) sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 4,49 ha, tajā skaitā meža zeme 2,0 ha.
Izsoles objekta sākumcena EUR 11000,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 1100,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 16. janvāris plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par vēlmi piedalīties Izsolē iesniedzams līdz 2017. gada 13. janvārim, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Fotoattēlus skatīt šeit

Meža taksācija skatīt šeit.
Taksācijas apraksts skatīt šeit.

  Sludinājums publicēts 01.12.2016.

 

back to top