vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - šķūnim Nr.6 ar kopējo platību 6,7 m2, Ķiršu ielā 12A, Kandavā, Kandavas novadā

13.02.2017 11:10 - 11:20

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.6 ar kopējo platību 6,7 m2, Ķiršu ielā 12A, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0953 001 006, un 67/309 zemes domājamām daļām, nomas tiesību izsoli. 
Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli

Izsoles solis 0,02 par 1m2.
Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 13. februārī plkst.11:10, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2017. gada 10.februārim plkst.12:00.

  Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Līguma projektu skatīt šeit.

  Sludinājums publicēts:06.02.2017.

back to top