5-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Paziņojums par Kandavas novada attīstības programmas 2017. – 2024.gadam projekta publisko apspriešanu

15.12.2016 - 16.01.2017

attels.jpgPamatojoties uz 2016.gada 2.decembra Kandavas novada domes sēdes (protokols Nr.18 1.§) lēmumu “Par Kandavas novada Attīstības programmas 2017. – 2024.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai’, Kandavas novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties tā publiskajā apspriešanā.

Teritorijas attīstības plānošana ir veids, kā vadīt mūsu nākotni, nosakot pašreizējo atrašanās vietu, iztēlojoties vietu, kur mēs gribētu būt nākotnē, un nolemjot, kā to sasniegt.

Kandavas novada ilgtermiņa attīstība vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes ir definētas 2014.gadā apstiprinātajā Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014. – 2033.gadam. Lai soli pa solim virzītos uz mērķu sasniegšanu, Kandavas novada pašvaldība ir izstrādājusi novada attīstības programmu – izvirzījusi darāmos darbus tuvāko septiņu gadu periodā.

Pašreizējā situācijā Kandavas novadā ir spēkā attīstības programma, kas apstiprināta 2010.gadā. Tā kā tās darbības termiņš noslēdzas 2016.gadā, kā arī ņemot vērā, ka gandrīz visi programmā norādītie projekti ir realizēti, 2014.gada 29.decembrī Kandavas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.17, 49§) par jaunas novada attīstības programmas izstrādi.

Attīstības programmas izstrādes darbam tika izveidotas 6 tematiskas darba grupas. Lai apzinātu novada iedzīvotāju viedokli, 2016.gadā tika organizētas vairākas iedzīvotāju aptaujas. Konsultācijas attīstības programmas izstrādē nodrošināja SIA “METRUM” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene un attīstības plānošanas speciāliste Sabīne Zāģere.

Kandavas novada attīstības programmas publiskā apspriešana norit no 2016.gada 15.decembra līdz 2017.gada 16.janvārim. Tās ietvaros 2017.gada 5.janvārī plkst.16.00 Kandavas Kultūras namā iedzīvotāji tiek aicināti uz publiskās apspriešanas sanāksmi, kuras ietvaros attīstības programmas konsultanti, novada domes vadība un darbinieki iepazīstinās ar projektā paredzētajiem risinājumiem.

Ar attīstības programmu iespējams iepazīties šeit:

- Vadlīnijas Kandavas novada attīstības programmas izstrādei

- Kandavas novada attīstības programma

- Rīcību un investīciju plāns 2017. – 2020.gadam

Ar izstrādāto materiālu, kā arī citiem Kandavas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem iespējams iepazīties arī www.geolatvija.lv.

Kandavas novada dome aicina iedzīvotājus iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus, sūtot uz domes e-pastu dome@kandava.lv vai arī sūtot tos rakstiski uz domes adresi Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads.

Atbildīgais par attīstības programmas izstrādi – Kandavas novada domes izpilddirektors Egīls Dude (tālrunis 63107365, mob. 25652445, e-pasts: egils.dude@kandava.lv).

metrum.jpg

back to top